Škody ať hradí pachatelé, ne občané. Protiprávní stav musí skončit. Držte palce a přijďte. Jednání u soudu 4.10.21 – obrana vody a lidí.

Zvu vás v pondělí dne 4.10.2021 na jednání Vrchního soudu v Praze od 13:00 k obraně vody a lidí

V roce 2004 vyvrcholil dlouholetý organizovaný komplot, který vedl k protiprávnímu vyvedení správy a prodeje vody do rukou koncernu Veolie v celém regionu Kladno-Mělník

Starostové a veřejnost byli a stále jsou léta podváděni o tom, co se chystá, kdo ovládá VKM, kdo z něho vyvedl zisky z vody na Veolii  a jaké to má negativní dopady na občany, cenu vody, obce a dotace.

  1. Drahá voda
  2. Ztráta možnosti čerpat dotace z EU
  3. Stamilióny z plateb občanů za vodu tečou do ciziny, místo do investic
  4. Chybějící peníze na investice dotuje do regionu stát a platíme je my z daní

Městská vodárna Kladno Mělník (VKM) přišel o své monopolní postavení regionálního správce monopolu prodej vody a občané i města za to draze platí.

VKM byla nejdříve protiprávně nájezdníky ovládnuta, především díky „politikům“ města Kladna, kteří odsouhlasili nekalý prodej akcií VKM koncernu, které nemohli legálně prodat. Proto bezostšně v součinnosti s nájezdníky zákony ČR obešli formou vazalských smluv s Českou spořitelnou (ČS). Celý komplot vyvrcholil vytunelováním VKM v roce 2004, která byla doslova vykuchána.

Jsem přesvědčen, že uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodárny Kladno Mělník, zcela pro společnost nevýhodný, obdobně jako u společností Vak Prostějov nebo Vak Zlín atd.

Peněžní toky z vodného a stočného, právo inkasovat zisk z dodávky vody, jediné ziskové podnikání VKM, v oboru vyškolení zaměstanci i ortfoli klientů VKM a provozování monopolu vodovodů a kanalizací – bylo z VKM vyvedeno na koncern bezúplatně. Provozní část podniky byla na základě podvodných slibů vedení VKM prodána koncernu zmanipulovanými a z části finančně motivovanými zástupci měst – dokonce se ztrátou přesahující

– 110 mil. Kč

Dokonce i část justice léta brání vymahatelnosti dodržování zákonů ČR a ukončení protiprávního stavu

Žaloby na obranu VKM jsem podal již v roce 2004.  Do dnešního dne, tj. 28.9.2021 nemáme v Kladně (na rozdíl např. od Zlína) rukou rozsudek, který by protiprávní jednání a stav vedoucí tunelu VKM ukončoval. Přitom se zde dělo a děje prakticky totéž. Musel jsem dojít až k ústavnímu soudu, který mi dal za pravdu, že nižší soudy léta porušují ústavní práva, dopouští se soudní zvůle a řádně nepracují.

Jde nejen o obranu obyvatel Kladenska, ale všech občanů ČR

Je nařízeno další jednání u soudu na obranu vody a lidí především v Kladně a Mělníku. V těchto regionech ovšem díky vědomému jednání v zájmu koncernu nebo idiocii politiků, dochází i k zneužívání peněz daňových poplatníků. Stát zde vyplácí skrytou veřejnou podporu, resp. dotuje pochybný systém, který EU právě z důvodu zamezení zneužití peněz daňových poplatníků odmítla dotovat.

Rozhodnutí zastavit protiprávní jednání a nekalou instalaci koncernu Veolia k naší vodě, do pozice osoby ovládající prodej a peněžní toky z vody na Kladensku na místo městské vodárny, mě vedlo k obraně vody již od roku 2002. Netušil jsem, že ČR není právní stát a má zkušenost se jednáním politiků a koncernů je děsivá. Stejně tak je děsivá zkušenost s jednáním řady soudů a to neskutečných 18 let.

K tomuto mohu říct již nyní:

  1. prokázalo se, že justice v řadě případů jedná tak, že brání vymahatelnosti práva, napomáhá pachatelům protiprávního jednání a práci a snahu o prosazení dodržování zákonů a spravedlnosti u některých soudců najít nelze.

Náznak vymahatelnosti práva přišel v roce 2017,  kdy mi dal za pravdu Ústavní soud ČR ve dvou zásadních věcech:

  1. Nejvyšší soud a nižší soudy se v kauze vytunelování městské vodárny Kladno- Mělník dopouštěli léta opakovaně porušování občanů i mého práva na spravedlivý proces.
  2. Nejen v kauze VKM působila organizovaná skupiny nájezdníků, jednající pod jednotným místem vedení v zájmu koncernu (do které patří i někteří politici)
  3. Vše bylo schováno za „dobré“ jméno Českou spořitelnu, rovněž pracující pro koncern. Smlouvy uzavřené mezi městy a spořitelnou byly nemorální, protiprávní a neplatné – vedly k ovládnutí VKM nájezdníky.

Škody ať hradí pachatelé, ne občané a protiprávní stav musí skončit

Je třeba tunel vodáren rozkrýt a přes soudy zrušit. Je třeba vrátit stamilióny občanům, vodárnám postavení žadatelů o dotace z EU a vrátit prodej vody do rukou městských vodáren – Kladno může být ukázkový příklad.

Pozor na tunel na konci tunelu. Především poblitici odpovědní za tunely vodáren, chtějí vlastní tunel zakrýt tunelem na konci tunelu. Za naše peníze chtějí za stamilióny odkupovat protiprávně vyvedený prodej vody zpět od koncernů. To je neakceptovatelné. Tito tuneláři patří za mříže a rozhodně nemají co dělat u veřejných financí a u vody.

 

Od státu ani od politických stran jsme nikdy nedostali ani korunu.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

Podobné články