VODA A DAN CHROMEC – otázky a odpovědi

Všem politickým stranám / hnutím a jejich vedoucím představitelům, jsme nejdříve zaslali první díl dokumentu PRAVDA O VODĚ. Obsahuje důkazy, rozbory, i rozsudky o tom, co se ve vodárenství 20 let na úkor občanů a státu často protiprávně páchá. Poté jsme během volební kampaně do sněmovny 2021 položili všem lídrům a politickým stranám/hnutím stejné otázky písemně i na sociálních sítích. Pokud neodpovídali a to se dělo vlastně pořád, tak jsme pokládali stejné otázky opakovaně.

Chtěli jsme před volbami znát odpovědi lídrů politických stran na otázky k vodě, které zajímají nás a občany. Chtěli jsme vědět, zda je téma vody u nich myšleno seriózně nebo jde o pokrytecké zneužití „vody“ k lovu voličů, kdy říkají lidem to, co chtějí lidé slyšet, tzn. FRÁZE, které jim radí říkat PR agentury a po volbách se na lidi a na vodu jako obvykle vykašlou. To, že nám místo odpovědí na naše otázky odpoví na něco jiného, napíšou volební fráze nebo nás odkážou na web strany či příspěvek vytvořený PR agenturou na sociální síti, jsme eliminovat tím, že jsme jim položili vlastní otázky a výzvy k akci.

  • Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?
  • Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice osob ovládajících peněžní toky z vody v ČR?
  • Podporujete zakotvení práva občanů na vodu v Ústavě ČR nebo garanci tohoto v ústavním zákonu?
  • Pomůžete nám vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes koncerny?
  • Souhlasíte s žalobami na obranu protiprávně tunelovaných vodáren? Jste ochotni – podáte sami žaloby nebo podpoříte ty, co je již podali?
  • Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Jakkoliv reagovali, /i (ne)reakce je reakce, která o dotazovaném vše zásadní vypovídá/ tak tím dali veřejně najevo, zda jsou – nejsou ochotní před volbami dát veřejně závazek, že pomohou vodu řešit nebo ne.

Považujeme za veřejný závazek to, když politik/strana/hnutí veřejně řekne, že podepíše petici VODA JE ŽIVOT a během kampaně šíří petici na akcích strany/hnutí nebo dá občanům vědět, co si myslí o práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ na webu a sociálních sítích strany/hnutí apod.. Za politické strany reagovali na předané důkazy z lídrů jen zástupci Aliance kulatého stolu, Pramenů a Přísahy.

Za SPD na naše otázky odpověděl její lídr T. Okamura neodpověděl . Reagoval její kandidát za Přerov, pan Dan Chromec. Odpověď proto zveřejňujeme, aby si občan mohl udělat názor.

ODPOVĚĎ PANA DANA CHROMCE – SPD

linka

1) Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?

Jednoznačně obce a města.

 

2) Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice, kdy z cca 70 % ovládají peněžní toky z vody v ČR? Pomůžete prosadit dodržování zákonů ČR a vrátit do správy vody zájmy lidí?

Dle svých možností zcela určitě.

 

3) Jste proto, aby právo občanů na vodu bylo zakotveno v Ústavě ČR nebo garantováno ústavním zákonem?

Změnu Ústavy ČR za účelem garance práva na vodu občanů ČR zcela podporuji.

 

4) Pomůžete vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny?

Pokud to bude v mých silách a možnostech, budu se snažit, abychom ukončili byznys zahraničních koncernů na náš úkor.

 

5) Podpoříte nás ve vedení soudních sporů na obranu protiprávně tunelovaných vodáren nebo podáte sami žaloby?

S mou podporou můžete počítat.

 

6) Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Již tak činím dlouhodobě. Petici jsem podepsal již minulý rok a šířím ji.

Dan Chromec, krajský zastupitel Olomouckého kraje za SPD

linka

NÁŠ NÁZOR

PS: Bez ohledu na to které politické straně fandíte, zda odpověděla nebo ne, si projděte „příspěvky“ o vodě od „vaší“ strany/hutí a zkuste v textech najít odpovědi na výše uvedené otázky. Případně se zeptejte, protože vše je o lidech a ne o stranách. Můžete vykroužkovat člověka, který je rozumný, slušný a ochotný vodu bránit. Takový člověk má pro občany ve sněmovně i v senátu rozhodně větší cenu než alibista, opertunista, pokrytec či člověk líný, zbabělý, či dokonce kooperující s koncerny nebo jejich nájezdníky.

 

Přidejte se k obraně vody

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články