Voda a Robert Šlachta – otázky a odpovědi

Všem politickým stranám / hnutím a jejich vedoucím představitelům, jsme nejdříve zaslali 1. díl  dokumentu PRAVDA O VODĚ.  Obsahuje důkazy, rozbory, i rozsudky o tom, co se ve vodárenství 20 let na úkor občanů a státu často protiprávně páchá. Poté jsme během volební kampaně do sněmovny 2021 položili všem lídrům a politickým stranám/hnutím stejné otázky písemně i na sociálních sítích. Protože neodpovídali, tak jsme pokládali stejné otázky opakovaně.

Chtěli jsme před volbami znát odpovědi lídrů politických stran na otázky k vodě, které zajímají nás a občany. Chtěli jsme vědět, zda je téma vody u nich myšleno seriózně nebo jde o pokrytecké zneužití „vody“ k lovu voličů, kdy říkají lidem to, co chtějí lidé slyšet, tzn. FRÁZE, které jim radí říkat PR agentury a po volbách se na lidi a na vodu jako obvykle vykašlou. To, že nám místo odpovědí na naše otázky odpoví na něco jiného, napíšou volební fráze nebo nás odkážou na web strany či příspěvek vytvořený PR agenturou na sociální síti, jsme eliminovat tím, že jsme jim položili vlastní otázky a výzvy k akci.

  • Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?
  • Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice osob ovládajících peněžní toky z vody v ČR?
  • Podporujete zakotvení práva občanů na vodu v Ústavě ČR nebo garanci tohoto v ústavním zákonu?
  • Pomůžete nám vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes koncerny?
  • Souhlasíte s žalobami na obranu protiprávně tunelovaných vodáren? Jste ochotni – podáte sami žaloby nebo podpoříte ty, co je již podali?
  • Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Jakkoliv reagovali, /i (ne)reakce je reakce, která o dotazovaném vše zásadní vypovídá/ tak tím dali veřejně najevo, zda jsou – nejsou ochotní před volbami dát veřejně závazek, že pomohou vodu řešit nebo ne. Považujeme za veřejný závazek to,  když politik/strana/hnutí veřejně řekne, že podepíše petici VODA JE ŽIVOT a během kampaně šíří petici na akcích strany/hnutí nebo dá občanům vědět, co si myslí o práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ na webu a sociálních sítích strany/hnutí apod..

Ze všech oslovených lídrů politických stran/hnutí, které jsou v parlamentu nebo průzkumy agentur ukazují, že mají volební potenciál se do parlamentu dostat, odpověděl jediný lídr a to za PŘÍSAHU, pan Robert Šlachta.

ODPOVĚĎ PANA ŠLACHTY

linka

1) Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?

Vodárenská infrastruktura je majetku měst téměř z 90% a měla by být vlastněna veřejným sektorem celá. Problém je, že  provozování této infrastruktury ovládají díky velmi podivným smlouvám koncerny a ty díky tomu ovládají peněžní toky a zisky z vody. Jde o miliardové částky, z nichž 1,5 -2 miliardy končí zcela nelogicky v cizině. Dodávka vody je přitom pro občany a pro stát zcela strategická. Proto by vše uvedené ve vaší otázce mělo být rukou veřejné správy.

 

2) Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice, kdy z cca 70 % ovládají peněžní toky z vody v ČR? Pomůžete prosadit dodržování zákonů ČR a vrátit do správy vody zájmy lidí?

Podpoříme vyšetření všech kauz, které zavání korupcí a tady již existují pravomocné rozsudky, které potvrzují, že realizace smluv rozsáhlé protiprávní jednání provází.  

 

3) Jste proto, aby právo občanů na vodu bylo zakotveno v Ústavě ČR nebo garantováno ústavním zákonem?

Ano. Voda vše související s její správou, resp. její distribucí a čištěním, mají být ve veřejném užívání. Je to strategické odvětví a spravovat vodu i vše s ní související má stát/kraje obce, v tomto případě vodárenství odborníci ve vodárnách, které vlastní obce nebo kraje. Garance práva lidí na vodu v ústavě nebo ústavním zákonu je jeden z důležitých kroků, který mi dává smysl a rád návrhy zákonů, které toto prosadí, podpořím. Z druhé strany jsme si vědom, že důležitá je vymahatelnost práva a ta v ČR kulhá na obě nohy, proto chápu, že v petici máte i další principy, které právě vymahatelnost tohoto kroku zajišťují. – prodej vody jako veřejná služba, neziskový charakter provozování, zveřejňování informací.

 

4) Pomůžete vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny?

Rozhodně jsme pro, a pomůžu, aby prodej naší vody a vše zásadní pro její správu, byl zpátky v rukou městských vodáren, tzn. v rukou českých občanů. Nikdy to nemělo být jinak.

 

5) Podpoříte nás ve vedení soudních sporů na obranu protiprávně tunelovaných vodáren nebo podáte sami žaloby?

Ano, podpořím. Reálně to nyní vidím ve dvou rovinách. Informační, kdy budeme sdílet důležité informace mezi mými blízkými a v hnutí. Finanční podpora – protože chápu, že soudy a osvěta, kterou děláte, něco stojí.   

 

6) Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Osobně petici VODA JE ŽIVOT podporuji a podporuje ho i hnutí PŘÍSAHA. Odkaz na petici s vysvětlením, proč ji podporujeme, jsme dali přímo na stránky našeho hnutí – www.prisaha.cz/pozice/prisaha-plne-podporuje-aktivity-nadace-pravda-o-vode-i-petici-voda-je-zivot

S pozdravem

Robert Šlachta

linka

NÁŠ NÁZOR

PS: Bez ohledu na to které politické straně fandíte, zda odpověděla nebo ne, si projděte „příspěvky“ o vodě od „vaší“ strany/hutí a zkuste v textech najít odpovědi na výše uvedené otázky. Případně se zeptejte, protože vše je o lidech a ne o stranách. Můžete vykroužkovat člověka, který je rozumný, slušný a ochotný vodu bránit. Takový člověk má pro občany ve sněmovně i v senátu rozhodně větší cenu než alibista, opertunista, pokrytec či člověk líný, zbabělý, či dokonce kooperující s koncerny nebo jejich nájezdníky.

 

Přidejte se k obraně vody

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články