Dnes byla do Senátu ČR předána petice VODA JE ŽIVOT, podepsaná téměř 30.000 občany

Jde o 10 principů, které občané požadují zapracovat do legislativy. Napravují pochybný systém správy vody, který není v řadě regionů nastaven v zájmu lidí a přírody. Naopak, často je spravována výhradně v zájmu soukromých firem. Věříme, že pro senátory jsou tyto principy vodítkem v tom, co má a nemá obsahovat legislativa související s vodou.
Principy PETICE vychází z obdobné petice předložené Evropské komisi v rámci inciativy občanů celé EU  RIGHT2WATER,  kterou jsme pomáhali šířit v ČR  a byla konzultována I s právníky a bývalými členy bezpečnostních složek ČR.

Požadujeme po poslancích a senátorech napravit vše kolem vody a její správy v zájmu lidí a přírody

  1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
  4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
  5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
  6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
  8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
  9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
  10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

Máme téměř 30.000 podpisů a podpisy sbíráme na internetu dál

podpis petice

Očekáváme odpor „politiků“ a lidí pracujících ve městech nebo vodárnách více či méně skrytě pro koncerny, např. těch, kteří dnes sedí v orgánech koncernů 

Bernard     Faltýnek      Jiránek        Vlasák      Barák

 

 

O to více má petice VODA JE ŽIVOT smysl, protože ukáže, kdo pracuje pro občany a kdo ne. Politiky si volí občané a je dobře, že budou vědět, kdo je kdo.

 

 

Proč má být voda spravována v zájmu lidí a přírody?

Vše kolem vody nakonec vždy zaplatí pouze občané – infrastrukturu, přehrady, čistírny i náklady na dodávku a odvedení vody. Žádní politici, žádné koncerny, žádní oligarchové za nás nic nezaplatí. Proto neexistuje důvod, aby na vodě nebo na správě vody na úkor nás všech bohatli.
Voda ani její správa nepatří do rukou cizinců ani překupníků. Řešme sucho, obnovu trubek, zadržení vody v krajině, ale plaťme za to jen to, co skutečně musíme. Našich peněz na účtech soukromých firem v cizině se nenapijeme.
Toto je ve svobodném státu nepřípustné

Informování a obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 
 

Podobné články