Unikátní Analýza stavu tunelované okresní vodárny

" Společnost Vodovody a kanalizace Zlín je v podstatě formální subjekt. Veškerá a zejména ekonomická agenda této společnosti je zajišťována společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (VEOLIA). Dva zcela samostatné a nezávislé subjekty jsou fakticky spojeny v jeden. Ekonomická struktura vlastníka majetku tj. pronajímatel Vak Zlín je zcela určována nájemcem Moravskou vodárenskou(Veolií)... Tímto způsobem je vytvořen prostor pro faktické ovládání společnosti  Vak Zlín jejím v podstatě jediným odběratelem, společnosti Moravská vodárenská (Veolia).

Odprodej provozní části podniku a uzavření nájemní smlouvy fatálním způsobem ovlivňuje další existenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a to v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty – ztráta nároku na dotace, fixace nájemného na účetní odpisy z historických cen, neomezení růstu cen vodného a stočného atd.

Nelze ani vyloučit možné zhoršení stávající situace ….. za určitých okolností může vývoj ekonomických ukazatelů představovat hrozící insolvenci společnosti Vak Zlín s rozhodujícím věřitelem Moravská vodárenská (Veolií)."

ZDARMA


Důsledky protiprávní a nemravné anti-privatizace okresní vodárny

%%_op_gdpr_consent_%%

Tuto analýzu si již v roce 2011 nechali zpracovat sami pachatelé tunelizace Vaku Zlín. Analýzu za 540 tis. Kč objednalo vedení města Zlín, ale zaplatili ji daňoví poplatníci. Vedení města Zlín ji cca rok před zastupiteli tajilo. Nikdy neudělalo jediný krok k ukončení tunelu a vymáhání stamiliónových škod.

Naopak. Začali dělat vše proto, aby tunel jel dál a to i přesto, že soudy rozhodly, že byl spáchán nemravný, pokoutný a protiprávní proces a proto systém umožňující tunelování Vaku Zlín byl do vodárny instalován protiprávně.

Naopak. Vedení města Zlín a Vaku Zlín 6 let společně udržují tunel vodárny v chodu, i když tuto analýzu i rozsudky mají a znají. Od zpracování Analýzy lidé na Zlínsku poslali díky politikům Zlín v platbách za vodné a stočné do ciziny zbytečně více než půl miliardy korun.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

6058 občanů