Vrátíme vodu do rukou měst – fráze, která maskuje další rafinovaný tunel?

Je třeba vrátit vodu do rukou měst a jejich vodáren – kupme vodárny od cizinců

LN o vodeBravó, bravó, se mi chce křičet v první chvíli. Ale jen do doby, než zjistím, že toto hlásají stejní Hadi, kteří před 15-20 léty protiprávně instalovali cizince k našim studním. Ti nyní chtějí koncerny od studní odinstalovat? To těžko! S jednáním Hadů mám 17 letou zkušenost. Vím, jak o(h)lupovali zastupitele, když  instalovali cizince k našim studním. Provolávali: „Strategický investor zajistí růst cen vody jen o inflaci na desítky let, odbřemení rozpočty obcí, zajistí dotace z EU nebo prodejte akcie vodáren, pak už o ně nebude zájem  apod.“ Nic z toho nebyla pravda. 

O co tedy jde?

Hadi nic nedělali 15-20 let. Najednou jsou tak aktivní a provolávají: Je třeba vrátit vodu do rukou obcí? Ví, že musí lidem před očima mávat „mávátkem“, které odvádí pozornost od toho, co se kuje v zákulisí. Když v článku o (ne)informování zastupitelů narazím na „argument“ informace vám nemůžeme dát, podepsali jsme s cizinci – doložky o utajenítak je mi jasné, že se připravuje levárny stamilionového nebo miliardového rozměru. 

To se potvrzuje. Zjišťuji, že „anti-politici“ v některých regionech ČR navrhují koupit od cizinců zpět původní městské vodárny – za stamilióny nebo miliardy. Ta snadnost, jak jde toto zjistiti, doslova bije do očí (mávátko). Také věta o vrácení vody zní zastupitelům logicky a krásně. Každý na ní slyší, obsah nelze rozporovat. Jak jinak chcete odsunout cizince od našich studní? Pokud ale víte, že stejní Hadi tytéž vodárny prodávali cizincům před léty za desítky nebo něco málo přes sto miliónů korun, pak víte, že podstata je někde jinde.

Tito lidé nepracují zadarmo a pracují pro toho, kdo platí nejvíce. Takže, kdy jim do kapsy něco přiteče?

Co je příčinou toho, že jsou tak aktivní?

Více než 6 měsíců se snažím toto odhalit. Pak se mne úplně v jiné věci jeden člověk zeptá, zda chci prodloužit nájem a všechno je jasné. Jak prosté. Končí doba platnosti Smluv o nájmu a provozování mezi okresní/krajskou vodárnou a vodárnou cizinců! Vodárny cizinců za 2-4 roky nebudou mít žádnou hodnotu, protože nebudou mít provozní kontrakty s městy.

Hodnota akcií soukromých firem, bez smluv s městy, bude za 2-4 roky NULOVÁ.

Už chápu, proč se v řadě regionů ČR nyní objevují ve velkých městech Hadi, kteří provolávají – Je třeba vrátit vodu do rukou měst a jejich vodáren – kupme vodárny od cizinců. Hadi pracují pro cizince. Tak, jak před 15-20 léty Hadi „prodávali“ vodárny cizincům za babku, tak nyní pro cizince zajišťují jejich „zpětný nákup“ za miliardy.

Je zde ale podstatná otázka. Proč jsou v materiálech doložky o utajení?

3lobbisti ve snemovněHadi přece ví, že jim stačilo prodej akcií vodárny pod cenou doložit „znaleckým posudkem“ a jsou z obliga. Za 20 let v  České republice policie za falešné posudky ve vodárenství nikoho neobvinila, a soudy proto ani nikoho zavřít nemohly. (Když se podáváte na OKD, tak nakonec je max. problém znalce a ne Hadů).

Pokud chci nyní kupovat za přemrštěnou cenu, tak mi stačí dodržet stejný postup.  Prostě nechám vyrobit „znalecký“ posudek a  mám vystaráno, i když jde jen o cár papíru, ve kterém je napsáno – že hodnota akcií vodárny je dle znalce po zaokrouhlení 200 mil. až 2 miliardy. Stačí, že vodárnu koupím zpět od cizinců v rozpětí tohoto „zaokrouhlení“.

 

Chcete důkaz?

Tady je. Prodali za 60-80 mil. Kč a za odkup zpět mají zaplatit 450 mil. Kč. Nevěříte? Chápu. V roce 2004 Hadi ve Zlíně schválili protiprávně prodej provozní části vodárny Zlín za 60 mil. Kč a to doložili „posudkem“, který obsahoval tuto šílenou větu.

znalec40- 280

Pro koho pracují některá „představenstva“ městských vodáren?

Představenstvo vodárny Zlín se odvolává proti soudním rozhodnutím, že smlouvy s koncernem byly uzavřeny protiprávně a tudíž nikdy nebyl dán platně souhlas s jejich uzavřením. Tím udržuje tok zisků z vody do ciziny.  Ve své snaze o(h)loupit občany nechtě přizná o jaký tunel se jedná. Veřejně ohlásí, že návrat stavu před vytunelováním vodárny není možný, protože vodárna by na to potřebovala 450 mil. Kč, které nemá.

Ve době kdy ví, že potřebují a nemají 450 mil. Kč, schvalují  cizincům ziskovou marži cca 80-90 mil. Kč z vodného a stočného. Tu tuneláři protiprávně z vodárny vyvedli na cizince, což soudy potvrzují. Vedení vodárny tento protiprávní stav nežaluje, naopak léta ho kryje. Samotná městská vodárna tvoří zisk pouhých 6-8 mil. Kč/rok a její představenstvo za to inkasuje přes 4 mil. Kč odměn.

Názor na to, zda jde o kolaboraci nebo ne, si musí udělat každý sám:

 1. Ve stejnou chvíli, kdy potřebujeme 450 mil. Kč na to, co bylo protiprávně rozprodáno a vyvedeno za pouhých 60-80 mil. Kč, se vedení vodárny pokouší „namotivovat“ akcionáře, aby stáhli žaloby na ukončení tunelu.
 2. Mi a některým dalším akcionářům, kteří bráním vodárnu u soudu a informujeme o tom, co se páchá, je vyhrožováno trestním oznámením.
 3. Schizofrenně mává bezcenným „certifikátem“, který říká, že v době kdy nám schází 450 mil. Kč, je stav vytunelované vodárny vynikající a tento stav hodnotí, jako AAA EXCELENT.
 4. Vedení tunelované vodárny, nikdy nepodalo žaloby na obranu vodárny, ani trestní oznámení na tuneláře – vše kryje a nechává škody promlčet.
 5. Dokonce se opakovaně odvolává proti rozsudkům, které umožňovaly vrátit vodu a zisky z ní zpět do vodárny v rukou měst a obcí a neplatiti za to stovky miliónů či miliardy.
 6. Za právníky, kteří 13 let před soudy zapírali protiprávní jednání vedoucí k vytunelování vodárny a k vyvedení cca 800 mil. Kč z vodného a stočného do zahraničí, vyhodili 50 mil. Kč.

Co se skrývá za doložkami o utajení?

Hadi po celé republice nechtějí cizince od české vody odsunout, oni jednají v jejich prospěch. Dle mého názoru, chtějí Hadi pod heslem „Vrátíme vodu do rukou měst!“ realizovat v České republice další velmi rafinovaný tunel a o(h)loupení lidí. Proto za 2-4 roky bezcenné akcie soukromých vodáren, mají nyní města nebo městské vodárny odkupovat od cizinců za stamilióny nebo miliardy :

 1. Odkupují velmi draze zpět vodárnu a na první pohled to vypadá, že tímto působení cizinců u české vody končí. Vždyť tomu věří většina zastupitelů měst a obcí, zástupců médií i občanů. A o to jde, aby tomu věřili. To, co se děje souběžně už  nikdo z neinformovaných chápat nemá.  
 2. Anti-politici sice odkoupí vodárny a tím odvedou cizince od našich studní, ale „za kopcem“, kde již nejsou vidět, jim správu monopolu vody opět předají.
 3. Aby to nebylo přímo do oči bijící, tak mezi lidi, vodu a vodárnu uměle vklíní další společnosti.

Tím se ve jménech, vztazích a zejména smlouvách nevyzná ani „prase“, natož zastupitel nebo občan. Místo Smluv o provozování se uzavřou, např. Smlouvy správcovské, poradenské, servisní….

Závěr: Chystá se toto

Hadi na radnici? Co dodat.Cizinec nebude inkasovat zisky z vody od lidí přímo u studny, ale až „za kopcem“. Odtud bude dál držet pevně v rukou správu monopolu vody a peněžní toky, včetně zisků z vody a motivačních provázků, kterými ovládá své politické kamarády.

Mám důvodné podezření, že se realizuje velmi rafinovaný podvod v podobě TUNELU na KONCI TUNELU. Města nebo městské vodárny zaplatí cizincům stamilión nebo miliardy za vodárny a absurdní provozní model se pouze přelakuje. Vše, včetně dalších trafik pro Hady, kteří toto ve prospěch cizinců realizují, pojede dál. Cizinci stále budou:

 • Ovládat managementu firem, které drží v rukou peněžení toky z vody.
 • Disponovat pro provoz nezbytným potenciálem lidí.
 • Rozhodovat o investicích, o cenách vody a o inkasu za servis a poradenství.
 • Profitovat z investic financovaných obcemi a státem a dá-li bůh tak i EU!

Prostě bude dál existovat systém umožňující dobývání renty … ve stále více kolonizované České republice.

Jedna odpověď

Podobné články