TZ 8/2015: Selhání trojkoalice (KDU-ČSL, ZELENÍ, STAN) v Praze v případu MEGAPODVODU S PRAŽSKOU VODOU

Trojkoalice v Praze měla být štikou, která osloví voliče a dá do pořádku dlouhodobě neřešené záležitosti v Praze, zejména nesmírné mrhání finančními prostředky. Naprosto fatální je při tom smlouva koloniálního typu, kdy předchozí vedení Prahy darovalo firmě Veolia ZADARMO provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 -2028. Ztráty pro občany hlavního města Prahy jsou neuvěřitelné:. 13,5 miliardy Kč, takže každý obyvatel Prahy včetně kojenců zaplatí NAVÍC 10.000,. Kč za vodu.

         S lítostí v srdci musíme konstatovat, že zastupitelé, zvolení za Trojkoalici, hanebně selhali. Podporují podvodnou smlouvu s Veolií a souhlasí se zdražením vody o 13% (v r.2013), které má získat finance na výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod. Přitom při vypovězení smlouvy s Veolií na období 2013-2028 nám nabízela EU dotaci ve výši 6-10 miliard Kč. Trojkoalice se tak dostala na úroveň ODS a primátora Béma, který tuto obyčejnou zlodějnu připravil.

               Vážení předsedové politických stran, sdružených v pražské koalici,  na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. února 2015 prostřednictvím vašich zastupitelů KONEJTE ve prospěch občanů Prahy a podpořte vypovězení smlouvy s Veolií na období 2013-2028 a její  zařazení  na  program tohoto  zasedání.

Ing. Aleš Moravec                                                                                Ing. Karel Berka

místopředseda                                                                                          předseda

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE

Občanské sdružení

Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

IČO: 69793859

www.obcanepraha.cz

               Dne 16, prosince 2014 jsme požádali předsedy politických stran TROJKOALICE, zastoupených v pražském zastupitelstvu, a to:

předsedu KDU-ČSL MVDr. Pavla Bělobrádka PhD.,MPA

předsedkyni strany ZELENÍ p. Janu Drápalovou

zastupujícího předsedu Starostů a nezávislých STAN Mgr. Petra Gazdíka

o jejich stanovisko k megapodvodu při privatizaci pražské vody. Vzhledem k tomu, že nám ani jeden předseda neodpověděl, oslovujeme veřejnost.

             Trojkoalice v Praze měla být štikou, která osloví voliče a dá do pořádku dlouhodobě neřešené záležitosti v Praze, zejména nesmírné mrhání finančními prostředky. Naprosto fatální je při tom smlouva koloniálního typu, kdy předchozí vedení Prahy darovalo firmě Veolia ZADARMO provozování pražské vodovodní infrastruktury na období 2013 -2028. Ztráty pro občany hlavního města Prahy jsou neuvěřitelné:. 13,5 miliardy Kč, takže každý obyvatel Prahy včetně kojenců zaplatí NAVÍC 10.000,. Kč za vodu.

         S lítostí v srdci musíme konstatovat, že zastupitelé, zvolení za Trojkoalici, hanebně selhali. Podporují podvodnou smlouvu s Veolií a souhlasí se zdražením vody o 13% (v r.2013), které má získat finance na výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod. Přitom při vypovězení smlouvy s Veolií na období 2013-2028 nám nabízela EU dotaci ve výši 6-10 miliard Kč. Trojkoalice se tak dostala na úroveň ODS a primátora Béma, který tuto obyčejnou zlodějnu připravil.

Oslovujeme proto:

  • předsedu KDU-ČSL: Víte vůbec o tom, že 7. přikázání Boží zní: NEPOKRADEŠ! Zásadním porušením zastupitelů za KDU-ČSL v pražské zastupitelstvu se  KDU-ČSL ze strany křesťanské stává strana ATEISTICKÁ. Přitom váš předchozí předseda KDU-ČSL JUDr. Cyril Svoboda bojoval za zrušení podvodné smlouvy s primátorem Bémem jako lev, viz http://kdu.cz/aktualne/archiv/2010/bem-pod-tlakem-nespokojenost-narusta
  • předsedkyni strany ZELENÍ: Kdo jiný, než ZELENÍ by se měl v Praze starat o tak strategickou surovinu, jakou je voda? Přitom Váš místopředseda   RNDr. Petr Štěpánek CSc. a současný zastupitel v Praze byl za vlády primátora MUDr. Pavla Béma 2006 – 2009 jako radní pro životní prostředí osobně odpovědný za hospodaření s pražskou vodou a za výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) a aktivně se podílel na tomto podvodu na občanech Prahy.
  • zastupujícího předsedu Starostů a nezávislých Mgr. Petra Gazdíka: Vaše radní hl.m.Prahy RNDr. Jana Palečková nejen že přímo pokračuje v politice ODS primátora Béma, ale ještě na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy úmyslně nepravdivě informuje zastupitele o smlouvě s firmou Veolia, viz http://obcanepraha.cz/info/pdf/TZ0615.pdf

Namísto toho, aby radní RNDr. Jana Palečková jela do Bruselu přímo jednat s odpovědnými zástupci Evropské komise o financování Ústřední čistírny odpadních vod, tak vrcholem úpadku STAN je, že tak chce činit neformálně na plese v Bruselu. Ve své politické naivitě se domnívá, že při šampaňském budou bruselští úředníci povolnější…

Trojkoalice, tj. KDU-ČSL, ZELENÍ a STAN v  Praze hanebně selhala. Předsedové těchto politických stran vůbec na toto závažné téma neodpovídají. Jsou přesvědčeni, že když skryjí hlavu do písku jako pštros, že se před veřejností utají, že v případu megapodvodu s pražskou vodou

ODS=KDU-ČSL=ZELENÍ=STAN

                 Tak dlouho jste na ODS veřejně nadávali, až jste jejich politiku převzali.

                  Nicméně máte ještě možnost nápravy: Požádali jsme Radu hl. m. Prahy, aby na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zařadila jako bod programu Zrušení smlouvy s Veolií na období 2013- 2028. Vaši zastupitelé mají možnost hlasováním svůj dosavadní špatný postup napravit, viz

http://obcanepraha.cz/info/pdf/TZ0715.pdf

 Důležitý je totiž závěr dopisu:

Vážení radní hlavního města Prahy,

při nástupu do funkce jste skládali slib, který zní:

           „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

             Dovolujeme si Vás proto požádat, aby jste v souladu se svým poslaneckým slibem v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů zařadili na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 19. února 2015 jako bod programu vypovězení smlouvy s PVK (vlastník Veolia) na období 2013 – 2028 o pronájmu pražské vodovodní infrastruktury. Jak správně uvedl v tisku ex-primátor Hudeček, voda je strategická surovina. Je lepší zrušit včas podvodnou smlouvu, než čelit možnému trestnímu stíhání. Mnozí vaši současní zastupitelé vám mohou předat své osobní zkušenosti s orgány činnými v trestním řízení.

               Vážení předsedové politických stran, sdružených v pražské koalici, už nám na náš dopis odpovídat nemusíte, ale na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 19. února 2015 prostřednictvím vašich zastupitelů KONEJTE ve prospěch občanů Prahy.

V Praze dne 4. února 2015

Ing. Aleš Moravec                                                                                           Ing. Karel Berka

místopředseda                                                                                                   předseda

Občané za svá práva v Praze o.s.

www.obcanepraha.cz

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje