Za drahou elektřinu může Německo a Fialova vláda a ne Putin. Elektřinu z Ruska nekupujeme.

Toto je můj názor: Elektřinu sice levně vyrábíme, ale draho prodáváme, protože se cenu české energie neurčuje ČEZ ovládaný státem, který ji vyrobí, ale překupníci a spekulanti, kteří nic nevyrábí, ale o to více si hrají „s trhem a na trh“ na Lipské burze v Německu.

Co je příčina drahé energie? Rozhodutí Německa REALIZOVAT GREEN DEAL neboli GREEN DEATH!

Současný stav dle mne způsobilo především Německo tím, že DOBROVOLNĚ ukončilo výrobu levné elektřiny v atomových elektrárnách a přešlo na elektřinu, jejíž výroba je drahá. Výrobní cena jedné kWh elektřiny stála cca 30-80 haléřů. Německo se ale rozhodlo pro plynové elektrárny a pro náhradní zdroje. Jejich výrobní cena kWh je daleko vyšší než výrobní cena u atomových elektráren. Navíc vzniká převis poptávky, který s přispěním spekulantů žene ceny nahoru. Zastavit to může jen Německo a to tím, že se vrátí k výrobě levné elektřiny v atomových elektrárnách.

Není důvod na hloupost německých politiku doplácet. My jsme toto nerozhodli.  A není důvod doplácet ani na to, že se naši politici nechali přesvědčit, že se cena české elektřiny se bude i občanům a firmám v ČR určovat v Německu na burze v Lipsku. (podrobně ZDE)

Mnoho lidí i odborníků říká, že Fiala svým „proslovem k národu“ o energiích těsně před volbami zneužil své postavení

Je zde dokonce názor Judr. Zdeňka Koudelky, že projev byl protizákonný, protože zákon předpokládá vedení kampaně v televizi v případě poslaneckých voleb, ne senátních a komunálních. Pan Fiala projev učinil v hlavních televizních stanicích v rozhlase v době 5 dní před senátními a komunálními volbami. (pozn. ZDE).
NEMYSLÍM SI, ŽE PROJEV PANA FIALY OBČANY OVLIVNIL POZITIVNĚ VE PROSPĚCH 5 KOLALICE U VLÁDY. NAOPAK.
Sám každé vystoupení p. Fialy vítám, protože mne jeho obsah nutí věci ověřovat. Přes nezájem velkých médií, cenzorské praktiky škatulkující občany na hodné /zlé, totiž i díky jeho projevům roste informovanost lidí o tom, jak je to s energií (plynem, vodou, teplem), ale i s vládami a tím, kdo je za co odpovědný. Politici často spoléhají na to, že lidé nemají informace, že je neověřují a nezjistí, kdo jim lže. Občané na Václavském a Staroměstském náměstí sice určitě neví vše, ale čím dál více se orientují a dokazují, že se politici mýlí.

Na rozdíl od mnohých si nemyslím, že p. Fiala je hloupý. Zde jsou důkazy.

Ví, že se emisní povolenky staly nástrojem spekulací. Sám na to upozorňoval v předvolebních kláních koncem roku 2021, ale poté, co se dostal k moci to neřeší

Zastropování musí někdo zaplatit. A kdo to zaplatí? To nezaplatí ten obchodník, kterému to zastropujete, to zaplatí stát. A co je to stát? To zaplatí lidé z daní – jako 2022 v Kramářově vile. 

Jsem přesvědčen, že pan Fiala:

  • Ví, že problém energetiky  (i vodárenství) je možné systémově řešit pouze na začátku.
  • Ví, že systémové řešení není na konci odvětví se pokoušet od těch, kdo určují ceny energii (nebo ovládli prodej a peněžní toky z vody) vydyndat nějaké kačky.
  • Ví, že se z těchto a nejen těchto odvětví, vytratil zdravý rozum. Kdo investuje, mám právo na zisk, který se díky investici následně realizuje.
  • Ví, že zastropování cen energií není náprava systému. Překupníci své stejně dostanou. Část od občanů v ceně energií a druhou část do státu z daní, tzn. opět od občanů. (Jako ve vodárenství, kde lidé platí za vodu – jednou v ceně vody a podruhé z rozpočtu města, které financuje investice do infrastruktury místo vodárny. V Ostravě se politici prsí, že Ostraváci mají nízkou cenu vody, ale občanům již neříkají, že je nízká, protože v ní nejsou zahrnuty náklady na investice, které lidé platí skrytě z daní).
  • Ví, že systém zastropování, povede k dalšímu růstu inflace – znehodnocování úspor občanů, k drahotě a k zvyšování daní (což vylučoval – důkaz ZDE).
  • Ví, že zastropování je past, kdy se na „burze“ s cenou energie dají hrát spekulativní hry. O tom, že se hrají, svědčí obrovský růst cen, kdy stát a občané nestačí se divit.

Detail ZDE

 

„Česko řídí ČEZ. Zastropování cen energií je volební trik, stát se zadluží.“

Ivan Noveský přední odborník na energetiku, zakládal v roce 2001 Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho prvním místopředsedou.

 

Cena zastropování není konečná cena, kterou lidé za elektřinu zaplatí a pan Fiala to ví. Silová energie (vč. DPH) a o té hovoří, je jen část z celkové ceny elektřiny, kterou občané platí. Do ceny se promítá nejen platba za spotřebovanou elektřinu, ale i poplatky distributorům a operátorovi trhu atd.. Konečná výše ceny energie pro občany dle lidí z oboru, bude cca 9-11 Kč. Což je tragédií.

Tyto ceny jsou pro mnohé lidi likvidační, ohrožují sociální smír i hospodářství ČR. Pan Fiala to ví. V energetice byl zaveden podobný systém dobývání renty, jaký ODS pomáhala zavést koncernům do našeho vodárenství. (Více ZDE).

Systémové řešení

je řešit příčinu a ne se snažit omezovat negativní důsledky špatně nastaveného systému. Systémové řešení  začíná na začátku prodeje elektřiny, tedy v místě, které jediné přináší skutečné snížení cen energií na pro občany i podniky, resp. zajišťuje korektní cenu pro ty, kdo financovali investice do energetiky – občané ČR. Totéž platí pro vodárenství, kde často díky protiprávnímu jednání politiků cca 70% tržeb z vodné a stočného ovládly zahraniční koncerny a povinnost financovat 100% investic zůstala na veřejném sektoru! To je idiocie a řešení, že budu na konci přemluvit tygra, aby se nenažral – je prostě hloupost.

  Řešení, které jediné není likvidační pro ekonomiku a životní standard občanů je toto:

  1. Musíme odmítnout vázání ceny elektřiny u nás na ceny na německé burze v Lipsku.
  2. Energii prodávat spotřebitelům v ČR za ceny pod dikcí zákona o cenách, který může Parlament ČR doladit v zájmu občanů ČR bez vlivu energetických překupníků i koncernů .
  3. Odstoupit od emisních povolenek, které jsou nástroj spekulací. Za mne jde dnes více o nástroj spekulací, než o nástroj ekologicko-ekonomický. p. Fiala to řekl také. (Důkaz ZDE)

Proč nekoná Energetický úřad? Na co ho máme? Proč nekoná Vláda ČR? Na co ji máme?

 

Tvrzení, že  výše uvedený krok by znamenal zastavení přísunu plynu a ropy do ČR přes Německo je dle mne lež

Žádný  stát nemůže jiný svrchovaný stát nutit nakupovat strategické suroviny za mnohonásobky původních pořizovací/výrobní ceny. Pokud by podobné vyhrůžky přišly, pak by musela zasáhnout EU, protože by šlo vydírání. ČR elektřinu vyrábí. Německo ropu, ani plyn nevyrábí. Německo na základě smluv ropu a plyn do ČR pouze distribuuje. Distribuce těchto komodit nemá žádný vztah s elektrickou energií, kterou vyrobí ČR.

Pokud by Německo začalo ČR vydírat, o čemž pochybuji, tak pokud jsme svébytný a svobodný stát EU, pak by jistě zasáhl Brusel, protože je nepřípustné, aby jeden stát EU druhý nutil k ekonomické sebevraždě. V tom případě je Vláda ČR oprávněna zajistit potřeby občanů a státu ČR přímo od dodavatele, odkud tyto komodity bere i Německo.

Argumentovat zájmy Německa logicky může člen vlády Německa, ale Vlada ČR je vládou České republiky, tzn. občanů ČR. V podstatě by podobné výhružky a jednání Německa rétorikou a optikou p. Fialy musely znamenat, že jsem v ekonomické válce s Německem. V takovém případě jsme logicky oprávněni uzavřít přímý kontrakt na dodávky s Ruskem odkud k nám konec konců dnes ropa i plyn přes Německo stejně teče.

Kdo dodává plyn do Rakouska, Německa, Ukrajiny nebo na Slovensko? Rusko? Dle mých zjištění ano. Tzn. řeči o tom, že když to uděláme my, tak jsme proruští švábi – jsou jen pokrytecké kecy. Rád bych, kdy někdo ověřil, že plyn z Ameriky nebo z Číny není také ruský. To by už fakt byl fialový výsměch nám všem. Překupovat ruský plyn od jiných států s přirážkou a tvrdit, že toto je OK, když ho mohu koupit napřímo – může jen blb nebo zaprodanec.

Co je řešením pro občany a pro Českou republiku?

Zrušit vládu, která jedná jako loutková vláda kolonie. Navolit vládu, která bude hájit zájmy České republiky jako svobodného státu. Systémové řešení je na začátku energetického odvětví a ne na konci – v podobě látání děr, přerozdělováním zdaněných peněz nebo růstem dluhů – přes dávky a dotace. Vládní musí být schopna prodávat naší elektřinu v ČR za cenu s přiměřeným ziskem a ne se ziskem lichvářským.

První krok k nápravě je DEMISE VLÁDY, nové volby a pak vláda jednající v zájmu občanů ČR.

Budu rád, za případné odkazy na další informace. Budu je níže zveřejňovat. V problematice se snažím postupně zorientovat jako každý občan, který za energii platí. Je-li zde uveden chybný závěr, který se týká energie, tak mi prosím napište odkaz, kde správné informace najdu a já článek opravím nebo doplním. Děkuji  Radek Novotný

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

 

 

Podobné články