18 POSLANCŮ PŘEDLOŽILO V LISTOPADU 2020 K SCHVÁLENÍ PRO OBČANY A STÁT NEVÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA K VODĚ

PŘITOM VŠICHNI POSLANCI (KROMĚ DVOU) ODE MNE PŘEDEM DOSTALI ROZBOR DOKLÁDAJÍCÍ, ŽE TENTO „ZÁKON“ JE ŠPATNÝ

Zástupci dvou politických stran mi v 1/2 roku 2020 zaslali návrh zákona, který po nich chtělo podpořit Ministerstvo zemědělství. Protože se obraně vody věnuji 20 let, požádali mě, abych zpracoval Rozbor. Souhlasil jsem s podmínkami, že:

  1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
  2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
  3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Rozbor jsem předal osobně dne 12.6.2020  všem poslancům a senátorům na jejich jméno v podatelně senátu a sněmovny a uvedl jsem v něm mimo jiné toto:

 

Nedoporučuji hlasovat pro tento „zákon“ ani pro žádný jiný, dokud v něm s POVINNOSTÍ STÁTU financovat vodárenskou infrastrukturu, není dáno i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vody. Bez PRÁVÁ ovládat finance, které plynou z investic státu, jde o absurdní systém privatizace zisků a zestátněním nákladů = tunel.

Dne 17.9.2020 přesto osmnáct poslanců  rozeslalo poslancům ve sněmovně stejný návrh ústavního zákona, který připravilo ministerstvo zemědělství. ZDE

11.11.2020 přišel od jednoho politika e-mail s odkazem – PS ČR a tímto komentářem:

Dobrý den pane inženýre,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh. Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem…

V listopadu 2020 byl tento absurdní a pro občany i stát nevýhodný návrh zákona projednán v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

18 politiků předložilo k schválení sněmovně údajně jako „poslanecký návrh“ ústavního zákona. Jde přitom do písmene stejný návrh, který byl předtím vytvořený ministerstvem zemědělství!

A poslancům jsem předem doložil, že návrh ministerstva zemědělství je past na peněženky lidí a veřejné rozpočty, protože neřeší a neobsahuje to nejdůležitější:

Že kromě zákonné povinnosti státu (občanů) financovat investice, získají občané také právo ovládat peněžní toky a zisky z vody, aby měli z čeho ty investice financovat.

 

Všichni poslanci a senátoři ode mne dostali ROZBOR, který toto dokládá. (Kromě p. Faltýnka a p. Turečka, kterým je zbytečné cokoliv dokládat, protože to ví.)

Dne 30.12.2020 jsme se veřejně písemně obrátil na poslance, kteří návrh předložili. Ještě jednou jsem jim doložil zásadní chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost pro občany a stát. Současně jsem je požádal o odpovědi na zásadní otázky. Více ZDE. Informace jsem zaslal na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR.

Vzhledem k negativním zkušenostem s jednáním politiků v ČR jsem o všem informovat rovněž širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace.

Na mou výzvu zareagovali pouze dva poslanci z 16 oslovených

Přiznali se, že vodárenství moc nerozumí, návrh zákona proto ani podrobně nečetli. Podepsali se pod návrh, protože to byl výsledek zákulisního jednání. Jeden z nich mi popsal, jak zákulisní vyjednávání vypadalo a kdo ho inicioval. Paní Jana Lorencová bývala poslankyně a především investigativní novinářka, která rozkryla kauzy Lehkých topných olejů  a která s námi spolupracuje na rozkrývání a nápravě vodárenských kauz a vidí v jednání zástupců státu v kauze LTO a kauze VODA  mnoho podobného mi potvrdila, že takto projednávání zákonů ve sněmovně často opravdu probíhá.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.
 

V podstatě si strany přihřejí volební polívku, aby mohli přes dané téma „lovit voliče“, ale obsah ÚSTAVNÍHO ZÁKONA NIKDO POŘÁDNĚ NEŘEŠÍ. Což je evidentní, když návrh tak zásadního zákona jako je ústavní zákon k vodě vůbec neřeší šílený stav, kdy:

  • Občané platí 100% investic a nákladů na dodávku vody a její čištění.
  • Přibližně 70 % tržeb ve vodárenství České republiky, tzn. peněžní toky a zisky z dodávky vody přitom ovládají koncerny.
  • Koncern přitom nejsou povinny financovat investice v odvětví.
  • Ovládají monopol a stát jim dokonce grantuje zisk.
  • Často jsou u prodeje vody, díky protiprávnímu jednání politiků a vodařů.

Z médií, které jsem informoval zareagovala na mé informace pouze redakce Czech industry, které se rozhodla veřejnost informovat, mým článkem.

 

 

zdroj: ČASOPIS CZECH INDUSTRY

 

transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nedostáváme ani korunu a ani je nechceme.

Děkujeme????

Jedna odpověď

  1. Našim politikům nevěřím už ani pozdravení, jste pro mne vzorem „Blanického rytíře“ Smekám pomyslný klobouk !!!

Podobné články