Byl jsem požádán zástupci dvou politických stran, abych vypracoval Rozbor návrhu ústavního zákona k vodě…

Dostal jsem do rukou návrh ústavního zákona Ministerstva zemědělství údajně o ochraně vody a vodních zdrojů a byl jsem požádán zástupci dvou politických stran, abych vypracoval Rozbor. Každý žádal o trochu jiný pohled, ale smysl má, aby byl jeden a to komplexní.

Zástupci, kterých stran jmenovat nebudu, protože jsem to slíbil, ale současně jsem trval na 3 podmínkách z mé strany, když jim Rozbor udělám:

  • Vše, co uvedu v rozboru, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník z dané strany „na vodu“ vypracuje samostatné stanovisko strany k vodě a co z mého rozboru použije je jeho rozhodnutí. Jsem ochotný problematiku konzultovat.

 

  • Rozbor poskytnou politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.

 

  • Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl se správně rozhodnout, v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrany vody a vodních zdrojů, dle své vůle finančně podpoří NF PRAVDA O VODĚ.

Důvod stanovení podmínek je, že řešení VODY je pro občany zásadní. Rozbor, který bude chodit kolem horké kaše, k nápravě nepovede. Je třeba říct pravdu a dát do souvislosti i věci, o kterých se v ČR mlčí a nebýt „politicky korektní“. To se nebude části politiků ani soukromých subjektů líbit.

 

Pracuji na tom a Rozbor dostanou všichni poslanci, senátoři, nadace, odborníci i zástupi médií a bezpečnostní složky a samozřejmě i lidé.

Nyní chci říct jen toto:

NEDOPORUČUJI pro tento návrh hlasovat žádnému poslanci ani senátorovi

Dokud nebude upraven tak, aby kromě povinnosti financovat investice na začátku vodárenského odvětví, garantovala státu a jeho občanům právo ovládat peněžní toky a zisky z vody na konci vodárenského odvětví.

 

Vše kolem vody zaplatí nakonec vždy pouze občané.

Zaplatí-li přehrady, infrastrukturu i dodávku a vyčištění vody pak musí mít v ústavě garantováno, že to co do vodárenství investují z vodného a stočného i z daní, to skončí ve vodárenství, ne na účtech překupníků.

Toto v návrhu Mze není!

Není-li to obsaženo v návrhu ústavního zákona, pak jakýkoliv „ústavní návrh ochrany vody“ dokazuje slova soudce Krajského soudu v Brně Weinštuka.

„Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporací a vše ostatní je stále trapnější hra.“

 

 

Informování a obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Jedna odpověď

  1. Jsem velmi rád, že mezi námi existuje člověk, který ve věci vody dokáže přesně vymezit všechny pravdivé skutečnosti, které poukazují na negace v našem státě!!!! Je samozřejmé, že za jeho veřejně prospěšnou činnost si zaslouží výrazné ocenění!!!!

Podobné články