Náprava = vrácení vody do rukou měst/státu

Stačí ukončit působení Trautenberků u české vody

Začal boj o vodu a o suverenitu České republiky. Je třeba převzít plnou kontrolu nad vodou a vším, co s ní souvisí.

Je třeba dát pozor na Hady na radnicích, kteří skrytě pracují pro koncerny.  Občané, zastupitelé a členové Parlamentu ČR a Vlád ČR musí chápat propojení vody, infrastruktury, prodeje vody a toku financí z vody.

Cizinci dobrovolně kontrolu nad vodou a nad zisky nepředají. To udělá jen anti-politik nebo o(h)loupený zastupitel.  Ale není třeba platit koncernům miliardy ani stamilióny, viz severní Čechy či Plzeň. Když končí smlouvy je hodnota koncernové vodárny na úrovni likvidační hodnoty. Nemá žádný ziskový předmět podnikání.

Lze očekávat novou taktiku Hadů: Zneužijí heslo - "Je třeba vrátit vodu do rukou měst", ale reálně jen změní provozní smlouvy na smlouvy servisní a peněžní toky z ní nechají v rukou koncernu. Mám-li pravdu, pak se Trojské koně, pokusí realizovat Tunel na konci tunelu. Tím se odhalí.

4 způsoby vrácení vodu do správy měst/státu

 1. Přes soudy ukončit protiprávní tunely
 2. Neuzavírat smlouvy s koncerny
 3. Neprodlužovat končící smlouvy s koncerny
 4. Odkoupit zpět vodárny od koncernů

Cena vody je až o 40% dražší by mohla být

Městské vodárny peníze vybrané od lidí reinvestují

Co mohou udělat zastupitelé a Vláda ČR pro vrácení vody do vodáren v rukou měst/státu?

 • 1. Přes soudy ukončit protiprávní tunely

  Prověřit uzavření smluv s koncerny přes soudy a jednání Trojských koňů. V některých regionech to již probíhá (Zlín, Kladno, Chrudim, Prostějov, Praha…). Vytunelovaní městských vodáren probíhalo po celé České republice a soudy již vydaly precedentní stanovisko o protiprávnosti hlavního postupu. Zdokumentoval jsem vše a můžete je porovnat s tím, co se dělo u vás:  Zlín a Praha.

 • 2. Neuzavírat smlouvy s koncerny a nedovolit vyvést na ně obchod s vodou

  Tam, kde voda je v rukou měst a jejich vodáren hrozí, že se noví zastupitelé nechají nachytat/zkorumpovat. Obce a města by se měla spojit a provoz řídit přes vlastní okresní vodárny, s vlastním vodárenským managementem, vlastní provozní technikou. Lze využít know-how okolních městských vodáren, které v regionu působí.

 • 3. Neprodlužovat smlouvy s koncerny, které končí a jsou na dobu určitou

  Blíží se konec provozních smluv s cizinci v Ostravě, Brně, Sokolově, v sev. Čechách. Připravme městské vodárny na zpětné převzetí obchodu s vodou. To se již děje např. Paříž.

 • 4. Odkoupit zpět vodárny od koncernů

  Odkoupit vodárny zpět např. na sev. Moravě je nákladný, ale přesto pro obce a stát výhodný krok. Jeho oddalování vede k „vybydlování“ infrastruktury a k přenášení břemena do budoucna. Toto udělali v Německu (Berlín).