Důsledky obcházení zákona – In fraudem legis dál pokračují a škody rostou

V roce 2004 Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry uzavřela: Společné jednání zástupců Statutárního města Zlín a Jižní vodárenské, a.s. vedoucí k protiprávnímu vyvedení ziskových aktiv Vaku Zlín na Veolii kvalifikovala jako: úmyslný, předem promyšlený a vědomě protiprávní skutek , jehož způsob spáchání zvyšuje stupeň celospolečenské nebezpečnosti.

V roce 2016 soudci Vrchního soudu v Olomouci

Soudci uzavřeli: Cílem společnosti Jižní vodárenská (JV, tedy koncernu Veolia) nebylo získat akcie Vak Zlín do vlastnictví, ale tuto vodárenskou společnost protiprávně ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu obcházení zákona – in fraudem legis. Jednání JV, města Zlín a České spořitelny je jednáním nedovoleným a nemůže požívat právní ochrany. Město Zlín, JV a Česká spořitelny chtěly svým nedovoleným jednáním dosáhnout skryté ovládnutí společnosti, účastnit se valných hromad a prosadit provozní model.

V roce 2013 si město Zlín nechalo udělat vlastní analýzu Vaku Zlín

Odborníci uzavřeli: Společnost Vak Zlín je v podstatě formální subjekt…. Veškerá ekonomická agenda, vedení účetnictví je zajišťováno společností Moravská vodárenská, na základě servisní smlouvy. Dva zcela nezávislé subjekty, jsou spojeny v jeden. Ekonomická struktura majetku Vak Zlín je zcela určována nájemcem, tj. Moravskou vodárenskou /Veolií/. Tímto je tak vytvořen prostor pro fatické ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Zlín jejím v podstatě jediným odběratelem, společností Moravská vodárenská. Rozhodnutí z minulých let fatálním způsobem ovlivňují další existenci Vak Zlín a t v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty …

V roce 2017 vedení města Zlín, v čele s panem Adámkem (STAN) a Kamazem (ANO)

„Politici“ uzavřeli: Viníkem neplatnosti valné hromady společnosti Vak Zlín z roku 2004 je město Zlín. Vedení radnice v nejbližších dnech zadá vyhotovení právní analýzy dopadů tohoto rozhodnutí. Věc bude důsledně a právně posouzena.

Vedení města Zlín ovšem žádnou analýzu nepotřebuje. Řádnou a důslednou analýzu právního stavu může učinit pouze soud a ten ji učinil. Ekonomickou analýzu, dokládající fatální důsledky tunelu mají dávno k dispozici – nechali si zpracovat Analýzu Vaku Zlín již v ke dni 28.10.2011.

Důsledky obcházení zákona – In fraudem legis dál pokračují a škody rostou

K jednání vedení SMZ uzavírám: Pokračují v jednání, které vede k dalšímu růstu škod, k dalšímu vyvádění zisků z vody na koncern a bez ohledu na stanoviska soudců dál udržují protiprávně zavedený stav, umožňující tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí na Zlínsku. To vše postupem obcházející zákon.

SOUV.ČLÁNKY

STANOVISKA SOUDCŮ

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

MANIPULACE VEDENÍ MĚSTA ZLÍN S OBČANY

Boj o vodu: Tunel Vodovodů a kanalizací Zlín a stále aktuální REPORTÉŘI ČT 5.9.2016

Uložit

Uložit

Podobné články