Komploty kolem vodáren pokračují

V České republice probíhá od roku 2001 kolem vody a vodáren velmi sofistikovaný, organizovaný a především protiprávní komplot, jehož cílem bylo na začátku vyvést monopol prodeje vody a miliardové zisky z vody do soukromých rukou a nyní je cílem tento stav co nejdéle udržet. 

Soudy potvrdily, že aktéry tohoto komplotu jsou místní Oligarchové, jejich Nominanti na radnicích velkých měst a lidé,  které Nominanti dosazují jako Pomáhače do orgánů městských vodáren. Ti poté zevnitř vodáren otevírají manipulacemi dveře koncernům a následně rafinovaně – (třeba tím, že nic nedělají proti protiprávnímu stavu nebo ho maskují tím, že se odvolávají proti rozsudkům, které vrací vodu výhradně do rukou měst), udržují tok zisků z vody do zahraničí a brání odinstalování protiprávně instalovaného systému, kdy je mezi lidi a vodu namontován soukromý subjekt.

Toto spustila v roce 2001 organizovaná skupina fyzických a právnických osob. Dnes se na tomto podílí především místních Hadi na radnici a najatí „právníci“ s bílými límečky. Celé to provází neskutečné  manipulace, zatajení faktů, předkládání účelových analýz a systémová korupce, což veřejně potvrdil i senátor.

Oběti tohoto komplotu jsou:

 • Občané

Kteří díky tomu platí drahou vodu (např. ve Zlíně od roku 2008 nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji ze všech 4 okresů, přitom u sousedních okresů, kde voda zůstala v rukou měst, platí lidé významně méně). Trojské koně, které o(h)lupovali zastupitele, aby vodu na koncern vyvedli, přitom slibovali inflační růst cen na 30 let. Realita je zcela jinde. O inflačním růstu cen se nikomu ani nesní a drahá voda se stala noční můrou občanů. Odtékání zisků z vody, v řádu miliard vytažených z kapes občanů, které tečou stále více do zahraničí, již odhaluje kolaboraci politiků, kteří toto prosazovali a dnes je najdete v orgánech koncernů nebo lobbistických vodárenských sdružení, které koncerny ovládají.

 • Vytunelovaný okresní vodárny měst

Potvrzuje se mé podezření, které mám od samého počátku. Některé městské vodárny byly patrně z části rozkradeny a vytunelovány, když byly zbaveny:

 • Monopolní obchodní pozice provozovatele vody a vlastní infrastruktury v regionu
 • Pod cenou provozní části podniku
 • Jediné ziskové podnikatelské činnosti –  správce trubek a dodavatele vody lidem
 • Bez náhrady ziskového potenciálu z provozování
 • Bez náhrady kvalifikovaných zaměstnanců a v oboru vzdělaném managementu
 • Bez náhrady obchodního portfolia vlastních klientů
 • Bez náhrady práva inkasovat ziskovou marži
 • Bez náhrady postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.

Důsledkem je, že v řadě regionů byl:

 • Z monopolní městské firmy se stala formální slupka zcela závislá na koncernu (Nominanti na radnicích to ví, mají na to dokonce analýzy).
 • Městské vodárny často fungují  jako trafiky pro 13-14 politiků, kteří berou obrovské odměny v orgánech za udržování tunelu v chodu.
 • Celý majetek městské vodárny generující zisk –  má v rukou nebo v nájmu koncern.
 • Byl nastaven nemravný systém  dobývání renty.

Valné hromady vodáren jsou formality, řízené Nominanty a Pomáhači

Od roku 2001 se opakuje stejný scénář. Výsledek hlasování starostů je předem dán. Nic na něm nezmění ani odhalení lží, manipulací a jednání na hraně podvodu. Účast řady starostů je pouze formální, navíc řada starostů na valné hromady ani nechodí, protože se nechtějí podílet na komedii ve stylu prvomájových průvodů.

Starostům se nedivím, protože jim opakovaně dokládám, jak je komplot realizován, že každý vztah má svůj smysl a je předem načasován, stejně jako jednání a vyjádření každé právnické nebo fyzické osoby. Žádné jednání není nahodilé. Zastupitelé sami nemají šanci celý komplot odhalit, dokud se vodě nezačnou věnovat na 100 % a k tomu nemají čas, prostředky a často ani chuť a odvahu.

Soudcům, kterým jsem předložil důkazy, to trvalo 8 let

 

 • Valné hromady městských vodáren v letech 2001 – 2006 byly realizovány pod heslem:

„DO VODÁRNY VSTOUPÍ STRATEGICKÝ INVESTOR A PŘEDÁNÍ VODY KONCERNU ZAJISTÍ DOTACE“

 – ŠLO O NEHORÁZNOU LEŽ A SKUTEČNÝM CÍLEM BYLO –

Zbavit městské vodárny postavení správce monopolu vody a do této pozice instalovat nadnárodní koncerny.

tunel je vydávan za důvod pro získání dotacíReálný dopad uzavření smluv s Veolií byl, přesně opačný. EU odmítla Vak Zlín poskytnout dotace na obnovu infrasturktury, protože byly uzavřeny provozní smlouvy s Veolií a to zcela bez výběrového řízení atd., atd.

 

 

 • Valné hromady městských vodáren po roce 2015 jsou realizovány pod heslem:

„VRÁTÍME VODU DO RUKOU MĚST A OBCÍ“

 – OPĚT JDE O NEHORÁZNOU LEŽ A SKUTEČNÝN CÍLEM JE –

Zachovat vodu, peněžní toky a  zisky z vody v rukou koncernů a nedopustit vrácení vody do rukou měst

Původní tunel dostane nový kabát. Nové oblečení zajistí mimo jiné i nový „poradce“ Nominantů a Pomahačů ve vedení vodáren. V letech 2001-2004 tuto práci dělala firma Atlantik Finance a Alfax, nyní se na tuto práci najímá společnost Grant Thornton Advisory – zda ví nebo neví, že jde o komplot si posoudíte sami!

 

Vymyšleno je to geniálně, ale ne pro lidi

Představenstva vodáren na severu Čech, v Šumperku, v Praze, i ve Zlíně a jinde mávají zastupitelům před očima analýzou Grant Thornton Advisory, které ovšem NEobsahují variantu, koncern končí (přes rozsudky nebo tím, že končí smlouva) a vše kolem vody bude spravováno jednou firmou a tu budeme výhradně vodárna v rukou měst a obcí.

Firma Thornton dostane od Nominantů či Pomáhačů ve vedení vodárny účelové zadání – spočítejte varianty přelakovaného provozního modelu (model servisní) a variantu na zelené louce, kdy vše stavíme ( je logicky nejdražší – koncerny proto nikdy žádnou vodárnu na zelené louce nestavily a vytáhly vše z městských vodáren). Právě variantou „drahá zelená louka“ poté slouží k o(h)loupení zastupitelů – provozovat sami vodu vyjde draze, na provoz nemáme, investice zdraží vodu…

Je to mazané, protože zastupitelé, kteří nechápou, že jde o účelovou  manipulaci, pak ochotně souhlasí s variantou přemalovaného provozního modelu na model servisní – kdy vše podstatné zůstává v rukou koncernu.

Za 2 mil. Kč firma Grant Thornton Advisory rád Nominantům spočítá cokoliv, co si zadá.

 • Na otázku, proč není v analýze spočítaná varianta – VODU PROVOZUJE JEDNA A TO NAŠE VODÁRNA – přiznal pan Válek z G. Thornton: To nebylo zadání, které jsem dostal od vedení vodárny.
 • Na otázku, proč nebyla tato varianta zadaná v analýze – odpověděl Pomahač z představenstva vodárny – Protože by bylo drahé to spočítat.
 • Na otázku, proč navrhuje pan Válek varianty – které navrhuje – odpověděl, VIDÍM TO JAKO TAKÝ TREND V ČR 🙂

 

Takový trend v České republice se ovšem vytváří účelově a vytváří ho právě

Oligarchové, Nominanti a Pomáhači pracující v zájmu soukromých firem a

ne občanů, městských vodáren a měst

Ukázkový příklad – Vak Zlín

Valná hromada dne 28.6.2018 odhalila, nehoráznou manipulaci se starosty. Část s nich nepochopila, o co jde a část byla k hlasování namotivována a tak odhlasovali pověření představenstva – projednat s koncernem varianty, které Thornton „zpracoval“. Ti, co ví o co se jedná vidí, že se nejedná o VRÁCENÍ  VODY ZPĚT DO RUKOU MĚST. Cíl je udržet protiprávně zavedený tunel v chodu a zachovat vodu v ruku koncernu co nejdéle.

Zde jsou největší perly z valné hromady:

cena vody bude zdražovat - 28.6.18

Celý záznam je zásadní důkaz pro soudy i pro policii

Představenstvo Vak Zlín ho má k dispozici. Je ze zákona povinno vypracovat zápis o průběhu a jednání valné hromady, tzn. vše z valné hromady musí představenstvo PRAVDIVĚ zapsat a dát k dispozici starostům, zastupitelům i lidem. Pánové se na valné hromadě pokusili zastrašit akcionáře, aby nedělali vlastní záznamy a důkazy o tom, jak valná hromad probíhá – s odkazem na GDPR.

Upozorňuji je,  že Vak Zlín (všechny městské vodárny ) je společnost ovládaná městy a obcemi, občané mají právo na informace, existuje zákon o svobodném přístupu k informacím a máme také ústavní práva svobodného vyjadřování a informování ve veřejném zájmu. Máme ústavní právo chránit svůj majetek i život a voda je život.  

 

Scénář je stejný jako v roce 2001:

 1. Darebáci ví, že města, ve kterých vládnou, mají dohromady dost hlasů na prosazení všeho, ale potřebují, aby se k nim přidalo vedení vodárny, které to neudělá zadarmo (odměny kolem 5 mil./ročně jsou motivací), ale tito lidí ví, že se připravuje další lumpárna a proto chtějí být kryti před rizikem zavření a propadení majetku – viz. D. Rath
 2. Proto se na valné hromadě nejdříve schválí dopojištění odpovědnosti vedení vodárny a ihned poté jeho pověření k jednání valnou hromadou.
 3. Vedení vodárny proto předloží akcionářům externí „analýzu“:
  • Stejně jako v roce 2001 bude zpracovatel analýzy starostům říkat, že to co předložil – „TO JE TAKÝ TREND V ČR“ – ale neodpoví na zásadní otázku – v čem je výhodnější mít 3 firmy (2 s koncernem) k prodeji vody, než mít jen jednu vlastní, bez koncernů či překupníků. Pokud se na to akcionáři zeptají – tak jim řekne – takové nebylo zadání představenstva J
  • Manipulace formulací – „TO JE TAKÝ TREND V ČR“ – zafungovala již v roce 2001, když darebáci starostům tvrdili, že do vodáren přichází strategický investor a ½ republiky se nechalo tímto o(h)loupit.
  • „Analýza“ samozřejmě doporučí pokračovat v provozním tunelu. Navrhne vše přelakovat – loga na třetí firmě budou městská – peníze ovšem dál potečou přes ruce a účty koncernu.
  • „Analýza“ bude dělat, že protiprávní minulost neexistuje, nebude ukazovat negativní dopady tunelu z minulosti, nebude vyčíslovat škody a ani neoprávněné obohacování v řádech stamiliónů
  • Pokusí se starostům vypnout mozek – znásilňovali vám léta dceru – za tím děláme tlustou čáru – pachatele, ani ty, co mu v tom pomáhali, neřešte…
 4. Pokud se na valné hromadě někdo začne ptát na variantu jen městské společnosti, tak nesmí dostat pravdivé a úplné informace. Vedení vodárny na valné hromadě proto kombinuje toto jednání:
  • V materiálech předložených starostům o této variantě rafinovaně mlčí
  • Zatlouká, informace nepředá a odmítá
  • Následně se pokusí na něco asertivně vymluvit nebo řekne, že je drahé toto spočítat
  • A pokud se akcionáři nedají odbýt, tak řekne, že odpověď na tuto otázku nedostanou, že to není předmětem jednání valné hromady.
 5. Nakonec se jde „odhlasovat“  o tom, co je předem rozhodnuto. Bez ohledu na to, že se na valné hromadě odhalilo důvodné podezření, že jde o další komplot.

Jsem přesvědčen, že to co platí pro komplot vedoucí k vytunelování Vaku Zlín z roku 2001, platí i pro nynější komplot, který byl spuštěn zadáním „analýzy“, průběhem valné hromady a odkazem na analýzu od G.Thoroton, což povede opět k těmto závěrům soudů:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné

Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že postup vedoucí servisního modelu je  postup in fraudem legis (obcházení zákona)…

Stanoviska soudců z precedentní kauzy

Tunel i organizovanou skupinu, se kterou jednají ve shodě Hadi na radnici, jsem odhalil a proto jsem se již v roce 2002  obrátil na soudy.

Závěr

Voda a její správa se vrátila do rukou měst pouze v Plzni – jinde jde jen o přelakovanou „Potěmkinovu vesnici“.

Provozní model/tunel se přelakuje na servisní a vše podstatné zůstane dál v rukou cizinců. Přestože jsem dosáhl precedentních rozsudků prokazujících nemravnost komlotu a celého procesu vedoucího k vytunelování vodárny. Dění po roce 2016 v severních Čechách, v Kladně, v Praze, v Olomouci, Hradci a na Zlínsku  je toho dle mého názoru je toho důkazem.

Pod heslem „Vracíme vodu do rukou měst a obcí“  dochází k dalšímu o(h)lupování zastupitelů a občanů a tato nehoráznost:

 • Vytvoření kouřové clony pod heslem – TO JE TAKÝ TREND V ČR
 • Zmanipulovaní a podvedení zastupitelé svěřují do rukou nominantů další osud vody a ti přitom pro lidi a města nepracují
 • Realizují vše potřebné k udržení monopolu vody v rukou koncernu – např. přes absurdní milióny stojící a podstatné neobsahující analýzy společnosti (G.Thorton, která cíleně dostává za úkol spočítat jen to, co vede k zachování cizinců u našich studní)
 • Na valnou hromadu chodí jen pár starostů a informovaných je ještě méně. Těm odmítnou odpovídat nebo lžou či zatajují podstatné fakta.
 • Podá-li někdo žalobu, tak je to na 10-15 let a to již budou milióny v cizině a …

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100 – 300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dejte nám moc a mandát, my vše dojednáme

dejte mi moc

Soudci popsali organizovaný komplot, na základě mnou předložených důkazů:

„Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)…

Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu…

Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí.“

Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK…“

 

Soudy rovněž  rozkryli nemravnost celého jednání a procesy v něm probíhající:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Napadené rozhodnutí jsou v rozporu s ustanovením §56a obchodního zákoníku. Soud považuje za zbytečné vyjmenovávat jednotlivá ustanovení, s nimiž jsou napadená usnesení v rozporu. Za nejvýznamnější však považuje právě otázku dobrých mravů. Některá jednání však dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.”

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. … Z dosavadního zjištění soudu je zřejmé, že tyto osoby byly připraveny vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu (např. Ing. Bernard, místopředseda představenstva Vak Zlín, se stal generálním ředitelem obchodní společnosti Zlínská vodárenská, a.s. apod.).”

bernard

 

Podobné články