Prý analytiky Petr Havel již veřejně zpívá s koncerny na věčné časy a nikdy jinak

Petr Havel - agrární analytiky nebo hlásná trouba koncernů?

     
petr havel - koncenromil

 

Pan Havel  se na veřejnosti a v médiích (často sponzorovanými koncernem Veolia nebo sdružením SOVAK, jehož představenstvo léta ovládají koncerny) presentuje jako „agrární analytik“. Zní to velmi charismaticky, že?

Co toto slovní spojení či titul znamená, ovšem nenajdete ani na wikipedii.

Když projdete jeho články, vysvětlení, co spojení „agrární analytik“ znamená, také nikde nenajdete. Pan Havel rovněž nikde u svého jména neuvádí žádný titul, neuvádí jaké má vzdělání, co vystudoval a kdo mu „titul“ či zařazení „agrární analytik“ udělil.

Na webu prvnizpravy.cz jsme již v roce 2015 našli zásadní informace o tom, kdo p. Havel je.

Dle všeho člověk, který nemá ani maturitu natož vysokoškolské vzdělání a titul „agrární analytik“ nic neznamená.

 

etr Havel - odborník a koncenromil - bez vzdělání_Stránka_1

Ve světle těchto faktů, mají „odborná“ stanoviska p. Havla, která publikuje  nejen na blogu aktualne.cz zcela jiné pozadí. Nejde o stanovisko odborníka, ale o stanovisko člověka, který působí jako hlásná trouba někoho za ním? Existuje důvodné podezření, že tato stanoviska jsou maskovanou, ale o to více evidentní – manipulací s občany, zastupiteli i zástupci médií?

Pan Havel na svém Blogu na aktuálně.cz napsal článek, ve kterém údajně reaguje na reportáž o Severomoravských vodovodech a kanalizacích (SmVaKu) natočenou p. Tunou!

 

Když se podívátena „článek p. Havla“ pozorně, ověříte si fakta a dáte si je do souvislostí, zjistíte, že v jeho článku nenajdete žádný odkaz na reportáž, p. Tuny, o které údajně hovoří. V jeho „článku“ vlastně najdete vlastně nic konkrétního o SmVaKu.

 

Nenajdete informace:

  • o dituaci v SmVaku a o tom, kdo a jak SmVak ovládl a ovládá Zde
  • o jeho mnohamiliardovém zadlužení Zde
  • o miliardách z plateb  občanů za vodu, které končí léta v cizině, Zde 
  • o tom, že SmVaK kalkuluje lidem do ceny vody z velkých vodáren zdaleka nejvyšší míru zisku a přitom jde o stovky miliónů korun ročně, což zásadně ovlivňuje cenu vody Zde
  • o tom, že SmVaK nemůže čerpat miliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury atd.

 

Pan Havel již dříve svou náklonost ke koncernům a k tunelářům, nepřímo veřejně přiznal. Pomlouvačným článkem zkusil poškodit mé jméno u veřejností – když mne, který prokázal u soudů protiprávní vyvedení miliard z městských vodáren – veřejně označil za ŠKODIČE.

Odhalení protiprávního jednání, na základě kterého koncerny ovládly monopol prodej vody, škodí jedině tunelářům a koncernům.

Pokud se toto p. Havlovi nelíbí, pak je jasné čí zájmy hájí.

Zda tím prokázal, že je AGRÁRNÍ ANALITIK NEBO ANÁLNÍ  HNOJOMET si posuďte sami.

 

Hadi na radnici? Co dodat.

 

Nebyl problém doložit, že plive kolem sebe jedovaté sliny a v okamžiku, kdy je konfrontován s fakty, tak se ukáže jako klasický srab, který odmítne svá tvrzení doložit. Začal kličkovat jako zajíc na honu, Místo důkaz tvrdil, že to neříká on, že on jen napsal, co někde četl.

 

Havel - Bez nadnárodních vodohospodářských firem se ČR v budoucnosti neobejde - blábol nebo pravda?

K tomuto absurdnímu a účelovému tvrzení p. Havla, zveřejnuji důkazy prokazující pravý opak.

Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč

500 Kč

1000 Kč

nebo přes darujme.cz

Děkujeme 💦🚱

Podobné články