Díval se jim do očí a lhal!

Kdo nesouhlasil s vyvedením zisků z vodáren na cizí koncerny měl podezření, že představenstva vodáren nejednají jen z vlastní vůle. Dveře k ziskům totiž koncernům často otevírali „politici a kmotři“ stojící v pozadí.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín) dne 13.5.2015 ukázala, že podezření bylo oprávněné neboť ukázala, kdo ze zákulisí řídil a řídí chod vodárny. Ukázala, že o tom, co udělá nebo neudělá vedení vodárny, ve skutečnosti rozhodují jedinci ze Statutárního města Zlín (SMZ). Prostě zadají úkol a představenstvo úkoly poslušně plní. Bez ohledu na zákony, které zakazují komukoliv úkolovat představenstvo společnosti.

Nevěříte?

Na valné hromadě vystoupil primátor města Zlín, pan Adámek (STAN). Z jeho vystoupení vyplynulo, že to je on, kdo úkoluje pana Březíka – předsedu představenstva VaKu Zlín – který zadané úkoly plní. Pan Adámek akcionářům tvrdil, že 2x nabídl schůzku akcionáři, který 12 let brání Vak Zlín u soudů před protiprávním jednáním do kterého je zapojeno město Zlín.

Akcionář se proti lživému tvrzení primátora důrazně ohradil s tím, že pan Adámek ho nikdy na žádnou schůzku nepozval. Naopak. Schůzku nabízel akcionář primátorovi s tím, že mu předá důkazy, na základě kterých rozhodují soudy. Pan Adámek (STAN) se odmítl setkat a tím odmítl důkazy převzít. Ale pan Adámek trval na svém. Akcionář se proto proti lži ohradil ještě důrazněji a z primátora Adámka (STAN) vypadla perla.

…..My jsme vás 2x pozvali, přes pana Březíka. To, o čem se teď diskutuje 10 let, jsem chtěl probrat a tak jsem chtěl, abyste se přišel podívat mezi nás……. Dvakrát jsme vás pozvali. Přes pana Březíka….. Já jsem vás pozval …. Dostal to jako úkol pan Březík.

Tímto přiznáním byli všichni přítomní doslova šokováni.

Následovaly logické otázky:

a) Vy úkolujete představenstvo Vaku?

b) SMZ, akcionář, úkoluje představenstvo akciové společnosti?  

Přišla neuvěřitelná odpověď.

„ Ano,  ….“

(Téměř každého okamžitě napadlo. Teď již chápu, kdo otevřel koncernu dveře k ziskům z vody)

Co z toho plyne akcionářům?

 1. Když dostanete dopis podepsaný panem Březíkem, musíte počítat s tím, že ho nepíše pan Březík, ale pod pseudonymem primátor města Zlín, pan Adámek (STAN)
 2. Za veškeré škody způsobené Vaku Zlín, nese odpovědnost představenstvo Vaku Zlín a lidé z vedení Statutárního města Zlín
 3. Pana Adámek z pozice primátora, patrně pátým rokem úkoluje vedení Vaku Zlín, aby se odvolávalo proti rozsudkům soudů ve prospěch Vaku Zlín, protože náhrada škod způsobené vodárně Zlín, obcím i občanům, jdou za městem Zlín a on nechce škody hradit!
 4. Pan Březíka, je s velkou pravděpodobností prodloužená ruka primátora SMZ.

Co z toho plyne občanům?

 1. Že cena vody dolů nepůjde a pokud ano, tak jen na úkor investic a stavu infrastruktury!
 2. Že ve Zlíně je jedno jestli je na radnici „Adamec, Kanec nebo Janec“?
 3. Že některým politikům jsou občané Zlínska, cena voda, stav infrastruktury i obce lhostejní!
 4. Že lidem na Zlínsku zůstane nejdražší cena vody v kraji, dokud nerozhodnou soudy.
 5. Nebudou dotace z EU a lidé, města i obce budou zcela v rukou pomahačů koncernů!
 6. Je velmi pravděpodobné, že „výzva“ města Zlín, aby představenstvo „jednalo“ se žalobci o stažení žalob, není výzva, ale fakticky zadaný úkol.
 7. Soudy je třeba dokončit a nepřipustit korupční snahy ze strany kohokoliv.
 8. Pozor na schůzky s „Brzlíky“, kteří obchází akcionáře a nabízí různé posty a patrně i další benefity za to, že stáhnou žaloby.

Od roku 2002 se obracím na soudy a žádám je o ochranu vodáren, proti organizované skupině fyz. a právnických osob, která dle mého názoru protiprávním postupem způsobily nezákonné vyvedení zisků z prodeje vody z okresních vodáren na zahraniční koncern.

PO VALNÉ HROMADĚ A VYSTOUPENÍ PANA ADÁMKA /STAN/ A JEHO PANA BŘEZÍKA

VĚŘEJNĚ PROHLAŠUJI, ŽE S NIKÝM ZE SMZ, ANI Z VAKU ZLÍN, NEBUDU JEDNAT A NEBUDU STAHOVAT ŽALOBY!

Naopak.

Celý proces, který soudce Krajského soud v Brně označil za pokoutný a mimořádně nemravný, jsem zdokumentoval a informace zpřístupnil veřejnosti.

www.pravdaovode.cz/zlin

Průběh valné hromady potvrdil řadu faktů z dokumentu ČT2 Nedej se plus:

Megapodvod s vodou

V příštím článku doložím, ještě více šokující informace o tom, kdo skutečně stojí v pozadí a vše koordinuje a řídí!

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje