Chameleoni: My jsme o ničem nevěděli, nám nikdo nic neřekl.

Když se blíží volby tak spousta „politických chameleonů“ bere do úst „vodu“ a na billboardy lepí pěkná hesla. Jsou mezi nimi politici, kteří před 4 roky od nás dostali informace  a za 4 roky neudělali nic, resp. svým jednání prodloužili tunelování Vaku Zlín a protiprávní stav ve Vaku Zlín.

Ti hodně hloupí politici dnes říkají, že 4 roky nic nevěděli. Ti, co je manipulovali, říkají, že protiprávní stav ve Vaku Zlín nejde vrátit, protože Vak na to nemá peníze. Vak Zlín si přitom při jejich „bačování“ u Veolie zadlužil a oni přitom nechali vyplácet Veolii za 4 roky více než půl miliardy zisku. Tito lidé zapomínají, že od roku 2010 existují usnesení soudu, které říká – bude se  to vracet do stavu před vytunelování – tzn. před rokem 2004 a od roku 2012 existují dokonce pravomocná usnesení soudu – která dokládají, že ve Vaku Zlín probíhá dlouhá léta protiprávní proces.

Nikdo nemůže říkat, že nic nevěděl a nikdo nemůže říkat, že není připraven na rozhodnutí soudu, vrátit Vaku co mu náleží. Pokud připraven není, nese za to plnou odpovědnost.

 Za toto dělení zisků z vody v letech 2011-2013 jsou odpovědní politici SMZ. 

deleni zisku Veolia - vak Zlín - 11-13

Všichni politici z vedení Statutárního města Zlína byli v roce 2010  informováni  o stavu v jakém je Vak Zlín, jaké negativní dopady má „provozní tunel“ na Vak Zlín, občany a města a obce a každé usnesení soudu jim bylo zasláno. Kdo tvrdí, že nic neví lže.

ZDE JE DŮKAZ

Statutární město Zlín
Zastupitelé
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

Ve Frýdku-Místku, dne 23.listopadu 2010

Vážení zástupci politických stran a zastupitelé statutárního města Zlína,

obracíme se na Vás s informacemi o vývoji kauzy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VAK), kde má město Zlín cca 50% podíl a současně předkládáme náš názor na vzniklý stav, důvody jeho vzniku a negativní důsledky, které každoročně přináší nejen VAKu, ale i městům, obcím a spotřebitelům.

Jsme přesvědčeni, že VAK byl precizně a protiprávně „vytunelován“. Náš názor potvrzují čísla z výročních zpráv a následný vývoj (růst cen, nemožnost VAKU získat dotace z EU, minimální zisky za nájem pro VAK, ale desítky miliónů zisků z prodeje vody pro Veolii).1 Jedinou možností, jak zabránit protiprávnímu stavu, je podání žalob a to jsme učinili. Posíláme Vám proto rozhodnutí soudu a KCP, která popisují mnohé z toho, co se dělo a co určitě nikdy nebylo zastupitelům, ani občanům Zlína sděleno. Soudy již pochopily, že žaloby jsou oprávněné. Věříme, že to pochopili i státní zástupci, které jsme ke sporům přizvali, mimo jiné proto, aby jakékoliv formy nátlaku na nás byly předem odsouzeny k nezdaru. Soudy, ani policii neřídíme, dělají si na věc vlastní názor.

Zasíláme Vám pozvání na jednání Vrchního soudu v Olomouci dne 20.1.2011, kde bude projednáváno odvolání VAKU (?) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.2.2010, jenž prohlásil, že usnesení valné hromady schvalující „provozní model“ jsou neplatná. Zasíláme rovněž naše shrnutí kauzy a důkazy, které jsme předali soudu. Jak Vrchní soud v Olomouci rozhodne nevíme. Možné je všechno. Usnesení potvrdí, zruší, vydá jiné nebo ho vrátí k projednání. Přesto Vás na jednání soudu zveme, protože především zastupitelé města Zlína nedostávali několik let při rozhodování o dispozici s majetkem města úplné a pravdivé informace. Určitě nevěděli, jaká bude cena vody, že VAK nebude díky „provoznímu modelu“ schopen čerpat dotace z EU a stejně jako my, jste nedostali od vedení VAKu doložení ekonomické výhodnosti modelu pro VAK!

Přijďte na jednání soudu a uděláte si vlastní názor. Budete se moci rozhodnout, zda k řešení kauzy VAK a tím k zamezení pokračování protiprávního stavu přispějete, anebo dojdete k názoru, že jsme se zbláznili, protože cena vody, zisky tekoucí mimo VAK a konec s dotacemi z EU pro VAK je to, co chcete, stejně jako to, že VAK chce, aby investice do infrastruktury financovaly ze svých rozpočtů města a obce.

Pokud byl stav ve VAKu nastaven protiprávně, pak lze tento stav ukončit. Lidé ve vedení VAKu mají zákonem danou povinnost jednat v zájmu VAKu. Zda jednali rozhodne soud. Město Zlín má ve VAKu 50% podíl, rozhoduje o složení vedení VAKu. Může žádat doložení ekonomické výhodnosti a vysvětlení. Pokud bude protiprávní stav ukončen, existuje reálná šance na získání dotací z EU pro VAK, dalších 24 let nebude docházet k nehoráznému zdražování vody a zisky z vody budou jako dříve končit ve VAKu.

Rozhodnout musí soudy a policie, ale pomoci můžete i vy.

Compas Capital Consult, s.r.o.
jednatel, Ing.Radek Novotný

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje