není třeba mlčet

Jak člověk dostane informace o cenách vody a o tom, jaké zisky schvaluje vedení vodárny zahraničnímu koncernu?

Lidé nemají informace o tom, kolik zisku schvalují politici ve vodárnách soukromým prodejcům vody. Neví, kde se k těmto informacím mohou dostat a často to neví ani zastupitelé a akcionáři okresních vodáren. Informace, kolik zisku si počítá prodejce vody (provozovatel infrastruktury) ve vodném a stočném je schovaná v tzv.

Celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, dle Vyhlášky č.19, zákona č.428/2001 Sb.

Toto vyúčtování obsahuje plánované kalkulace nákladů z vodného a stočného a jejich porovnání se skutečností. Navíc obsahuje v ř.11 zásadní informaci a to jaký zisk se do ceny vody kalkuluje v % a v tis. korunách. Možná to nevíte, ale zisk z vodného a stočného se počítá tak, že se sečtou všechny náklady a k nim se stanoví % míra zisku. Tzn.

ZISKY Z VODNÉHO A STOČNÉHO TEČOU K PRODEJCI VODY VŽDY  

V rámci projektu PRAVDA O VODĚ, jsem se rozhodl zpřístupnit lidem co nejvíc informací o cenách vody, vodárnách a dění v nich.

Informace o cenách vodného a stočného v OKRESECH ČR najdete ZDE

Informace o vodárnách – ZISKY, VÝVOJ  CEN, DOKUMENTY A POPIS VODÁRNY  najdete ZDE

Informace o „privatizacích zisků z vody“ najdete ZDE

Píšete mi, že nevíte koho a jak se ptát na to, jaké zisky vaši politici schvalují koncernům nebo okresním vodárnám? Nebo se ptáte, kde končí peníze za vodu, které ve vodném a stočném platíte?

 

Připravil jsem ukázkový příklad žádosti o informace, na které má dle zákona o svobodném přístupu k informacím, má každý občan právo a většina okresních vodáren ve vlastnictví měst a obcí bez problému informace poskytuje. Nechuť  je poskytnou se objevuje tam, kde je co skrývat nebo tam, kde chtějí držet lidi a zastupitele v nevědomosti, protože s lidmi bez informací, lze snadno manipulovat.      

Minulý rok jsem požádal o „Celkové vyúčtování“ cca 16 vodáren z nichž dvě odmítly informace poskytnou zcela a 1 chtěla žádost doplnit. Ostatní zaslaly požadované informace obratem. Dnes již nemám informace pouze od Vaku Prostějov, ve kterém byly v roce 2006 privatizovány zisky z prodeje vody fr. koncernu Veolia.  „Celkové vyúčtování“ na stránkách Vaku Prostějov, ani Moravské vodárenské se mi nepodařilo nalézt. V případě Prostějova, Zlína, Kladna a dalších okresů, kalkulace cen i zisky z vody zpracovává a navrhuje koncern Veolia a vedení okresní vodárny tento návrh schvaluje. Je to informace, kterou by měli dostat od provozovatele a okresní vodárny také zástupci měst a obcí. Tato informace by samozřejmě měla být přístupná rovněž veřejnosti.

O tom, že není problém ji zveřejnit, svědčí příklad společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (jsou v rukách měst a obcí a provozují svou infrastrukturu)

http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=ke_stazeni

V případě vodáren, kde byly privatizovány zisku koncernu, konkrétně Vaku Zlín, Vaku Olomouc či Vaku Prostějov to ovšem problém je. Politici sedící ve vodárnách nechtějí tyto informace poskytovat. Zde máte dva příklady

Zlín

 Olomouc

VHS-ol-kalkulacenedame

V obou případech již kalkulace mám a jsou zveřejněny na stránkách www.pravdaovode.cz/vodarny

 

V případě Vaku Prostějov

jsem se rozhodl, že celý proces žádosti zveřejním a k tomu i následné odpovědi a mé reakce. Uvidíte tak v „přímém přenosu“, jak jedná „privatizovaná“ vodárna, kterou vlastní z téměř 90% města, ale které kalkulace připravuje koncern. Uvidíte také čím a jak vedení vodárny argumentuje a jak to s žádostí skončí.

Zde je žádost o informace zaslaná na Vak Prostějov emailem. Současně byla zaslaná na město Prostějov a MORAVSKOU VODÁRENSKOU (koncern Veolia)!

 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

Dne 10.3.2015   ve Frýdku-Místku

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vás tímto jako povinný subjekt, který zpracovává mnou níže požadované informace a fakturuje spotřebitelům v našem regionu vodné a stočné, ve smyslu ustanovení §2 odst.1 zákona č.106/1996 Sb., o svobodné přístupu k informacím, v platném znění žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě:

Kopie Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné dle Vyhlášky č.19, zákona č.428/2001 Sb., za období posledních 10 let, kdy musí společnosti ze zákona archivovat účetnictví a podklady s účetními související, což Cenové vyúčtování je.

Provozovatel vodovodů a kanalizací je povinen archivovat ze zákona účetnictví a s ním související doklady 10 let, proto žádám o zaslání kopií Cenových vyúčtování za poledních 10 let. Chci mít přesné informace, které souvisí s platbami vodného a stočného.

Dále vás žádám o informaci, zda máte již zpracovanou skutečnost – Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014? Případně kdy bude zpracovaná a kdy bude zaslána městům?

Dále žádám o zaslání plánovaných položek Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015, z kterých vychází aktuální cena vodného a stočného dnes fakturovaná.

V rámci projektu PRAVDA O VODĚ doplňuji informace o Vak Prostějov. Chci, aby informace zde zveřejněné byly přesné, protože z údajů na www.pravdaovode.cz čerpají kromě občanů ČR i instituce státu a také EU.

 

Pokud odmítáte informace poskytnou, žádám o jasné stanovisko, proč? V minulosti jste z Moravy, byli mezi třemi okresy, které odmítly informace poskytnou. Zlín i Olomouc již mám k dispozici. Stejně jako stanovisko kraje, že na tyto informace mám právní nárok. Proto se na vás obracím znovu a počítám i s tím, že se budu odvolávat ke kraji.

 

Děkuji

Jméno/název: Radek Novotný

Bydliště/sídlo Na Drahách 247, Sviadnov, 739 25

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje