Odpovědi kandidátů do senátu na otázky k vodě a ukončení protiprávního prodeje vody přes cizince

Odpovědi kandidátů senátních voleb ve Zlíně k vodě v 1. kole a další k vodě a referendu v 2. kole voleb

Chtěl jsem, aby řekli svůj názorů na „vodu“, prodej vody a také na Veolii ve Zlíně a referendum, kde lidé jasně řekli – ukončit smlouvu s fr. Veolií (mimochodem uzavřená protiprávně) a Adié Veolie…

Nadace POV dokumentuje a zveřenuje názory kandidátů na politické funkce v rámci projektu CHCEME VĚDĚT, protože je třeba, aby lidé věděli, co kandidáti pro nápravu systému s „vodou“  dělají, pokud vůbec něco, co dělat chtějí, pokud vůbec něco.

Ve Zlíně bráním vodu a lidi proti tunelářům mezi politiky od roku 2002. Soudy mi dali za pravdu, že řada „politiků“ na Zlínsku jsou darebáci, kteří spáchali a dál páchají na úkor lidí léta neskutečnou lumpárnu. Začalo trio z ODS, KDU, ČSSD tím, že rozjeli pokoutný systém, jehož cílem bylo vykuchat z Vak Zlín peněžní toky a zisky z prodeje vody a toto vyvést do rukou Veolie. Díky nim Vak Zlín ovládli protiprávně nájezdníci v roce 2002 a pak v roce 2004 Veolie sama se sebou, resp. přes „finančně motivované“ starosty, uzavřela smluvy o provozování vodovodů ve Zlíně na 30 let…

Politici a vedení Vaku Zlín řídili a prováděli protiprávní komplot obcházející a porušující zákony České republiky ve prospěch koncernu a nájezdníků. Další „politici“, kteří přišli do vedení města a Vaku Zlín po roce 2010, lumpárnu přikryli, pokoušeli se, aby nebyly dosaženy rozsudky a poté oddalovali vydání rozsudků soudů, přes právní kličky. Škody i odpovědnost tunelářů nechali promlčet.

Jsem toho názoru, že ve funkčníní demkoracii, by dávno seděli v base, voda by byla zpět v rukou městské vodárny a koncern by již nikdy po celé ČR neměl šanci kdekoliv ovládat jakýkoliv monopol.

Důsledek tohoto jednání?

Vak Zlín bez stamiliónových dotací z EU a bez zisků z vody a stamiliónů od lidí z plateb za vodu. Zisky z vody končí v cizině.

Stav součtu 3 městských vykuchaných vodárn – Zlín, Olomlouc, Prostějov (modrá) a Veolie (černá)

 

Jen odvážný, pracovitý a čestný senátor nám pomůže vyčistit Augiášův chlév, ukončit tunal Vaku Zlín, pohnat darebáky k odpovědnosti a spustit vymáhání náhrady stamiliónových škod. V případě, že takový nebude lze očekávat, že tunel pojede dál a tuneláři sem tam pana senátora/primátora/hejtmana/starostu pozvat na vypouštění „kapříků“.

 

V případě pana Stodůlky i p. Goláně, to vypadá nadějně, protože lze věřit, že by něco podobného odmítli, neboť jejich morální kredit je jinde, než je kredit bývalého primátora Zlína, Adámka (STAN), který tak 8 let bojoval s Veolií (Bernerd)  a tuneláři, až součna na „kapříky“ s šéfy Veolie chodil a do ciziny lidí odteklo z peněženek lidí kolem 500 mil. Kč.

Proto mě odpovědi obou kandidátů do senátu zajímaly a věřím, že zajímají všechny občany, neboť v senátu se již projednává 10 principů , které vrací do správy vody zájmy lidí,  které jsou zahrnuty v naší petici VODA JE ŽIVOT, kterou podepsalo více než 30.000 lidí  – Přidat se můžete  ZDE

 

 

V prvním kole jsem požádal o odpověď na tyto otázky:

 1. Kdo vám u vás v regionu dodává vodu a kdo vlastní trubky? Jak se u vás vyvíjela cena vody za posledních 10 let a jaké zisky vyinkasoval na vodě koncern a jaké městská vodárna?
 2. Co konkrétně jste již udělal pro nápravu a obranu vody a lidí a proti tunelům městských vodáren z let 1996-2010? Jaké máte výsledky?
 3. Kolik vodáren měst jste pomohl ubránit, kolik peněz z plateb za vodu jste pomohl lidem ušetřit, a kolik jste pomohl zajistit dotací z EU vodárnám měst?
 4. Kolik vlastního času, práce a peněz jste dosud investoval toho, aby voda v ČR byla dar a NE zboží, aby byla v rukou měst/státu?
 5. Předložil jste ve vašem hnutí/vaší straně návrh, co je třeba pro nápravu věcí kolem vody dělat? Kde jsou zveřejněny a kde si je mohou lidí přečíst?
 6. Co si myslíte o zradě politiků a vedení městských vodáren, která vedla k protiprávní instalaci cizinců mezi lidi a vodu a co o těch, kteří toto léta kryjí a udržují v chodu? Př. usnesení soudu – Zde 
 7. Jaké principy je třeba kromě úpravy ústavy přijmou pro vrácení zájmu lidí a státu do vodárenství?
 8. Kolikrát jste byl na valných hromadách vaší městské vodárny za posledních 10 let?
 9. Kolikrát jste byl na soudech, které rozkrývaly tunely městských vodáren za posledních 10 let? Kdo podal žaloby na obranu vody a vodáren v ČR a v kterých regionech?
 10. Kolikrát jste publikoval váš názor na vodu a na to, jak a kým má být voda spravována za posledních 10 let v médiích? Kde si je můžeme přečíst?

 

 

Pan Stodůlka

Nejdříve v 1. kole neodpověděl, ale mi zavolal mi v 2.kole, dne 9.10. a ptal se, proč je u něj červeně napsáno, že neodpověděl vůbec. Vysvětlili jsme si, že protože odpověděl jen na otázky zaslané v 2. kole, které byly více k referendu. Sdělil, že v záplavě činností během kampaně otázky 1. kola přehlédl/nenašel a domluvili jsme se, že je zašlu ještě jednou a odpoví. Což udělal, proto informaci, že neodpověděl mažu a přikládám jeho odpověď.

Odpověď  ZDE

 

Pan Goláň odpověděl

 

Odpověděl na všechny otázky: Odpověď  ZDE

 

 

V druhé kole jsem kandidátům položil další otázky k vodě a k refernedu:

První dotaz. Využil byste práva senátora vystoupit na zasedáních zastupitelstva města Zlína? Pokud ano, jaké kroky byste navrhl vedení města Zlína, aby se prodej vody vrátil zpět společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a aby lidé odpovědní z nekalé dění byli hnáni k odpovědnosti? Pokud ne, proč?

Druhý dotaz: Čím byste jako senátor pomohl občanům, v tom, k čemu se vyjádřili v referendu?

Třetí dotaz: Dává vám smysl přidat svůj podpis pod petici VODA JE ŽIVOT, která je projednávaná v senátu? www.pravdaovode.cz/petice  Pokud ano, prosím o podpis a pošlete mi informaci, že jste se přidal. Pokud ne, pak prosím napište proč.

Čtvrtý dotaz: Podpořil byste návrh ústavního zákona o ochraně vody, v podobě dostupné zde: www.pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody Prosím o krátké zdůvodnění.

Otázky jsem ve stejnou dobu oběma kandidátům poslal na emaily, vložil na FB a přes messenger v pondělí 5.10.2020 – 6:53 p.Stodůlkovi  7:09 p. Goláňovi

 

Oďpověď od pana Goláně přišla 5.10.2020 ve 12: 52 emailem

První dotaz. Využil byste práva senátora vystoupit na zasedáních zastupitelstva města Zlína? Pokud ano, jaké kroky byste navrhl vedení města Zlína, aby se prodej vody vrátil zpět společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a aby lidé odpovědní z nekalé dění byli hnáni k odpovědnosti? Pokud ne, proč?

Odpověď:

Ano, nejen, že bych chtěl využít tohoto práva vystoupit na zastupitelstvu, ale kromě toho jsem teď zaplatil dva nezávislé posudky, které přesně mapují tuto situaci a tyto posudky jsem kromě Vás, pane Novotný, přeposlal i primátorovi a jednomu členovi dozorčí rady VaK. Bez ohledu na výsledek referenda máme domluveno setkání s primátorem, aby mi vysvětlil, jak chce v této věci dále postupovat. Dle posudku Právnické fakulty University Palackého v Olomouci, který jsem objednal i zaplatil sám, je neplatný i nájem, takže MoVo hospodaří na majetku VaK neoprávněně (bez právního titulu). Je tedy nutno začít jednat o tom, jak co nejdříve a bezbolestně pro akcionáře ukončit stávající protiprávní stav. K tomu chci stejně jako po minulých volbách oslovit i jednotlivé starosty a vysvětlit jim, jaká situace je a předat jim oba posudky – jeden na právní stav, druhý na dopad provozního modelu na ekonomiku VaK Zlín.

 

Druhý dotaz: Čím byste jako senátor pomohl občanům, v tom, k čemu se vyjádřili v referendu?

Odpověď:

Referendum dopadlo úžasně i mou zásluhou. Kromě propagace referenda formou mnou zaplacených billboardů a CVL vitrín jsem i lidem vysvětloval na sociálních sítích, jak mají poměrně nešťastnou otázku chápat. Otázka byla položena v záporném formátu a hrozilo, že na ni lidé odpoví ne, i když by chtěli celý provozní model zrušit. Samozřejmě jsem se k té pomoci vyjádřil už i v minulé odpovědi.

 

Třetí dotaz: 1. kandidáta jsem se zde ptal – Dává vám smysl přidat svůj podpis pod petici VODA JE ŽIVOT, která je projednávaná v senátu? www.pravdaovode.cz/petice  Pokud ano, prosím o podpis a pošlete mi informaci, že jste se přidal. Pokud ne, pak prosím napište proč.

Odpověď:

Ve Vašem případ vím, že jste již petici podepsal. Proto chci požádat o sdělení, proč považujete těchto 10 principů z petice za potřebné do správy vody v ČR zavést.

Petice se jmenuje VODA JE ŽIVOT a to již samo o sobě hovoří za vše. Nejen bránit vodu v rukou občanů, ale i její znovu navrácení do jejich rukou je základem nejen petice, ale přece i přáním každého občana. Tím, že je voda veřejným zájmem, je třeba na vodu pohlížet ne jako na zboží, ale jako na naplnění veřejného zájmu pro všechny občany této republiky. Osobně chci po volbách domluvit z titulu funkce senátora i návštěvu u vedení Veolie ve Francii a zeptat se jich, zda jsou jim známy postupy jejich dceřiných společností v ČR a zda tyto postupy jsou v souladu s morálkou a etickým kodexem této společnosti. Už to jednou zafungovalo v Německu. Tuto návštěvu jsem začal organizovat již v únoru, ale další přípravy zastavila pandemie.

Jinak kalkulace na vodu, resp. jejich kontrola jsou plně v gesci finančních úřadů, neboť se jedná o regulované ceny, jejichž tvorba spadá pod ministerstvo financí. V této věci je třeba vyvíjet větší tlak i na tyto instituce, aby do kalkulací nezahrnovaly korporace prodávající vodu některé částky neoprávněně.

Samozřejmě i zpravodajské služby mohou sehrát určitou pomocnou roli v této věci, ale nemají pravomoci k tomu, aby mohly celou situaci zvrátit. Tady je třeba, aby na všem zapracovali zákonodárci a exekutiva (výkonná moc).

V Senátu jsme s peticí byli přivítáni velmi srdečně předsedou petičního výboru panem Jiřím Drahošem, stejně tak byla zodpovědně petice projednána již i v tomto výboru. Než bude předložena celému Senátu k projednání, proběhne ještě k tomuto tématu seminář, na kterém se mohou jednotliví senátoři s problematikou vody ovládané zahraničními společnostmi podrobně seznámit. Akorát je třeba vyčkat, až přestanou platit opatření ohledně koronaviru.

 

Čtvrtý dotaz: Podpořil byste návrh ústavního zákona o ochraně vody, v podobě dostupné zde: www.pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody

Odpověď:

Tento návrh nemohu ve stávající podobě absolutně podpořit, protože chce zaručit, že v rukou státu, obcí, případně korporací ovládaných obcemi budou pouze vodní zdroje a infrastruktura, nikoliv už samotné hospodaření s vodou. Stávající návrh ústavního zákona by tak pouze zastřešil stávající stav. Je nutno do ústavního zákona i zakotvit, aby i provozování vodovodní a odpadní infrastruktury, resp. hospodaření na ní zůstávalo v rukou státu, obcí, případně korporací, které obce plně ovládají. Jenom tak lze zajistit, že bude voda v rukou občanů a že zisky, které s hospodaření s vodou vznikají, budou investovány do opatření, která mají zabránit v příštích letech vražednému suchu.

  Kopie odpovědi: ZDE

 

Odpověď od pana Stodůlky přišla 7.10.20 v 18:44

Dobrý den, pane Novotný,

předem se omlouvám za pozdní odpověď a svou stručnost.

S uctivým pozdravem a s přáním krásného dne

Jánošová

tým kanceláře MUDr. Stodůlky

 

 1. Využil byste práva senátora vystoupit na zasedáních zastupitelstva města Zlína? Pokud ano, jaké kroky byste navrhl vedení města Zlína, aby se prodej vody vrátil zpět společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a aby lidé odpovědní z nekalé dění byli hnáni k odpovědnosti? Pokud ne, proč?

Ano rád bych tohoto práva využil, a nejen v tomto případě. Připadá mi přirozené, aby řízení tohoto procesu vedli odborníci zabývající se touto problematikou. Dovedu si představit, že by se toho účastnil Váš Nadační fond PRAVDA O VODĚ ve spolupráci s nezávislou právní kanceláří.

 1. Čím byste jako senátor pomohl občanům, v tom, k čemu se vyjádřili v referendu?

Jednoznačně veřejně podpořím tento proces. Oslovím jednotlivé zastupitele, aby přání voličů, tak jak se vyjádřili v referendu, realizovali.

 1. Dává vám smysl přidat svůj podpis pod petici VODA JE ŽIVOT, která je projednávaná v senátu? pravdaovode.cz/petice
  Pokud ano, prosím o podpis a pošlete mi informaci, že jste se přidal. Pokud ne, pak prosím napište proč.

Ano, dává mi smysl podpořit tuto petici a zároveň jsem připojil svůj podpis.

 1. Čtvrtý dotaz: Podpořil byste návrh ústavního zákona o ochraně vody, v podobě dostupné zde: pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody

Prosím o krátké zdůvodnění.

Přikláním se k Vámi zmiňovanému názoru, že by v zákoně měla být zakotvena povinnost státu financovat vodárenskou infrastrukturu, ale jen v případě, že zároveň bude mít právo ovládat její distribuci a prodej. Není možné, aby ten, kdo inkasuje zisky z distribuce a prodeje vody, nebyl zodpovědný za investice a údržbu vodárenské infrastruktury.

 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Podobné články