Cena vody Media Nadační fond PRAVDA O VODĚ Náprava právo lidí na vodu v ústavě

Jsou i novináři, kteří se nebojí psát pravdu o vodě a politici i odbornící, kteří se zajímají

Jsou i novináři, kteří se nebojí psát pravdu o vodě a politici i odbornící, kteří se zajímají

Kdo a jak reaguje na předaný ROZBOR a  informace k vodě?

Jak jsem slíbil, dodržel jsem podmínky, které jsem si dal, když jsem dvěma politickým stranám kývl na to, že udělám Rozbor návrhu ústavního zákon, který předložilo Mnistrestvo zemědělství. Podmínky byly:

  1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
  2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
  3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Rozbor jsem nejdříve předal dvěma stranám, které mne o Rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody požádaly. Po 10 dnech jsem ho osobně předal každému poslanci a senátorovi na podatelně senátu a sněmovny. Poté jsem ho zaslal protikorupční organizaci Transparency international ČR a Nadačnímu fondu proti korupci.  Dále médiím – MF DNES, HALÓ NOVINY, REPORTÉŘI ČT, DVTV, NEOVLIVNÍ.CZ, SEZNAM.CZ, ČT 2 NEDEJ SE PLUS, IPRIMA, HOSPODÁŘKÉ NOVINY …. a menší nezávislá média např. Z PRINCIPU, OUTSIDER MÉDIA, HLÍDACÍ PES …. Následovali odborníci vodaři, hydrologové a ekonomové. Informace obdrží  rovněž na NKÚ a BIS a Ministerstvo vnitra.

Na podnět do 2.7. reagovali

Prakticky okamžitě Transparency international, kdy již proběhla i informační schůzka. Z médií okamžitě novinářka p. Vacková z nezávislého periodika Z PRINCIPU, ze severních Čech. Níže je text článku, který vydala. Děkujeme. Novinářka p. Vlková z MF DNES.  Z politiků reagoval okamžitě a konkrétně senátor p. Goláň a dva senátoři a jedna paní senátorka, (požadali, aby nebyli jmenováni) a formálně poslanec p. Ondráček a jedna poslankyně (také s požadavkem zatám nejmenovat). Z odborníků ekonomka p. Švihlíková a vodař i znalec p. Klicpera

 

Z PRINCIPU VI: Pohár přetekl. Lidé se spojili a začali sebe a vodu bránit

Nezávislý tisk Z PRINCIPU pomáhá informovat lidi v Severních Čechách o dění kolem vody a obraně lidí.

Celý tisk Z PRINCIPU

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám často umožňuje jejich protiprávní jednání odhalit a napravit.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE