Jak se dostala voda v Praze do rukou fr. Veolie a kdo je za to odpovědný? O kolik peněz lidé přišli?

Zdokumentovali jsme celý pokoutný proces, jak politici vyvedli správu, peněžní toky a zisky z vody na koncern Veolia. Pochopíte, proč je třeba do správy vody zájmy lidí!  Dostanete díky tomu i odpověď na zásadní otázky.

  1. Jak ovládla Veolia „vodu“ v Praze?
  2. Proč je v Praze nejdražší cena vody z hlavních měst Visegrádské čtyřky?
  3. Praha přišla o miliardy ze zisků z vody?
  4. Jak se dělí zisk z vody mezi Veolii a Prahu?
  5. Proč Praha přišla i o miliardy z dotací EU na vodárenské trubky?
  6. Jak a díky komu toto nastalo?

Po třech letech práce, jsme krok za krokem celý tento proces zdokumentovali. Odhalili jsme lži a manipulace, které ho provázely i to, kdo je dělal a kdo je za pro lidi nevýhodný stav odpovědný.

Lidé v Praze/Praha přišli až o 20 miliard  korun. 

 

V roce 2000 rezignovali „politici“ na správu vody v Praze. Svým jednáním, udělali do rozpočtů rodin zářez

přes 8.3 miliard

Správu vody, peněžní toky a zisky z vody v Praze na desetiletí ovládl fr. koncern Veolia v roce 2000. Stát přišel o miliardy z vodného a stočného a Praha o další miliardy z dotací EU na obnovu infrastruktury, např. na Ústřední čistírnu odpadních vod. Politici jsou za toto odpovědní, ale přestože řada věcí proběhla protiprávně, tak je odpovědnosti nikdo nevede.  Tlak veřejnosti postupně nápravu otevírá, přesto mnozí Hadi na radnici zuby nehty pochybně zavedený  systém udržují v chodu.

Pro nápravu je třeba, aby občané České republiky chápali, co se děje, kdo je za to odpovědný a že to jde v zájmu lidí napravit, pokud se vypořádáme s darebáky za toto odpovědnými. I proto Nadační fond PRAVDA O VODĚ celý proces zdokumentoval a lidem tím zpřístupňuje ve veřejném zájmu informace, co a jak proběhlo a jaké to má důsledky.

 

Proces, jak Veolia ovládla zisky z vody v Praze, měl 3 kroky a najdete doloženy v časové řadě  a v souvislostech

stačí kliknout na jednotlivé kroky

 

Důvodová zpráva předložená Radou města zastupitelům Hl. města Prahy, nemravně před zastupiteli tajila, že dojde k BEZÚPLATNÉMU prodloužení smlouvy o provozování o 15 let,  resp. cíleně uváděla zastupitele v omyl, když v ní bylo uvedeno, že další smlouvy, které kromě smlouvy o prodeji akcií schvalují, jsou jen o tom, že se vše přizpůsobuje novému zákonu o vodovodech a kanalizacích a nic mezi PVS a PVK se nemění. Toto je vědomá lež a celý proces nese znaky podvodného jednání.

 

Podlý byl i způsob, jakým byli zastupitelé Prahy vmanipulováni do udělení souhlasu s dispozicí s majetkem města při projednávání prodeje akcí na zastupitelstvu. Dostali 93 stránkový materiál k prodeji 34% akcií PVK Veolii ve středu večer a ve čtvrtek o něm hlasovali. Dle jednacího řádu zastupitelstva Hlavního města Prahy ho měli dostat min. 7 dnů předem. Druhý den hlasovali bez toho, že by věděli, že v něm je schován i souhlas s bezúplatným prodloužením smlouvy o provozování mezi PVS a PVK, tzn. s rezignací na budoucí výnos města ve výši 2.55 miliard korun.

 

 

Minimálně třem členům zastupitelstva telefonoval neznámý muž, který je upozorňoval, že dostali zaplaceno za to, aby se o privatizaci už nestarali.

Zastupitel Martin Bursík (KDU-ČSL)

Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do schránek.

Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi hl. městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně formulované.

Máme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne.

 

Zastupitel Hvížďala (Unie Svobody)

Není možné, abychom zhruba po 6 – 8 letech mnohasetmilionové transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali několik hodin před jednáním.

Upozornit na to, že projednat více než 90 stránkový materiál, který je velmi složitý – záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky,

myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.

 

Zastupitel Hošek (KDU-ČSL):

Domnívám se, že při předložení tohoto bodu jsme akceptovali jako zastupitelstvo několikanásobné porušení jednacího řádu. Předklad byl hotov včera, přesto zastupitelstvo akceptovalo, že se o tom dnes jedná.

 

Zastupitel Dobrý (ČSSD)

Kdybychom neměli na kontu ani korunu, tak bych se do prodeje také dral. Pak bych začal ale zvažovat, zda je lepší prodat než si půjčit. (…) Nesouhlasím s tím, že si budeme v době, kdy bude změna zastupitelstva, vystřelovat poslední patrony. Na účtech máme asi 6 mld. Kč. Nepospíchal bych s tím a nechal bych si udělat právní rozbory.

 

Od těch, kteří komplot v rolích Trojských koňů realizovali, se podobného názoru nedočkáte