Ředitel Veolie je prý překvapen, že soud shledal proces tunelování Vaku protiprávním…

Ředitel Veolie, je bývalý ředitel vytunelovaného Vaku, je prý překvapen, že soud shledal proces tunelování protiprávním…

Komentáře, které veřejně v České televizi říkají lidé, kteří se spolupodíleli na protiprávním průběhu procesů vedoucích k vytunelování městských vodáren, je do nebe volají.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Vyjádření lidí, odpovědných za protiprávní stav jsou jen dalšími manipulacemi s občany České republiky, tentokrát v přímém přenosu ČT.

 

V reportáži se vyjadřuje p. Bernard. Soud již v roce 2010 o p. Bernardovi řekl toto:

Fakta o „překvapeném“ p. M. Bernardovi jsou tato

Je léta nejen ředitel Zlínské vodárenské (později přejmenované na MORAVSKOU VODÁRENSKOU), ale i generální ředitel Veolie. Na tom by nebylo nic špatného, pokud nevíte, že tentýž  Martin Bernard je bývalý ředitel a člen představenstva vytunelovaného Vaku Zlín. To znamená je to člověk, který moc dobře ví, co se páchalo kolem instalace Veolie k vodě a k ziskům z ní na místo městské společnosti  Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., jejíž byl ředitel. Dobře ví, kdo a co v tomto komplotu protiprávně léta páchalo a dál páchá.

Martin Bernard léta působil a působí v orgánech mnoha…

A pan Bernard nejen, že ví. On se všeho aktivně účastnil. Na soudem označeném protiprávním dění se aktivně spolupodílel. Protiprávní stav kryl, manipuloval s občany, zastupiteli, starosty i akcionáři a lhal veřejnosti i státním institucím, stejně jako celé vedení Vaku Zlín a organizovaná skupina osob jednající pod jednotným místem vedení – koncernem anebo jeho nájezdníky.

 

Z usnesení soudu, resp. jeho odůvodnění  jasně plyne, že celé vedení vodárny Zlín /ve kterém seděl Bernard  i lidé z Veolie – Šverma a Svoboda/, se na protiprávním jednání organizované skupiny osob vedoucímu k vytunelování Vaku Zlín ve prospěch Veolie, spolupodíleli.

Dle mého názoru může být p. Bernard překvapen, (stejně jako já a zhruba 80.000 tis. občanů Zlínska), jen tím, že soudům trvalo neskutečných 15 let potvrdit nekalost a protiprávnost toho, co je od počátku zcela evidentní – koncern, politici a vedení Vaku Zlín organizovaně porušují a obchází zákony ČR a na tom se obohacují.

Tlačítko - stáhnout soud

Prosazujeme nápravu léta přes soudy a nyní i přes petici VODA JE ŽIVOT v Senátu ČR.  Občané se přidali k nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV) a společně prosazujeme vrácení zájmu lidí do správy a prodeje vody v České republice. Prosazujeme uknočnení protiprávního působení cizinů u naší vody a nápravu celého systému správy vody.

Body, které NFPOV veřejně i v senátu otevírá , jsou čtyři:

  1. Zločin, který spáchali nájezdníci, koncerny a s nimi kooperující politici a vodaři (dnes sedí mnohdy ve vedení koncernů), když zbavili stát/městské vodárny provozování vodovodů a kanalizací, musí být vyšetřen a viníci pohnáni k odpovědnosti.
  2. Kdo připustil obrovské úniky financí z vodárenství do zahraničí, když odpovědní museli vědět, že peníze budou ve vodárenství chybět.
  3. Prošetření zda šlo o korupční jednání, možná „o krmení stranického zvířete“, a také o finance pro osoby v zákulisí stojící.
  4. Zda pronikání do našeho vodárenství byl a je organizovaný zločin. Nečinnost státu, respektive podpora nájezdníků a koncernů je otázka, kterou je třeba otevřít a vyšetřit.

Toto jsou témata, kvůli kterým 32.000 lidí podepsalo petici VODA JE ŽIVOT. Požadujeme vrátit do správy a prodeje vody zájmy nás občanů, kteří vše platíme.

Smyslem je:

  • Prosadit dodržování zákonů ČR a vymahatelnost práva.
  • Dosáhnout vrácení toho, co bylo zcizeno, anebo protiprávně vyvedeno do rukou cizinců.
  • Prosadit odpovědnost účastníků tohoto jednání na občanech a jejich potrestání za to, co páchali a páchají.
  • Vrácení miliardových částek z neoprávněného obohacení.
  • Vrácení práva lidí do správy a prodeje vody, nastavení správy monopolu na vodu zpět tak, aby odpovídal zájmu občanů a ne koncernů a oligarchů.

Jen Had v obleku nebo hlubák o tomto bude říkat, že cílem je něco znárodňovat. 

Smyslem petice VODA JE ŽIVOT je náprava, odstranění nemorálního a protiprávního stavu. To je zcela legitimní.

Přidejte se, dává-li vám to smysl

966665/0300

nebo

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechceme ani korunu.

Děkujeme????

 

Podobné články