Naše životy neřídí 1 %, ale několik jedinců

Dnes je už vcelku běžně a bez velkého vzrušení a zájmu přijímána informace, že na světě 1 % lidí z celé světové populace vlastní zhruba polovinu světového majetku. Neuvědomujeme si, že jde o kardinální základ vládnoucího oligarchického kapitalistického (banksterského) společenského systému, který v malém i velkém a od rána do večera řídí naše životy.

Myslím, že toto tvrzení není zcela přesné. Především jde o to, že podíl rozhodujících vlastníků a skutečných pánů světa je ve skutečnosti daleko menší, což prokazuje pár hrubých údajů. Uvádí se, že dnes existuje asi 12 milionů dolarových milionářů (jejich počet jen za minulý rok vzrostl o 9 %), vlastnících dohromady asi 46 bilionů USD Pokud dnes žije na planetě asi 7,3 mld. obyvatel, potom reprezentují jen asi 0,16 % z nich. Zdaleka tedy ne ono procento. Tito boháči převážně jsou jistě mocní a mají dlouhé prsty ve svých teritoriích, ve svých obcích a městech, ale oni sami „běh světa“ neurčují.

V jejich rámci však působí tvrdé jádro, jehož počet David Rothkopf, jeden z nich a autor známé knihy „Supertřída“, odhaduje asi na 6.000 vlivných zasvěcenců. Zahrnuje mezi takové světové kapacity nejen ty největší boháče, ale také jim poddané a poslušné (samozřejmě z jejich moci také dostatečně bohaté) pomocníky z řad politiků, generálních ředitelů a super manažerů, ideologů (vědců?), novinářů, náboženských a církevních hierarchií, uměleckých celebrit, a dokonce i velkých zločineckých mafiánů. Z nich se pak většinou rekrutují i účastníci takových „hromadných“ konferencí jakými jsou známý švýcarský Davos nebo i Bilderberg. .Nejznámějšími a nejvýznamnějšími příklady takových špičkových osobností jsou třeba bývalý ministr zahraničí USA Kissinger, někdejší šéf bezpečnostní rady prezidenta USA a „velký našeptavač“ Brzezinski nebo „filantrop“ Soros. I když toto jejich celkové množství je z globálního hlediska zanedbatelné a vlastně relativně už nevyčíslitelné, ani oni zřejmě nejsou těmi skutečnými „pány světa“. Je to sice vysoce významná, ale přece jen druhá až třetí garnitura, zejména když si pro názornost představíme, že mezi ně sem tam patří i takové nuly jakými jsou třeba náš Schwarzenberg nebo Vondra.

Takže pokud hledáme tu opravdovou reálnou moc nad vládnoucím kapitalismem a tím i nad světem, musíme ještě výš. K dolarovým miliardářům, jejichž počet se pohybuje už jen ve stovkách, někde mezi 1000 až 1500 takových magnátů. Tady už přihořívá, jejich faktický ekonomický a politický vliv není omezován na nějaké mateřské země ale působí v rámci celých kontinentů až celého světa. Teprve nakonec se ale dostáváme na špici světové vlády kapitálu, na vrchol pyramidy světového majetku a moci, tedy na dolarové bilionáře. V této sféře už počítáme jen s  jedinci, započteme-li i jejich rodinny klany, tak s pouhými desítkami „vyvolených“ světovládců.

To jsou ti, kteří nejen vládnou ve svých zemích (to je hlavně v USA), ale rozhodují o běhu a strategii vývoje planety a její populace. Dnes i do budoucna. Zda se jim to daří beze ztráty kytičky, zda jsou vždy jen úspěšní, to lze nechat stranou. Zatím totiž mají nakonec zpravidla vždy poslední slovo. Pokud ještě u miliardářů můžeme bez problémů ukazovat na konkrétní osoby (např. Bill Gates, Warren Buffet), tady už se dostáváme na pole, kde není zájem o publicitu. Vlastně není vůbec dovolena. Nejenže nechtějí, ale vůbec nedovolí být pod světlem ramp. Jakoby nebyli. O tom, kdo mezi ně patří, lze usuzovat jen z dostupných nepřímých informací, často přímo z různých fám. Protože vládnou prostřednictvím peněz, jde tu takřka výhradně o jejich přímé výrobce. Jsou to kapitalističtí plutokrati mající „zákonné“ právo soukromě vydávat a pod vrcholnou záštitou armády USA šířit po světě americké dolary (a další hlavní na ně navázané měny), reprezentující v současnosti rozhodující světovou rezervní měnu. Tedy známé sionistické rody Rothshildů, Rockefellerů, Morganů, Warburgů, Goldman Sachsů apod. Šeptá se, že do této vybrané skupiny patří i britský královský rod a Vatikán. Jsou to majitelé vlastnící nebo ovládající prostřednictvím svých bank a dalších finančních institucí i peníze jiných kapitalistů, států či dokonce pouhých vkladatelů a to po desítkách bilionů. Údajně z toho nejvíce patří Rothschildům, druzí v pořadí pak jsou zřejmě Rockefellerové.

 

Outsider media: František Nevařil

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje