Děkujeme, odejděte

Ve Francii zjistili, že dochází k propojení zájmů politiků a koncernů. Dochází k uzavírání smluv, které jsou pro občany nevýhodné. Dochází k zamlčování skutečných dopadů „privatizace“ vodáren na občany a především k překrucování skutečných dopadů krokům radnic, které jsou lidem presentovány jako úspěch či dosažení významného přínosu, ale ve skutečnosti jde o jednání v zájmu koncernu, na které doplácí především občané v ceně vodného a stočného a města a obce ve stavu infrastruktury.

Probíhá v ČR obdobné jednání?

Bohužel ANO!

Konkrétní příklad je nákup hlasů malých měst a obcí PRO uzavření smluv mezi okresní vodárnou a koncernem. Tento nákup „HLASŮ!“ od měst a obcí proběhl před valnou hromadou okresní vodárny schvalující smlouvy o nájmu a provozování infrastruktury (prodej vody) mezi koncernem a okresní vodárnou.  Obsahoval na první pohled pro obce výhodný závazek koncernu – přednostně investovat v městech a obcích do rozvoje sítí, pokud budou HLASOVAT PRO SMLOUVY MEZI OKRESNÍ VODÁRNOU A KONCERNEM, kterými prodej vody půjde dalších 30 let přes koncern.

Mezi koncernem a obcemi byly uzavřeny dvě smlouvy. Smlouva o společném postupu a Smlouva o účelovém finančním plnění (dále jen „ÚPLATA“). Výplata „ÚPLATY“ za hlasování byla ovšem koncernem podmíněna. Muselo dojít:

a) k hlasováním zástupce dané obce nebo daného města na valné hromadě okresní vodárny PRO smlouvy s koncernem

b) a smlouvy mezi vodárnou a koncernem musely být valnou hromadou SCHVÁLÉ!

Pokud by k a) a současně  b) nedošlo, žádná „ÚPLATA“ by nebyla realizována.

Jaká je realita?

1) Na valné hromadě zástupci obcí a zástupci firem pracujících pro koncern skutečně schválili smlouvy mezi koncernem a vodárnou

2) Města a obce, které předtím podepsaly s koncernem smlouvy o „ÚPLATĚ“ za hlasování, skutečně dostávají účelové finanční plnění a to ve formě úhrady investic

V čem je tedy problém?

Problém je v tom, že všechny tyto „ÚPLATY“ zaplatí lidí v ceně vody.

Šlo o geniální tah koncernu a současně o „habaďuru“ na zastupitele a lidi

Veškeré tyto „ÚPLATY“, totiž tečou ve skutečnosti přes NÁJEM ZA INFRASTRUKTURU! a tím přes okresní vodárnu, která díky hlasování zástupců měst a obcí uzavřela smlouvu o provozování s koncernem na 30 let. NÁJEM, který platí koncern okresní vodárně, je součástí nákladů na vodné a stočné a vše je nastaveno tak, že celou „ÚPLATU“ za hlasování zástupců měst a obcí, platí ve skutečnosti lidé v ceně vodného a stočného.

NEVĚŘÍTE nebo NEROZUMÍTE?

Na první pohled přece vše vypadá korektně:

  1. Koncern nabídne spolupráci, finance a něco za to chce.
  2. Starostové na spolupráci přistoupí a hlasují PRO smlouvy mezi koncernem a okresní vodárnou a předají tím prodej vody a zisky z vody na 30 let koncernu
  3. Koncern skutečně obcím zaplatí slíbenou „ÚPLATU“ za hlasování

Jenomže to má háček. Vlastně tři háčky:

  1. Koncern tuto „ÚPLATU“ NEplatí obcím, ale okresní vodárně formou nájmu za infrastrukturu!
  2. Koncern na základě smlouvy s vodárnou tento nájem okamžitě zakalkuluje do ceny vodného a stočného spotřebitelům!
  3. Okresní vodárna zaplatí z těchto peněz daným obcím „ÚPLATU“ v podobě investice!

V konečném důsledku ten, kdo ve skutečnosti zaplatí „ÚPLATU“ za nákup hlasů zástupců měst obcí, kteří hlasovali PRO privatizaci zisků vodárny, JSOU LIDÉ, ne koncern.

Jaký je dopad na cenu vody?  

Lidé v ceně vody platí „úplatu“ za hlasování zástupců měst a obcí PRO smlouvy s koncernem, všechny náklady na provozování a nově navíc nemalé zisky koncernu.

V kraji má tato takto „privatizovaná“ vodárna dlouhodobě nejdražší vodné a stočné ze 4 vodáren, které v něm působí. Přitom před „privatizací“ byla druhá nejlevnější!

Mimo jiné i tyto ekonomicky nesmyslné podmínky „pronájmu“ byly důvodem, proč EU odmítla poskytnout dotace.

Zde je příležitost se ZDARMA seznámit s konkrétní ANALÝZOU stavu vodárny v hodnotě 540 tis.Kč, která byla touto formou „privatizována“ 

Hodnotí dopady smluv s koncernem na okresní vodárnu

 Tento článek je ukázka z připravované knihy. Níže můžete potvrdit svůj předběžný zájem.

„Hadi v oblecích a Hadi na radnicích prodávají vodu“

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje