Děkujeme, odejděte

Ve Francii zjistili, že dochází k propojení zájmů politiků a koncernů. Dochází k uzavírání smluv, které jsou pro občany nevýhodné. Dochází k zamlčování skutečných dopadů „privatizace“ vodáren na občany a především k překrucování skutečných dopadů krokům radnic, které jsou lidem presentovány jako úspěch či dosažení významného přínosu, ale ve skutečnosti jde o jednání v zájmu koncernu, na které doplácí především občané v ceně vodného a stočného a města a obce ve stavu infrastruktury.

Probíhá v ČR obdobné jednání?

Bohužel ANO!

Konkrétní příklad je nákup hlasů malých měst a obcí PRO uzavření smluv mezi okresní vodárnou a koncernem. Tento nákup „HLASŮ!“ od měst a obcí proběhl před valnou hromadou okresní vodárny schvalující smlouvy o nájmu a provozování infrastruktury (prodej vody) mezi koncernem a okresní vodárnou.  Obsahoval na první pohled pro obce výhodný závazek koncernu – přednostně investovat v městech a obcích do rozvoje sítí, pokud budou HLASOVAT PRO SMLOUVY MEZI OKRESNÍ VODÁRNOU A KONCERNEM, kterými prodej vody půjde dalších 30 let přes koncern.

Mezi koncernem a obcemi byly uzavřeny dvě smlouvy. Smlouva o společném postupu a Smlouva o účelovém finančním plnění (dále jen „ÚPLATA“). Výplata „ÚPLATY“ za hlasování byla ovšem koncernem podmíněna. Muselo dojít:

a) k hlasováním zástupce dané obce nebo daného města na valné hromadě okresní vodárny PRO smlouvy s koncernem

b) a smlouvy mezi vodárnou a koncernem musely být valnou hromadou SCHVÁLÉ!

Pokud by k a) a současně  b) nedošlo, žádná „ÚPLATA“ by nebyla realizována.

Jaká je realita?

1) Na valné hromadě zástupci obcí a zástupci firem pracujících pro koncern skutečně schválili smlouvy mezi koncernem a vodárnou

2) Města a obce, které předtím podepsaly s koncernem smlouvy o „ÚPLATĚ“ za hlasování, skutečně dostávají účelové finanční plnění a to ve formě úhrady investic

V čem je tedy problém?

Problém je v tom, že všechny tyto „ÚPLATY“ zaplatí lidí v ceně vody.

Šlo o geniální tah koncernu a současně o „habaďuru“ na zastupitele a lidi

Veškeré tyto „ÚPLATY“, totiž tečou ve skutečnosti přes NÁJEM ZA INFRASTRUKTURU! a tím přes okresní vodárnu, která díky hlasování zástupců měst a obcí uzavřela smlouvu o provozování s koncernem na 30 let. NÁJEM, který platí koncern okresní vodárně, je součástí nákladů na vodné a stočné a vše je nastaveno tak, že celou „ÚPLATU“ za hlasování zástupců měst a obcí, platí ve skutečnosti lidé v ceně vodného a stočného.

NEVĚŘÍTE nebo NEROZUMÍTE?

Na první pohled přece vše vypadá korektně:

  1. Koncern nabídne spolupráci, finance a něco za to chce.
  2. Starostové na spolupráci přistoupí a hlasují PRO smlouvy mezi koncernem a okresní vodárnou a předají tím prodej vody a zisky z vody na 30 let koncernu
  3. Koncern skutečně obcím zaplatí slíbenou „ÚPLATU“ za hlasování

Jenomže to má háček. Vlastně tři háčky:

  1. Koncern tuto „ÚPLATU“ NEplatí obcím, ale okresní vodárně formou nájmu za infrastrukturu!
  2. Koncern na základě smlouvy s vodárnou tento nájem okamžitě zakalkuluje do ceny vodného a stočného spotřebitelům!
  3. Okresní vodárna zaplatí z těchto peněz daným obcím „ÚPLATU“ v podobě investice!

V konečném důsledku ten, kdo ve skutečnosti zaplatí „ÚPLATU“ za nákup hlasů zástupců měst obcí, kteří hlasovali PRO privatizaci zisků vodárny, JSOU LIDÉ, ne koncern.

Jaký je dopad na cenu vody?  

Lidé v ceně vody platí „úplatu“ za hlasování zástupců měst a obcí PRO smlouvy s koncernem, všechny náklady na provozování a nově navíc nemalé zisky koncernu.

V kraji má tato takto „privatizovaná“ vodárna dlouhodobě nejdražší vodné a stočné ze 4 vodáren, které v něm působí. Přitom před „privatizací“ byla druhá nejlevnější!

Mimo jiné i tyto ekonomicky nesmyslné podmínky „pronájmu“ byly důvodem, proč EU odmítla poskytnout dotace.

Zde je příležitost se ZDARMA seznámit s konkrétní ANALÝZOU stavu vodárny v hodnotě 540 tis.Kč, která byla touto formou „privatizována“ 

Hodnotí dopady smluv s koncernem na okresní vodárnu

 Tento článek je ukázka z připravované knihy. Níže můžete potvrdit svůj předběžný zájem.

„Hadi v oblecích a Hadi na radnicích prodávají vodu“

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje