Ministr neříká zásadní fakta a návrh „zákona o ochraně vody“ je past …

S vysvětlením, resp. po doložení reálného stavu, obsah vystoupení ministra zemědělství, pana Tomana (ČSSD), na kongresu ČSSD! v Hradci Králové, vypadá zcela jinak. Vytváří reálné riziko, že téma vody/sucha zneužívá lobbistické skupina lidí, léta pracující pro soukromé firmy ve státním aparátu. Nyní k prosazení soukromých zájmů, kdy možná neznalé nebo spíše motivované politiky vede ke kroku znamenajícímu podmanění si pro stát strategického odvětví:

vodárenství

vystoupení p. Tomana doplněné o popis reálného stavu

 

1996 a 2006 ovládnutí 70% peněžní toků z vody soukromými firmami – systém dobývání renty

Od cca roku 1996 to udělala přes Ministerstvo zemědělství na konci vodárenského odvětví, kdy prosadila oddělení neoddělitelného – studny od prodeje vody.  Soukromé firmy, díky tom dnes ovládají cca 70% peněžních toků z vody a zisky z vodného a stočného, protože byly  jednáním části politiků a vodařů, vyvedeny často protiprávně do rukou koncernů.

 

Mze ví, že vše kolem vody platí lidé a obce a zisk inkasují koncerny a hlasují PRO tento systém !

 

Toto bylo nastaveno často protiprávně. Mze to ví, dokonce proto hlasuje a nedělá nic, ani když se protiprávnost  prokáže

Zlín: Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR. Detailně ZDE

„Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

 

 

2020 –  Pokus legislativně prosadit, že stát je povinen financovat investice a peníze z vody jsou dál v rukou koncernů – systém zajetí státu

Vzniká podezření, že nyní pokračuje proces, který má soukromým firmám vyřešit investice na začátku vodárenského odvětví, resp. jim má zajistit, že je bude ze zákona financovat stát/občané. Je k tomu chytře zneužito téma sucha, zadržení vody v krajině a údajný záměr chránit právo lidí na vodu, což navíc slouží politikům k „lovu neinformovaných voličů, kteří dají hlas a pak za to pěkně zaplatí.“
Bez doplnění stávajícího návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů, o část, kdy k povinnosti vše financovat získá stát právo z investic inkasovat profit, je stávající podoba zákona skrytá past.

 

Protože zjednodušeně řečeno
  1. Státu nastavuje povinnost vše kolem vody stavět
  2. Občanům nastavuje povinnost vše kolem vody financovat 
  3. Soukromým firmám nastavuje právo ovládat peněžní toky a inkasovat zisky z vody

 

Občané, členové všech stran by toto měli vědět a především politici by měli začít dění kolem vody reálně věnovat pozornost a činit kroky k nápravě. Jinak přijdeme o svobodné rozhodování v pro stát strategickém odvětví.
Zakladatel NFPOV proto osobně upozorni každého poslance a každého senátora Rozborem, který jim předal na podatelnách Senát ČR  a Sněmovny ČR.
Rozbor návrhu „ústavního zákona o vodě“ obsahuje i doporučení doplnění jasného principu, který je potřeba do zákonu doplnit, aby byl nastaven v zájmu lidí a státu a ne soukromých firem a překupníků.

 

Závěr:

Ústavní ochrana vody a práva lidí na vodu je potřeba, ale návrh Mze ve stávající podobě (není v něm vše špatně, ale zásadní část schází), je nastaven ve prospěch soukromých firem a jde proti zájmu občanů a České republiky. Výsledkem jeho přijetí by bylo, že se již v řadě regionů zavedený systém dobývání renty, up-greatuje na systém zajetí státu, kdy stát/lidé vše financují a soukromé firmy zinkasují zisky. 
Což bude garantováno ústavním zákonem, který současně zásadně omezuje např. ochranu vlastnických práv občanů, při realizaci velkých staveb, vykupování pozemků a nakládání se zásobami vod apod.
Pokud chceme skutečně řešit sucho, zadržení vody v krajině, chránit zájmy občanů a státu a garantovat lidem právo na vodu, pak jedním z 10 nezbytných principů, které je třeba do správy vody zavést, je i komplexní ústavní ochrana vody, vodních zdrojů, která ovšem v sobě musí mít zapracován princip, že ten, kdo financuje investice ve strategickém odvětví, také toto odvětví spravuje a svobodně v něm ovládá tok financí, které odvětví generuje.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám často umožňuje jejich protiprávní jednání odhalit a napravit.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články