VODA A JIŘÍ KOMÁREK – otázky a odpovědi

Všem politickým stranám / hnutím a jejich vedoucím představitelům, jsme nejdříve zaslali první díl dokumentu PRAVDA O VODĚ. Obsahuje důkazy, rozbory, i rozsudky o tom, co se ve vodárenství 20 let na úkor občanů a státu často protiprávně páchá. Poté jsme během volební kampaně do sněmovny 2021 položili všem lídrům a politickým stranám/hnutím stejné otázky písemně i na sociálních sítích. Pokud neodpovídali a to se dělo vlastně pořád, tak jsme pokládali stejné otázky opakovaně.

Chtěli jsme před volbami znát odpovědi lídrů politických stran na otázky k vodě, které zajímají nás a občany. Chtěli jsme vědět, zda je téma vody u nich myšleno seriózně nebo jde o pokrytecké zneužití „vody“ k lovu voličů, kdy říkají lidem to, co chtějí lidé slyšet, tzn. FRÁZE, které jim radí říkat PR agentury a po volbách se na lidi a na vodu jako obvykle vykašlou. To, že nám místo odpovědí na naše otázky odpoví na něco jiného, napíšou volební fráze nebo nás odkážou na web strany či příspěvek vytvořený PR agenturou na sociální síti, jsme eliminovat tím, že jsme jim položili vlastní otázky a výzvy k akci.

  • Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?
  • Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice osob ovládajících peněžní toky z vody v ČR?
  • Podporujete zakotvení práva občanů na vodu v Ústavě ČR nebo garanci tohoto v ústavním zákonu?
  • Pomůžete nám vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes koncerny?
  • Souhlasíte s žalobami na obranu protiprávně tunelovaných vodáren? Jste ochotni – podáte sami žaloby nebo podpoříte ty, co je již podali?
  • Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Jakkoliv reagovali, /i (ne)reakce je reakce, která o dotazovaném vše zásadní vypovídá/ tak tím dali veřejně najevo, zda jsou – nejsou ochotní před volbami dát veřejně závazek, že pomohou vodu řešit nebo ne.

Považujeme za veřejný závazek to, když politik/strana/hnutí veřejně řekne, že podepíše petici VODA JE ŽIVOT a během kampaně šíří petici na akcích strany/hnutí nebo dá občanům vědět, co si myslí o práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ na webu a sociálních sítích strany/hnutí apod.. Za politické strany reagovali na předané důkazy z lídrů jen zástupci Aliance kulatého stolu, Pramenů a Přísahy.

Za PŘÍSAHU na naše otázky odpověděl její lídr Robert Šlachta a také kandidát Moravskoslezského kraje, pan Jiří Komárek. Odpověď zveřejňujeme, aby si občan mohl udělat názor.

 

ODPOVĚĎ PANA KOMÁRKA – PŘÍSAHA

linka

1) Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?

Jak správně píšete na stránkách nadace, vše kolem vody vždy zaplatí pouze občané, proto celé vodárenství, které je strategické odvětví pro stát a vše co výše uvádíte, má být v rukou veřejné správy. Vlastnit vodárenskou infrastrukturu a tu pronajímat soukromým firmám k podnikání v strategickém odvětví pro stát i jeho občany je výhodné pro soukromé společnosti, které se tím dostanou bez investic do infrastruktury k ziskům z monopolu dodávky vody a veřejná správa o ně přijde.

 

 

2) Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice, kdy z cca 70 % ovládají peněžní toky z vody v ČR? Pomůžete prosadit dodržování zákonů ČR a vrátit do správy vody zájmy lidí?

Chci stát, ve kterém se zákony dodržují. Udělám proto vše, co bude v mých silách, aby se stejně jako vyšetřením dění kolem „covidu“ i dění ve vodárenství zabývalo naše hnutí a bude-li to možné i  sněmovna. Po zajištění faktů a důkazů také soudy, případně policie. Zaregistroval  jsem, že jste již dosáhli řadu pravomocných rozsudků, takže o tom, že se protiprávní jednání kolem vodáren děje není pochyb.

 

 

3) Jste proto, aby právo občanů na vodu bylo zakotveno v Ústavě ČR nebo garantováno ústavním zákonem?

Ano, ale nesmí jít jen o formální úpravu textu, který bude lidem pěkně znít, ale jeho smysl nebude možné vymoci. Podepsal jsem vaší petici a vím, že jste upozornili na fakt, s kterým souhlasím, sebelépe napsaný text zákona k nápravě nestačí, pokud není k jeho dodržování nastaven systém správy vody (to platí všude). Chápu, proč je v petici kromě ústavy dalších 9 principů. Zajištují, že ústavní právo bude vymahatelné.

 

 

4) Pomůžete vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny?

Již to dělám. Sleduji již delší dobu informace, které publikujete a po volbách určitě projdeme rozsudky a cesty, které navrhujete k nápravě. Vši nadaci jsme již v minulosti i drobně podpořil a hodlám v tom pokračovat.   

 

 

5) Podpoříte nás ve vedení soudních sporů na obranu protiprávně tunelovaných vodáren nebo podáte sami žaloby?

Již to dělám. Sleduji již delší dobu informace, které publikujete a po volbách určitě projdeme rozsudky a cesty, které navrhujete k nápravě. Vši nadaci jsme již v minulosti i drobně podpořil a hodlám v tom pokračovat.

 

 

6) Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Naše hnutí se veřejně přihlásilo k tomu, co děláte a co se snažíte prosadit i na našich webových stránkách Obsah  je zde – www.prisaha.cz/pozice/prisaha-plne-podporuje-aktivity-nadace-pravda-o-vode-i-petici-voda-je-zivot Petici voda je život jsem podepsal a šířím ji mezi lidi na volebních stáncích. Myslím, že cesta, kterou jdete k prosazení nápravy, to je informace, veřejné mínění a rozsudky, je správná a k nápravě vede, proto ji rád podporuji. 

Jiří Komárek

linka

NÁŠ NÁZOR

PS: Bez ohledu na to které politické straně fandíte, zda odpověděla nebo ne, si projděte „příspěvky“ o vodě od „vaší“ strany/hutí a zkuste v textech najít odpovědi na výše uvedené otázky. Případně se zeptejte, protože vše je o lidech a ne o stranách. Můžete vykroužkovat člověka, který je rozumný, slušný a ochotný vodu bránit. Takový člověk má pro občany ve sněmovně i v senátu rozhodně větší cenu než alibista, opertunista, pokrytec či člověk líný, zbabělý, či dokonce kooperující s koncerny nebo jejich nájezdníky.

 

Přidejte se k obraně vody

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články