Zdražování vody: Koncern je démon, který odrbe lidi z kůže, jen pokud ho politici pustí do pozice, že to může udělat

Reportéři a novináři z médií a tím pádem i lidé, kteří je léta poslouchají, si léta myslí a také veřejně říkají, že odpovědnost za drahou vodu nesou koncerny, které ovládají cca 70% tržeb z prodeje vody v České republice. Vůbec nechápou, že za to, že jsou koncerny u české vody, nesou odpovědnost politici, kteří šli  nájezdníkům a koncernům skrytě na ruku.

Díky neznalosti a nepochopení toho, co se děje 30 let ve vodárenství v ČR, zástupci médií odvádí lidí od toho, co je skutečný problém a tím pádem od toho, že problém je možné vyřešit.

Politici měli monopol dodávky vody v ČR v rukou téměř ze 100 %. Navíc v ČR byly nastaveny zákony a stanovy vodáren tak, že žádný koncern, i kdyby se rozkrájel, nemohl správu vody a zisky z vody legálně neovládnou, dokud mu zevnitř měst a vodáren, politici v rolích Trojských koňů, často protiprávně dveře k vodě neotevřeli.

„Voda“ se nikdy z rukou městských vodáren do rukou cizinců nemohla legálně i nelegálně dostat, dokud politici nezačali s nájezdníky skrytě kooperovat/kolaborovat.

Důvod, proč koncerny ovládají dodávku vody v téměř všech velkých městech ČR a v 4 krajích, nejsou koncerny, ale politici a vlády ČR.

Ze zákona téměř dvě desetiletí vůbec nebylo možné, aby koncerny ovládly městské vodárny a poté z nich vykuchat zisková aktiva potřebná k dolování zisků z vody a z městských vodáren vytvořit na koncernech zcela závislé trafiky pro politiky, kteří dál jdou koncernům na ruku. Přesto se toto dělo a děje.

Lidé jsou uvedeni v omyl a myslí si, že se s vodou již asi nedá nic napravit, vše je přeci prodáno a proto se lumpárně ani nebrání. Díky tomu tak koncerny spokojeně z peněženek lidí dosud vyinkasoval:

21.983.638.000 Kč

Byly naše. V letech 2010-2018 jsme je zaplatili. Skončily v cizině.

Přišli jsme o:

  • Vodu levnější o 7-15 Kč/m3
  • Čistou vodu a čistírny odpadních vod
  • Zadržení vody v krajině

Pozor, tím to nekončí

Když lidé nechápou, že se lumpárně mohu bránit a když nic nedělají, pak jim i jejím dětem voda opět a opět a opět… zdraží a cizinci zinkasují další a další miliardy.

 

Protiprávně zavedený systém nastavený na 20-30 let, nemůže v právním státě požívat právní ochrany

Pokud média občany o vodě neinformují nebo informují 30 let ve stylu, jak ukazuje otázka  M. Veselovského na záznamu rozhovoru, pak lidé logicky neví, že problém nejsou koncerny s majitelem na jachtě někde v Karibiku, problém jsou  „politici“, kteří sedí tady v ČR a můžeme je vést k odpovědnosti, náhradě škod i prokázat protiprávnost procesů vedoucích k uzavření smluv s Koncerny.

Současně můžeme „politiky“ přes volby velmi rychle od správy veřejného majetku odstavit a eliminovat.

Vše je jinak než média říkají

Darebákům SE MÁ smysl bránit a náprava i prosazení vrácení zájmu lidí do správy vody v ČR je reálné, podobně jako ve Francii

 

Postavili jsme se komercionalizaci vody v ČR. Léta zájmy lidí i státu bráníme a prosazujeme: Vrácení zájmů a priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody. Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články