VODA A HANA NAICLEROVÁ – otázky a odpovědi

Všem politickým stranám / hnutím a jejich vedoucím představitelům, jsme nejdříve zaslali první díl dokumentu PRAVDA O VODĚ. Obsahuje důkazy, rozbory, i rozsudky o tom, co se ve vodárenství 20 let na úkor občanů a státu často protiprávně páchá. Poté jsme během volební kampaně do sněmovny 2021 položili všem lídrům a politickým stranám/hnutím stejné otázky písemně i na sociálních sítích. Pokud neodpovídali a to se dělo vlastně pořád, tak jsme pokládali stejné otázky opakovaně.

Chtěli jsme před volbami znát odpovědi lídrů politických stran na otázky k vodě, které zajímají nás a občany. Chtěli jsme vědět, zda je téma vody u nich myšleno seriózně nebo jde o pokrytecké zneužití „vody“ k lovu voličů, kdy říkají lidem to, co chtějí lidé slyšet, tzn. FRÁZE, které jim radí říkat PR agentury a po volbách se na lidi a na vodu jako obvykle vykašlou. To, že nám místo odpovědí na naše otázky odpoví na něco jiného, napíšou volební fráze nebo nás odkážou na web strany či příspěvek vytvořený PR agenturou na sociální síti, jsme eliminovat tím, že jsme jim položili vlastní otázky a výzvy k akci.

  • Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?
  • Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice osob ovládajících peněžní toky z vody v ČR?
  • Podporujete zakotvení práva občanů na vodu v Ústavě ČR nebo garanci tohoto v ústavním zákonu?
  • Pomůžete nám vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes koncerny?
  • Souhlasíte s žalobami na obranu protiprávně tunelovaných vodáren? Jste ochotni – podáte sami žaloby nebo podpoříte ty, co je již podali?
  • Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Jakkoliv reagovali, /i (ne)reakce je reakce, která o dotazovaném vše zásadní vypovídá/ tak tím dali veřejně najevo, zda jsou – nejsou ochotní před volbami dát veřejně závazek, že pomohou vodu řešit nebo ne.

Považujeme za veřejný závazek to,  když politik/strana/hnutí veřejně řekne, že podepíše petici VODA JE ŽIVOT a během kampaně šíří petici na akcích strany/hnutí nebo dá občanům vědět, co si myslí o práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ na webu a sociálních sítích strany/hnutí apod.. Přestože politické strany vesměs nereagovaly na předané důkazy a až na výjimky (Aliance kulatého stolu, Prameny a Přísaha)  na naše otázky neodpověděl , tak na ně odpověděli samotní kandidáti sami za sebe. Rádi jejich odpovědi zveřejňujeme, protože to má pro občany hodnotu.

Za STAN odpověděla konkrétně paní Ing. Hana Naiclerová MBA zastupitelka z Prostějova, kde nekalé jednání politiků (především ČSSD) vedlo k protiprávnímu vyvedení zisků z vody do rukou koncernu Veolia na desetiletí. Někteří zastupitelé se zde snaží tunel vodárny rozkrýt a napravit a paní Naiclerová patří mezi ně.

 

ODPOVĚĎ PANÍ NAICLEROVÉ – STAN

linka

1) Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?

Vodárenská infrastruktura je pro lidi a pro stát zcela zásadní a strategická, proto by ji měla mít v rukou veřejná správa. Je velkou chybou, že se část měst České republiky včetně Prostějova vydala cestou spolupráce se zahraničními koncerny. Je to pro města ekonomicky velmi nevýhodné, zisky odcházejí do zahraničí, neinvestuje se do oprav a údržby, a na investice není možné získávat evropské dotace, protože jejich podmínky neumožňují opravu dotovat, když je má v nájmu soukromý koncern.

 

2) Podpoříte vyšetření vodárenských kauz, a jak se zahraniční koncerny dostaly do pozice, kdy z cca 70 % ovládají peněžní toky z vody v ČR? Pomůžete prosadit dodržování zákonů ČR a vrátit do správy vody zájmy lidí?

Pomůžu, co bude v mých možnostech. Rozhodně se jedná o téma, které mě zajímá a které budu chtít zvedat ve veřejném prostoru. Vždy budu stát na straně veřejného zájmu, tedy ve prospěch občanů.

 

3) Jste proto, aby právo občanů na vodu bylo zakotveno v Ústavě ČR nebo garantováno ústavním zákonem?

Ke změnám ústavního pořádku by mělo docházet pouze výjimečně, ústava, resp. Listina základních práv a svobod by se neměla měnit každý rok. Právo občanů na vodu mezi takovéto zásadní věci patří, a mělo by být součástí širší úpravy práv, která se týkají příznivého životního prostředí, což by vzhledem k ekologickým problémům, kterým čelíme (například sucho posledních let) a nastupující klimatické změně dávalo smysl. Tuto změnu bych samozřejmě podpořila. 

 

4) Pomůžete vrátit správu a prodej vody do vodáren v rukou měst a ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny?

Ano. Zkušenost z rodného Prostějova, kde zisky z prodeje vody také končí ve francouzské Veolii a ne v reinvesticích do městské vodárenské infrastruktury, mě velmi motivuje k další činnosti pro navrácení prodeje vody do správy měst a obcí.

 

5) Podpoříte nás ve vedení soudních sporů na obranu protiprávně tunelovaných vodáren nebo podáte sami žaloby?

Ano, podpořím.

 

6) Podpoříte legitimní růst tlaku veřejnosti na politiky šířením petice VODA JE ŽIVOT na vašich stránkách a na stránkách vší strany/hnutí?

Nemůžu mluvit za celé hnutí, ale já osobně Vaši iniciativu dlouhodobě podporuji.

Hana Naiclerová

linka

NÁŠ NÁZOR

PS: Bez ohledu na to které politické straně fandíte, zda odpověděla nebo ne, si projděte „příspěvky“ o vodě od „vaší“ strany/hutí a zkuste v textech najít odpovědi na výše uvedené otázky. Případně se zeptejte, protože vše je o lidech a ne o stranách. Můžete vykroužkovat člověka, který je rozumný, slušný a ochotný vodu bránit. Takový člověk má pro občany ve sněmovně i v senátu rozhodně větší cenu než alibista, opertunista, pokrytec či člověk líný, zbabělý, či dokonce kooperující s koncerny nebo jejich nájezdníky.

 

Přidejte se k obraně vody

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články