Dopady protiprávního vyvedení zisků z vodárny Zlín projedná z jiného pohledu znovu Ústavní soud

Jednání o protiprávním vyvedení zisků z okresní vodárny již podruhé u ústavního fondu, tentokrát k vůli kvalitě rozhodování soudkyně z Krajského soudu v Brně a o nesprávném posuzování důkazů ze strany Vrchního a zejména Nejvyššího soudu.

Jsem přesvědčen, že pokud byla vodárna protiprávně vytunelovaná v roce 2004, tak jakékoliv hospodářské výsledky a předkládání účetní závěrek a výročních zpráv popisujících, jak „tunel dokonale funguje“, jsou jen a pouze přesným součtem absolutně neplatných čísel.

Na soudy jsem se obrátil mimo jiné, protože lidé, kteří spoluorganizovali vytunelování vodárny, si koupili část akcionářů k hlasování PRO „tunel“ v roce 2004 a zbytek akcionářů zmanipulovali nepravdivými sliby a argumenty – vodné stočné poroste o inflaci, zajistíme dotace z EU a jejich spolu-financování místo měst atd..

Protiprávní stav ve vodárně a její nezákonné vytunelování nelze, dle mého názoru, zlegalizovat předložením nepravdivých účetních údajů a jejich schválením, právě těmi  akcionáři, kteří na vytunelování vodárny finančně participovali. Statutární město Zlín dostalo odměnou cca 30 miliónů korun. Její vyplacení bylo podmíněno lidmi pracujícími pro koncern hlasováním města PRO smlouvy s Veolií, které vedly k vyvedení zisků z okresní vodárny Zlín na zahraniční koncern. Další města měla, se stejnou podmínkou, slíbené přímo od zahraničního koncernu tzv. Účelové finanční plnění jeho získání bylo rovněž podmíněno hlasováním pro vyvedení jediného ziskového podnikání z vodárny na koncern.

Můj názor sdělený soudům je tento. V roce 2004 rozhodovali a hlasovali o vytunelování okresní vodárny Zlín akcionáři jen a pouze na základě finanční motivace a na základě zcela nepravdivé Zprávy představenstva o prodeji části podniku. V roce 2007 již všichni věděli, že inflační sliby růstu cen vody nejsou dodržovány. Věděli, že vodárna Zlín ani měst a obce v okrese Zlín, právě díky smlouvě s Veolií přišly o možnost čerpat dotace z EU. Věděli i to, že zisky z vody tečou do zahraničí míst do trubek. Neudělali nic, naopak se snažili zlegalizovat protiprávní stav předložením nepravdivých údajů a hlasováním PRO jejich schválení.

Tento, dle mého názoru, jednoznačně protiprávní proces neskutečně dlouhou dobu posuzují soudy na všech úrovních. Jejich postup, závěr a zdůvodnění, kterým odmítají posoudit řádně všechny důkazy v souvislostech a časové souslednosti a návaznosti, mne dovedl až k Ústavní stížnosti. Všechny, koho zajímá fungování justice v ČR, proto zvu dne 3.3.2015 na vyhlášení nálezu Ústavního soudu.

Tím, že je nařízeno jednání u Ústavního soudu, je má stížnost přípustná, tzn. návrh nemá vady a není zjevně neopodstatněný.  Jak Ústavní soud rozhodne nevím, přesto jsem přesvědčen o své pravdě, protože zdravý rozum nic jiného nepřipouští a já stále věřím, že ČR a její justice není ovládaná finančními skupinami tak, jak tomu je na Slovensku, což popisuje kauza Gorila.

Bude-li vyhověno ústavní stížnosti fyzické nebo právnické osoby podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, Ústavní soud a) zruší napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci a vrátí ho s patřičným zdůvodněním  svého nálezu k náležitému posouzení.

CCC - VaK Zlín, VH 30.5.2007 - Ústavní soud Brno - vyrozumění o veřejném vyhlášení rozhodnutí na den 3.3.2015

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje