Předání důkazů o „vodě“ novým zastupitelům může vrátit prodej vody do rukou obcí a zajistit dotace z EU

Novým politikům na radnicích měst a obcí na Zlínsku nabízím nyní informace k vodě, vodárně Zlín a stavu do kterého ho vedení Vaku Zlín dostalo.  Zda bude o informace a důkazy ze strany politiků zájem se ukáže a reakci se dozvíte. Níže zveřejňuji dopis na  Statutární město Zlín, ale stejná nabídka odešla rovněž na další měst a obce Zlínského okresu.  Při informování zastupitelů postupuji vždy stejně. Posílám dopis oficiálně primátorovi a starostů a žádám je o jeho další předání  zastupitelům.

Zkušenost např. s městem Napajedla je následující. Dopis zaslaný na podatelnu je „stopen“ a k zastupitelům se vůbec nedostane. Emailová adresa na podatelnu je odhlášena ze seznamu. Od některých zastupitelů Napajedel mám přitom informace, že o dění ve Vaku Zlín nedostali od vedení města ani do zástupce města, který chodil na valné hromady vodárny poslední 4 roky žádné informace.

Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

Dne 20. 11. 2014

Věc: Nabídka schůzky, informací a důkazů ke kauze Vaku Zlín, na základě kterých rozhodují soudy o dlouholetém protiprávním dění ve vodárně. Což vedlo k znemožnění čerpání dotací, nejdražší ceně vody v kraji a vyvedení zisků z vody na koncerny.

Pane primátore a zastupitelé Statutárního města Zlín,

obracím se na vás z důvodu závažných skutečností kolem dění kolem a ve Vaku Zlín. Výsledky soudů přináší důkazy, že vedení Vaku Zlín nepracuje pro Vak Zlín, ani pro města a obce Zlínského regionu. Jak někteří víte, Vak Zlín byl na základě nepravdivých informací v roce 2004 zbaven postavení osoby oprávněné žádat o dotace a byla z něho vyvedena zisková činnost.

Náprava již mohla být realitou. Od roku 2010, mohl být Vak Zlín zpět v pozici oprávněného žadatele o dotace z EU, kdyby vedení Vaku Zlín se vedení Vaku Zlín neodvolalo proti názoru soudu. Vak Zlín mohl disponovat řádově s 80 mil. Kč zisku (tuto výši schvaluje vedení Vaku Veolii) a mohl mít cenu vody obdobnou jako ostatní „nevytunelované“ vodárny v okolí Kroměříž, Vsetín a Uh. Hradiště. Zlín poslední 4 roky „zmrazuje“ cenu vody, ale přichází o zisky i o dotace – to znamená zdroje na obnovu.

Předpokládám, že většina zastupitelů neví, že dne 6.11.2014 mohlo SMZ a akcionáři Vaku Zlín mít v rukou pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že se prodej vody vrací zpět do Vaku Zlín a tím do rukou měst a obcí. Tím se Vak stává oprávněným žadatelem o dotace z EU.

O dotace ve výši až půl miliardy korun !

Rozhodnutí soudu však nemáte, protože na žádost vedení Vaku Zlín, bylo jednání soudu na poslední chvíli odloženo! Vede to k dalšímu růstu škod a Vak Zlín přichází:

měsíčně o cca 8 mil. Kč a o půl miliardy korun dotací

Nabízím proškolení zastupitelů, které provádím na Moravě. Jde o odborný seminář „PRAVDA O VODĚ“. Ve vašem regionu již proběhl ve Fryštáku, Zlíně, Napajedlích. Poslední dne 3.11.2014 pro krajské zastupitele. Ohlasy na seminář a informace o tom, co obsahuje, najdete na:

LEVNÁ VODA NA DOSAH

Nabízím informace pro zastupitele také proto, že řada z politiků presentovala veřejnosti, že o dění ve vodárně nemají informace. Město Zlín má přitom ve Vaku 47% podíl! Důsledky jednání vedení Vaku na semináři objasním také, stejně tak, jak lze vrátit prodej vody zpět Vaku a jaké finanční přínosy to bude mít pro Vak. Poradenství městům ve vodě se věnuji 15 let. Více informací o mě, včetně referencí najdete zde:

MŮJ PŘÍBĚH A PROČ MĚ LIDÉ DOPORUČUJÍ

Zaměstnanci koncernu a privatizátoři mne nemají rádi. Oni vlastně nemají rádi nikoho, kdo se proti „vyvádění zisků z vodáren“ postavil a organizuje kroky vedoucí k nápravě a ukončení nevýhodného systému, který je i dle názoru soudců protiprávní.

TO, ŽE MNE NEMAJÍ RÁDI JE DŮKAZ, ŽE SVOU PRÁCI DĚLÁM DOBŘE. KDYBY TOMU BYLO NAOPAK, PAK BYCH PRACOVAL PRO NĚ A NE PRO MĚSTA.

Folklór, který jejich jednání provází, jsou různé často anonymní hanopisy popisující, jaký jsem padouch. Na to je odpověď jednoduchá, pokud KDOKOLIV tvrdí, že někoho vydírám, že dělám něco nezákonného, určitě se obrátil na polici a soudy. Ať místo hanopisů předloží rozsudky soudů.    

Dějí se kolem mne věci, které řeším za asistence policie, proto vás chci požádat, abyste mi podobné „zaručené“ informace zaslali i s kontaktem na osobu, která vám je předala. Nedávno přišly z vašeho regionu od některých novinářů. Anonym i fiktivní jména jsou dohledatelní a ono to do sebe zapadá.

Pokud vedení města nebude mít o informování zastupitelů v rámci semináře „PRAVDA O VODĚ“ zájem, mohou se zastupitelé přihlásit individuálně. Informace mohou dostat ON-LINE formou. Cena je do 15.12.2014 pro zastupitele měst a obcí z důvodu jejich nástupu do funkcí snížena o 50%. Dávám garanci vrácení peněz, pokud vám informace ze semináře nebudou k užitku. Více:

ZDE

Poslední dobou mne několik politiků z vašeho regionu žádalo o neoficiální schůzku. Odmítl jsem. Nabízím veřejně schůzku a informace panu primátorovi a vám zastupitelům v rámci semináře.

Pane primátore,

dejte mi prosím vědět nejpozději do 5.12.2014, zda máte zájem oficiálně projednat záležitosti kolem dění ve Vaku Zlín a řešení vzniklého stavu. Na schůzce dostanete i důkazy, které vám řadu věcí kolem Vaku objasní. Také vás žádám o potvrzení, zda máte zájem, aby vaši zastupitelé dostali informace o „vodě“ formou semináře „PRAVDA O VODĚ“.

Žádám vás rovněž, aby tento dopis a nabídka na předání informací ohledně Vaku Zlín byly předány všem zastupitelům SMZ a o informaci, kdy k předání tohoto dopisu došlo.

Vás, jednotlivé zastupitele, se tímto ptám, zda máte o informace formou semináře zájem, pokud nebude zájem ze strany vedení města?

PS: „Plaťme za vodu jen to, co skutečně musíme a neplaťme za ni dvakrát“

PODPIS-rn200x130

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje