voda teplá a studená - bereme to jako samozřejmost

Stále aktuální REPORTÉŘI ČT: Voda bude zdražovat. Radnice neohlídaly střety zájmů

Pořad Reportéři ČT ze dne 28.4.2008

Voda bude zdražovat. Stovky obcí musí stavět čističky a nedosáhnou na peníze z Bruselu. Vymlouvají se na unii, jenže problém si zavinily samy. Radnice neohlídaly střety zájmů. Dotace na čističky odpadních vod. Česko má přijít o více než třináct miliard korun na dotacích od Evropské unie. Desítky obcí s více než dvěma tisíci obyvateli počítaly s těmito penězi na vybudování čističek odpadních vod. Ty musejí stát do roku 2010. Jenže Brusel řekl ne a zklamaní žadatelé začali obviňovat cizí úředníky z házení klacků pod nohy. Zase ta zrádná Unie. Přitom za problémy si radnice můžou samy. Dopustily, aby nad veřejnými zájmy převládly ty soukromé.

Marek WOLLNER; moderátor

František BARÁK; prezident Sdružení oboru vodáren a kanalizací

——————–

Vodné a stočné se v současné době v České republice pro většinu obyvatel pohybuje mezi padesáti a šedesáti korunami za jeden kubický metr. Nižší vodné, stočné je především u těch společností menšího charakteru. Třeba v Otrokovicích je cena nad šedesát korun.

Radoslava MATUSZKOVÁ; starostka Otrokovic /NPO/

——————–

Město Otrokovice jako jediné v celém regionu, který je obhospodařován Zlínskou vodárenskou, má zvýšenou cenu stočného a poprvé jsme tu cenu měli zvýšenou v roce 2006 o devět korun a dneska už to dělá něco přes jedenáct korun.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Otrokovice jsou součástí vodohospodářské sítě města Zlín. Přesto už dnes platí víc než ostatní části. Podle místní starostky proto, že se postavili proti způsobu privatizaci zlínských vodáren a kanalizací společnosti Vivendi, dnešní Veolia Water.

Radoslava MATUSZKOVÁ; starostka Otrokovic /NPO/

——————–

Od roku 2002 jsme pozorovali takový vliv, který byl později rozkryt, jako že to je vliv Veolie, která dosazovala svoje lidi do orgánů společnosti a tento vyvrcholil v roce 2004, kdy došlo k prodeji provozní části podniku za velice nestandardních podmínek, naprosto bez výběrového řízení, za velice nízkou cenu. Jedná se o osmdesát milionů a cena v té době, kdy bylo prodáváno, mohla se pohybovat od dvě stě třiceti do tři sta třiceti milionů. Jsem přesvědčená, že tam byl vyvíjen enormní tlak na všechny představitele obcí, které hlasovaly na této valné hromadě. Já sama si celý ten scénář velmi dobře pamatuju, kdy v úvodu vystoupil radní Zlínského kraje, který říkal, že je to dobré rozhodnutí a že se má hlasovat pro. Vzápětí vyzval předsedající, pan inženýr Soldán zástupce státu, který tehdy hájil zlatou akcii, která měla být jakousi právě pojistkou. Ten vystoupil taky s tím, že bude hlasovat pro.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Se jménem Milana Soldána je proto spojeno podezření ze střetu zájmů. Jako někdejší radní měl hájit především zájmy obyvatel města, ale jako člen představenstva vodáren a kanalizací podporoval naopak pro Zlín nevýhodnou smlouvu. Jeho vyjádření se nám nepodařilo získat. Po několika omluvách přestal brát telefony i odpovídat na zprávy. Jak mnoha slovy neříci nic, ale předvedl reportérův České televize už před čtyřmi roky.

Milan SOLDÁN; předseda představenstva VaK Zlín a bývalý radní /natočeno srpen 2004/

——————–

My jako město Zlín se zachovalo, si myslím, podle toho, jak hlasovalo zastupitelstvo jako v rámci toho, jaké mělo ovládací nebo hlasovací podíly v té společnosti, tak se zachovalo tak, jak mu umožňoval zákon a stanovy té společnosti.

Radoslava MATUSZKOVÁ; starostka Otrokovic /NPO/

——————–

Jakmile docházelo k těm změnám, těm nestandardním výkonům hlasovacích práv, tak došlo také k tomu, že byli odvoláni někteří starostové a byli tam dosazeni lidé, kteří teda rozhodovali v souladu s tím, jaký byly zájmy Veolie. Myslím si, že je to i pozice dnešního předsedy představenstva pana inženýra Soldána.

Vladimír DAŤKA; bývalý primátor Zlína /dříve US-DEU/

——————–

Pokud jsou dneska někteří lidé zaměstnáni a jsou to volení lidé, jsou to politici, kteří vyšli z voleb, tak jsou-li zaměstnáni a jsou-li placeni prostě jako tou akciovou společností v té privatizované podobě, tak to považuji za velmi nestandardní, bych řekl, za odporující etice, ale bohužel ve městě Zlín je to standardem.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

Nevím o případu, že by v České republice nastal střet zájmů v tom smyslu, že bysme zaměstnávali někoho z volených zástupců.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Z pouhého srovnání seznamů členů obecních rad na jedné a statutárních orgánů vodáren a kanalizací na druhé straně je ovšem zjevné, že se personálně prolínají v desítkách měst. Že nehájí vždy zájmy občanů, potvrzují i první soudní verdikty.

Radoslava MATUSZKOVÁ; starostka Otrokovic /NPO/

——————–

Otrokovice jsou v několika soudních sporech. Může nás těšit, že aspoň ty první je výrok v náš prospěch, ale bohužel nepravomocný a čekáme, co bude dál.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Zlín uzavřel se společnosti Veolia Water v roce 2004 smlouvu na třicet let, tedy za hranici roku 2022, při jejímž překročení Evropská komise nedovolí čerpat unijní dotace. Čističku za sedm set milionů korun ale město postavit musí, a to se promítne na ceně vody i v Otrokovicích. V podobné situaci jsou vlastní vinou stovky dalších obcí a měst. Podle ministerstva životního prostředí přijdou dohromady o více než třináct miliard korun, až o deset miliard z toho hlavní město Praha.

Petr ŠTĚPÁNEK; radní Hlavního města Prahy /SZ/

——————–

Samozřejmě obce, které nedosáhnout na evropskou subvenci, budou muset využít vlastních zdrojů a buďto je splatit z rozpočtu, to znamená z daní, anebo je zahrnout do cen vodného a stočného. V případě Prahy ještě nemáme úplný výpočet, ale v podstatě by to znamenalo asi okamžitý nárůst o náct procent a potom nárůst i o inflaci.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

O ceně vodného, stočného rozhoduje náš partner, ať už jsou to obce prostřednictvím společností vodovodů a kanalizací, anebo jsou to přímo obce s tím, že nepřímo regulují i náš zisk.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Co se vlastně matce měst stalo? V roce 2001 Veolia Water ještě pod jménem Vivendi získala od státu dvoutřetinový podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace za více než šest miliard korun, přičemž konkurence nabízela jen polovinu. Už o rok později získává od městě zbylých čtyřiatřicet procent akcií za osm set osmdesát milionů korun, tedy pouhou sedminu. A poté i právo provozovat vodohospodářské služby místo do roku 2013 až do roku 2028, tedy opět za posvátnou hranici roku 2022.

Jiří WITZANY; bývalý radní Hlavního města Prahy /SNK-ED/

——————–

Ten podstatný krok byl proveden shodou okolností dva dny před vstupem do Evropské unie a pozdější analýza ukázala, že kdyby k podpisu té klíčové smlouvy došlo o pár dní později, tak by vlastně byla neplatná.

Petr ŠTĚPÁNEK; radní Hlavního města Prahy /SZ/

——————–

Hlavní město Praha si tento smluvní vztah vůbec nevybralo. Tu první privatizaci provedl stát u státního podniku a PVK prodal současnému provozovateli, stát inkasoval šest miliard korun, které šly do státního rozpočtu a město je nikdy nevidělo.

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

Je otázkou, do jaké míry tento krok vlastně byl v souladu s tehdejšími předpisy, do jaké míry vlastně byl transparentní.

Petr ŠTĚPÁNEK; radní Hlavního města Prahy /SZ/

——————–

Po dohledání materiálů jsem našel, že máme vyjádření ministerstva životního prostředí z prosince roku 2005, kde posuzují naše smlouvy a tvrdí, že nejsou v rozporu s podmínkami na fondu soudružnosti.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Dobrozdání ministerstva životního prostředí, že je uzavření smlouvy mezi Prahou a Veolií Water za hranicí roku 2022 v pořádku, vydal tehdejší ředitel odboru integrovaného financování Tomáš Oliva. Na ministerstvu dnes už nepracuje a dnešní odbor evropských fondů od něj dává ruce prý. Údajně generoval připomínkami Evropské komise zaslané české vládě už v roce 2004.

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

Ministerstvo životního prostředí není odpovědné za uzavření takovýchto smluv, které považujeme za nevýhodné. V tuhle chvíli se připravuje materiál a navíc za dostupnosti finančních zdrojů pro smlouvy, které končí za rokem 2022, který bude předložen do konce června vládě, a z kterého vyjdou různé alternativy.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

V žádném případě jsme nemohli vědět, že dlouhodobé smlouvy budou problémem při získávání evropských dotací a Česká republika není jediná, kde jsou takovéto dlouhodobé kontakty uzavřeny v Evropě.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Opravdu to nikdo vědět nemohl? Nařízení, jak čerpat z fondů, Evropská rada vydala už v roce 1999. Přesto obce i Veolia uzavíraly nevyhovující smlouvy jak o život.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

Je to přibližně polovina našich smluvních vztahů, které přesahují tu pomyslnou hranici roku 2022. My si myslíme, že je to někde okolo pětadvaceti procent obyvatel České republiky.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Provozovatelé i majitelé vodáren a kanalizací tvrdí, že evropská administrativa nemá právo chtít smlouvy uzavřené před vstupem Česka do Unie zkracovat.

Pavla FINFRLOVÁ; náměstkyně primátora a předsedkyně představenstva VaK Hradec Králové

——————–

To je chyba, která se stala už za socialistické vlády, že nevysílala do Bruselu jednak kvalifikované lidi, který mají perfektní přehled o stavu našeho vodního hospodářství, protože jsme se octli v pozici, že nejsme si všichni rovni, protože Brusel do dneška nemá čistírnu odpadních vod, to tam nevadí.

Danuta HUBNEROVÁ; komisařka EK

——————–

Všechny kontrakty, které si činí nárok na příspěvek z evropských fondů, musejí plnit požadavky pro spolufinancování. To platí i pro smlouvy uzavřené ještě před vstupem Česka do Unie, protože i ty musejí respektovat základní pravidla vnitřního trhu, byť to není snadné.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Jinými slovy, česká ublíženost přehlíží, že poslouchat Unii musí především ten, kdo po ní peníze žádá, což není případ bruselských vodáren a kanalizací. Jsme tedy opět u otázky, o kolik a proč se bude zdražovat. Evropské komisi podle informací České televize nevadí jen délka smluv obcí a provozovatelů vodohospodářských služeb, ale i způsob, jakým se vypočítává cena vody. V dopise z října 2006 Evropská komise dokonce hovoří o příliš vysokém riziku neoprávněného prospěchu určitých společností a žádá kontrolu.

Alena ČECHOVÁ; předsedkyně Sdružení odběratelů vody Plzeň

——————–

Princip toho věcného usměrňování je v tom, že by provozovatel nesměl do nákladů, ze kterých se stanovuje cena vody, zaúčtovat nic jiného, jenom to, co souvisí s výrobou vody. To znamená, že asi by si tam pan ředitel nemohl zaúčtovat svýho nový mercedesa, jo. Ale tady v tom materiálu ministerstva zemědělství, o kterém mluvím, tak je napsáno, že cena se vypočítá z úplných vlastních nákladů, to znamená, že tam můžou zaúčtovat všechno.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

Náklady, které jsou takzvaně oprávněné, to znamená, jsou započitatelné do ceny a musí přímo souviset s výrobou, dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod. To jsou takzvané oprávněné náklady.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Takže třeba nemůže být výstavba nového sídla, potažmo /nesrozumitelné/?

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

Stoprocentně ne, stoprocentně ne.

Alena ČECHOVÁ; předsedkyně Sdružení odběratelů vody Plzeň

——————–

Evropská unie nám velice vytýká, že jednotlivé oprávněné položky, který se tam smí zakalkulovat, čili energie teda, která se do toho spotřebuje, nákup surové vody, mzdy, chemikálie, nájemné, který ten provozovatel platí té obci, nemají strop.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Teoreticky je tedy možné, že oprávněné náklady vyrostou do neoprávněných výšek.

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

To, že není tento nástroj, který by mohl lépe uchopit ten vlastní té infrastruktury na základě toho si vlastně ověřovat, jestli ten přiměřený zisk opravdu je přiměřený, že tedy není v těch ostatních mimodotačních oblastech, považujeme za poněkud zarážející, ale prostě tak to je.

František BARÁK; prezident Sdružení oboru vodáren a kanalizací

——————–

Tak já se domnívám, že ten přiměřený zisk bude mezi někde pěti a sedmi procenty ročně.

Rostislav ČÁP; ředitel Veolia Water

——————–

Tak my máme kalkulační zisk někde okolo deseti procent a ten skutečný je samozřejmě vyšší, protože máme i jiné aktivity.

Jiří František POTUŽNÍK; redaktor

——————–

Právě obchodní úspěchy Veolie, která je nejen v Česku, ale i ve světě jedničkou ve vodohospodářských službách, jsou lákavým terčem kritiků i konkurence. A dlužno dodat, že její předchůdkyně, společnosti Vivendi, jim poskytla k obvinění z nekalých praktik dost munice. Podle neziskové americké organizace Public Citizen, například v roce 1991 rezignovala za braní úplatků od Vivendi starosta Ostwaldu a člen městské rady Štrasburku. O pět let později byl náměstek generálního ředitele Vivendi odsouzen na osmnáct měsíců za uplácení starostů francouzských sedmdesáti měst. Někteří z nich dostali tresty odnětí svobody až na dva roky. Téměř ke třem rokům vězení pak byl v roce 2001 odsouzen i primátor italského Milána. Za kontrakt ve výši sto milionů dolarů mu Vivendi přenechala dva miliony. V Česku uzavírají smlouvy za města na jedné a vodohospodářské firmy na druhé straně jedni a titíž lidé. Mají přitom současně hájit zájmy občanů, tedy co nejnižší ceny vody, a také usilovat o co největší zisk soukromé společnosti, tedy o ceny co nejvyšší. Dá se to skloubit?

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

Chodí k nám určité materiály od nejmenovaných, od nejmenovaných společností, kteří vlastně nám … nás o tomto informují, že vznikají konflikty zájmů, že vlastně vlastníci jsou členy představenstva té provozní společnosti a jaksi že tam ten konflikt zájmu prostě vzniká.

František BARÁK; prezident Sdružení oboru vodáren a kanalizací

——————–

Já se domnívám, že v tom střet zájmu není, ono to není tak docela tak, jak říkáte. Ono je naprosto logické, aby zástupce města, ať už je to starosta nebo zastupitel, byl členem statutárního orgánu ve vodárenské společnosti, kde právě to město má významný podíl.

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

Ony materiály se dostávají i na půdu Evropské komise a pokud jsou moje informace správné, tak tyto záležitosti řeší OLAF, jednotka, která vlastně řeší hospodářskou kriminalitu na úrovni tedy Evropské unie.

Alena ČECHOVÁ; předsedkyně Sdružení odběratelů vody Plzeň

——————–

Když se uzavírají smlouvy pro město nevýhodný a uzavírají to zastupitelé, já samozřejmě nechci říkat, že tady je nějaká korupce, ale určitě je to korupční prostředí.

Jan KŘÍŽ; ředitel odboru fondů EU, ministerstvo životního prostředí

——————–

Jakmile se objeví jakýkoliv podvod, podvodné jednání vlastně, vlastně v rámci těch implementovaných projektů, tak v tu chvíli může dojít k tomu, že Evropská komise zastaví přísun evropských peněz.

ZDROJ: ČT

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje