Hadi na radnici – Komunální psychopati

Pro popis jednání některých lidí jsem převzal pojem od psychologa Paula Babiaka „Hadi v obleku – Korporátní psychopati“. Zaregistroval jsme ho ve filmu „Ryba smrdí od hlavy“, ČT2. Vysvětluje v něm chování a fungování společnosti i jednání těch, kteří jsou u moci.

Mé názory jsou hodně podobné. Uvědomil jsem si, že v politické části jednání společnosti existuje poddruh Hada v obleku a tím je „Had na radnici – Komunální psychopat“. Přivedla mne k tomu má 15 letá zkušenost s jednáním a manipulacemi některých „politiků“ a poznámka policejní vyšetřovatelky, která k chování komunálních politiků řekla:

„V ČR se největší ekonomické loupeže dějí za bílého dne, v oblecích, na veřejných zasedáních, ve světě kolektivního rozhodování a tudíž z hlediska práva bez možnosti cokoliv potrestat. Z majetku měst a obcí bylo ukradeno více majetku, než ze všech velkých kauz o kterých informují média a týkají se ministerstev a vlády!“

Co konkrétně myslím, když říkám, že v tom nebo onom jednání spatřuji jednání Hada v obleku nebo Hada na radnici, uvádím definice obsahu těchto pojmů.

Hadi v obleku – Korporátní psychopati

Psychopaté mají poruchu osobnosti, ale jsou schopni fungovat ve firmě nebo organizaci. Vůbec nepřipomínají masové vrahy z našich představ. Ti lidé sice mají podobné povahové rysy, ale díky vzdělání a svému okolí, jsou schopni proniknout do velkých firem, kde se jim pak dobře daří. Psychopat je někdo, kdo nemá svědomí. Ne proto, že není schopen pochopit rozdíl mezi dobrem a zlem. Je to tím, že jejich vnímání a myšlenky nejsou propojeny s emocemi. Vyznačují se nedostatkem empatie, nedostatkem starosti o jiné. Na lidi se dívají jako na předměty.  S provokativním termínem Korporátní psychopat přišli psychologové Robert Hear a Paul Babiak v knize „Hadi v oblecích“.

Hadi na radnici – Komunální psychopati

V řadě regionů existuje poddruh Korporátních psychopatů a tím je Komunální psychopat – Had na radnici. Není tak inteligentní jako Had v obleku, ale inteligentní je. Jeho chování připomíná princip života masožravé rostliny. Umí vystupovat na veřejnosti, umí mluvit, v případě potřeby mnoha slovy neříct nic a vyhnou se konkrétní odpovědi. Chápe procesy schvalování nakládání s majetkem obcí. Umí použít manipulace k tomu, aby ostatní „přesvědčil“ a ti následně prosazují jeho myšlenku jako svůj záměr. Proto často nikdo vlastně neví, že za danou věcí stojí někdo jiný. Na lidi se také dívá jako na předměty a majetek města je pro něj prostředek k vlastnímu zbohatnutí, bez ohledu na dopady na lidi a město. Velmi snadno a rád se nechá namotivovat, aby s majetkem města nakládal ve prospěch Hada v obleku. Je schopen ročně schválit 90-100 milióny zisku koncernu, i když městská společnost (např. vodárna), vytvoří stěží zisk 5-7 mil. korun a je mu jedno, že díky tomu přišel region o dotace, protože EU toto logicky odmítla dotovat.

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje