Jsou i novináři, kteří se nebojí psát pravdu o vodě a politici i odbornící, kteří se zajímají

Kdo a jak reaguje na předaný ROZBOR a  informace k vodě?

Jak jsem slíbil, dodržel jsem podmínky, které jsem si dal, když jsem dvěma politickým stranám kývl na to, že udělám Rozbor návrhu ústavního zákon, který předložilo Mnistrestvo zemědělství. Podmínky byly:

  1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
  2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
  3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Rozbor jsem nejdříve předal dvěma stranám, které mne o Rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody požádaly. Po 10 dnech jsem ho osobně předal každému poslanci a senátorovi na podatelně senátu a sněmovny. Poté jsem ho zaslal protikorupční organizaci Transparency international ČR a Nadačnímu fondu proti korupci.  Dále médiím – MF DNES, HALÓ NOVINY, REPORTÉŘI ČT, DVTV, NEOVLIVNÍ.CZ, SEZNAM.CZ, ČT 2 NEDEJ SE PLUS, IPRIMA, HOSPODÁŘKÉ NOVINY …. a menší nezávislá média např. Z PRINCIPU, OUTSIDER MÉDIA, HLÍDACÍ PES …. Následovali odborníci vodaři, hydrologové a ekonomové. Informace obdrží  rovněž na NKÚ a BIS a Ministerstvo vnitra.

Na podnět do 2.7. reagovali

Prakticky okamžitě Transparency international, kdy již proběhla i informační schůzka. Z médií okamžitě novinářka p. Vacková z nezávislého periodika Z PRINCIPU, ze severních Čech. Níže je text článku, který vydala. Děkujeme. Novinářka p. Vlková z MF DNES.  Z politiků reagoval okamžitě a konkrétně senátor p. Goláň a dva senátoři a jedna paní senátorka, (požadali, aby nebyli jmenováni) a formálně poslanec p. Ondráček a jedna poslankyně (také s požadavkem zatám nejmenovat). Z odborníků ekonomka p. Švihlíková a vodař i znalec p. Klicpera

 

Z PRINCIPU VI: Pohár přetekl. Lidé se spojili a začali sebe a vodu bránit

Nezávislý tisk Z PRINCIPU pomáhá informovat lidi v Severních Čechách o dění kolem vody a obraně lidí.

Celý tisk Z PRINCIPU

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám často umožňuje jejich protiprávní jednání odhalit a napravit.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články