Březíkova infokapavka – žaloby? Jde o obranu vodárny nebo o kolaboraci?

Nová infokapavka a manipulace hned v lednu 2018?

Dnes jsem dostal od starostů Zlínska nové vydání „infokapavky“ 1/2018,  kterou vedení Vak Zlín, šíří mezi léta informační smog. Na první pohled to vypadá, že se „Březík a jeho parta“ začali jednat v zájmu občanů. Vždyť podali žalobu! Bravóooo! Chce se křičet a obejmout Březíka i s Adámkem, který za ním stojí, dává příkazy a současně šeptá tvá odměna 108.000 Kč/měsíčně na tebe čeká …!

megapodvod

Čtěte pozorně a pochopíte, že vše je jinak

Když jsem přečetl v „infokapavce“ závěr, dostal jsem záchvat smíchu. Březík se doslova odhalil a pohled to byl opět vlastně srandovní. Pod tak krásný blábol, se podepíše jen Březík!

Zlín -04-16 odměny-za tunel-kt. lidé platí v ceně vody„Aktivní kroky současného vedení VaKu Zlín v soudních řízeních korespondují s koncepcí bezodkladného a konečného vyřešení dlouhodobých právních břemen a jdou i ruku v ruce s přípravou strategie provozování infrastrukturního majetku VaKu Zlín do budoucna, jak ji projedná letošní valná hromada společnosti.“

Když tandem Březík-Adámek mluví o aktivních krocích vedení VaK v soudních řízení „korespondujícími s koncepcí bezodkladného a konečného“… tak se každý, kdo zná fakta začíná bavit více než u Partičky.  Lidé, co udržují v chodu nemravný a protiprávní tunel 8 let, do zahraničí poslali z kapes občanů přes 500.000.000 Kč,  vtipkují na úkor občanů a po 14 letém tunelu se jim snaží namluvit něco „o aktivních krocích a o bezodkladně a konečném stavu… „.

Soudce Krajského soudu v Brně, JUDr Weinštuk , popsal jednání těchto „anti-politiků“ takto:

Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána.

Mám jistotu, že výše uvedené „aktivně, bezodkladně a konečně pokračuje v této podobě:

Obecně se dá uzavřít, že opět každý vztah má svůj smysl, je předem načasován, stejně jako jednání každé osoby. Žádný vztah, žádné jednání není nahodilý. V kostce shrnuto. Hrozí, že  koncern Veolie přijde o postavení správce monopolu vody na Zlínsku, což v roce 2004 zajistila protiprávně organizovaná skupina v čele s vedením Vak Zlín, která poté 13 let u soudů znemožňovala protiprávní stav zrušit, a připravila Vak Zlín o zaměstnance, management, stamiliónové zisky, o dotace z EU. Za právníky vyhodila 50 miliónů korun s výsledkem, že  soudy jejich protiprávní jednání odhalily. Tito lidé se nyní pokouší udržet koncern ve stejné pozici, jen mění taktiku. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Adámka a jeho prvé ruky ve vedení Vaku Zlín pana Březíka. …

Co to vlastně ten náš drahý (nebojte neblbnu, myslím to nákladově) pan Březík píše a dělá?

  1. Píše,  že Smlouva o prodeji části podniku (ne smlouva o nájmu a provozování ) s Veolií je dle názoru Vaku Zlín neplatná? Toto 14 let vedení vodárny popíralo (což veřejnosti, médiím a zastupitelům obcí neříká). Najednou nyní Vak Zlín podal žalobu u Krajského soudu v Olomouci! Ne u okresního soudu ve Zlíně, kde již žalobu podaly Otrokovice a soud by spojil nebo slyšel, že Vak Zlín souhlasí s neplatností smluv! Chtějí vyšachovat Otrokovice a žaloby prohrát!?
  2. Žaloba je podaná jen na neplatnost Smlouvy o prodeji provozní části podniku u jiného soudu než Otrokovice?
  3. Vak nepřistoupil k žalobě, kterou podaly Otrokovice k soudu ve Zlíně, kde je žaloba podaná i na neplatnost Smlouvy o nájmu a provozování? Právě ta vydělává Veolii stamilióny?
  4. Tandem Adámek-Březíkovi, který léta schvaluje obrovské zisky Veolii tuto smlouvu zrušit nechce? Ahá!
  5. Proč tandem Adámek-Březík nechce, aby soud prohlásil za neplatnou i  Smlouvu o nájmu a provozování? Pro koho to pracují?
  6. Pan Březík, psal ministerstvu, že smlouvy považuje za platné, ať nezačíná řízení o odebrání licence k provozování Veolii a nově podává žalobu na neplatnost smlouvy? Nemáte pocit, že tady něco nehraje?
  7. Proč pan Březík, chce mít jasno až po 14 letech soudů, které prohrál? Chce vrátit vodu do Vaku Zlín nebo realizuje další perverzní o(h)loupení zastupitelů a drancování peněženek občanů?
  8. Požádalo vedení Vaku Zlín a SMZ Krajský úřad Zlín a Ministerstvo zemědělství o odebrání licence na provozování Veolii? To je nejkratší cesta, jak ukončit tunelování Vaku Zlín a vodu vrátit do rukou měst. Nepožádal? Aha!
  9. Pracuje Březík a vedení SMZ pro města a občany nebo kolaborují? Odpověď dávají usnesení soudů a jednání za posledních 16 let.

Odpovězte si na tyto otázky a pochopíte nejen obsah „Infokapavky“. Když víte toto, pak víte koho zájmy SMZ a vedení Vaku hájí.

Zisky zlín-veolia 04-16

Zmiňoval jsem fakta a možná všechna neznáte

 • 2004 Na základě lží, manipulací a finančních motivací starostů protiprávně na valné hromadě Vak Zlín odsouhlasen provozní tunel. Vše, co vydělává, bylo protiprávním postupem vyvedeno na Veolii, velká část aktiv dokonce bezúplatně. Akcionáři, včetně mne, jsme tuto nehoráznost zažalovali a vedení Vaku Zlín, jeden z aktivních pachatelů tunelu, se snažilo své protiprávní jednání před soudy popřít.  Bez úspěchu. 

Usnesení soudů k stažení ZDE

 • 2016 Vydal Vrchní soud v Olomouci pravomocný rozsudek, ve kterém odhalil protiprávní komplot vedení Vaku Zlín a dalších osob.  Soudci mimo jiné konstatovali:

Zlín 10-16 srovnání odměn zlín - vsetín„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Proč se toto občané a zastupitelé v žádné „Infokapavce“ nedozvěděli?

 • 2017 Březík prohlašuje: Dle názoru VaKu Zlín Smlouvy s Veolií jsou PLATNÉ!

Parta v čele s „Březíkem“ v roce 2017 napsala Ministerstvu zemědělství, že smlouvy s Moravskou vodárenskou považuje za platné a Ministerstvo zemědělství, v čele s p. Jurečkou (KDU- ČSL),  proto zamítlo odebrání licence k provozování Moravské vodárenské.

 • 2018 Březík prohlašuje: Dle názoru VaKu Zlín uvedená Smlouva o prodeji části podniku je NEPLATNÁ

Březík nyní slavnostně obcím píše, že Smlouva o prodeji je dle názoru Vak Zlín neplatná. Co tento vele-obrat znamená? Kdo zná jednání vedení Vaku Zlín, a zná i pravomocné usnesení soudu, kterému se léta snažil zabránit a za to Vak Zlín zaplatil 50 mil. Kč právníků, kteří spory prohráli, tak počítá s tím nejhorším.

 • Dne 9.8.2017 jsem vedení vodárny Zlín upozornil, že pokud nepodají žalobu na neplatnost SMLUV (ne jedné smlouvy), tak hrozí, že soud žaloby z procesních důvodů zamítne.9.8.17- vaku zlín- aktivní legitimace a právní zájem
 • Pan Březík  mi odpověděl šílenou věc, že se žalob přece účastní, že může uplatňovat své procesní práva v plném rozsahu.

Pana Březíka rozhodně nepovažuji za idiota. Proto jeho „argumentaci“, že Vak je stranou žalovanou a tedy může uplatňovat svá procesní práva v plném rozsahu, považuji za nešťastný pokus, vysvětlit nevysvětlitelné nebo chvilkové pomatení.

28.8. - absurdní argument Březíka

 • 31.8.2017 Že je zásadní rozdíl mezi tím, zda je Vak Zlín osobou žalovanou nebo žalující, chápe každý  i bez právního vzdělání

Přesto jsem na to upozornil ostatní členy představenstva. Nikdo nereagoval.31.8. - druhé varování představenstva_Stránka_131.8. - druhé varování představenstva_Stránka_2  Kdo stojí za udržování tunelu ve Vaku Zlín a kdo ho láta udržuje v chodu i přes odvolávání se proti rozsudkům?

Vedení Vaku Zlín?

infokapka_33- 2018 -1

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázovými, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

SOUV.ČLÁNKY

Taktika mrtvého brouka vedení Vaku Zlína neprojde – lidem nic nenahradí svobodný přístup k vodě

Podobné články