Příbram vrací vodu🌊 ke kořenům: Zastupitelé rozhodli, že převezmou vládu nad vodou.

Končí doba, kdy Veolia, resp. její dceřiná společnost 1. SčV, ovládla peněžní toky ze správy vodárenské infrastruktury v Příbrami. Služby spojené s dodávkou vody a zisk z toho plynoucí v budoucnosti bude sloužit lidem, k pokrytí investic do infrastruktury.

V řadě regionů České republiky končí délka smluv uzavřených s Veolií

Protože léta prosazujeme vrácení zájmu občanů do správy a do prodeje vody, ozývají se nám do nadace PRAVDA  O VODĚ občané i zastupitelé, co mají dělat, protože také chtějí, aby skončilo dolování zisků z vody korporacemi v jejich regionu. To byl i případ Příbrami.

Říkáme všem: Trvejte jako občané daného regionu na tom, že zastupitelé neprodlouží provozní smlouvu se zahraničním koncernem, který u vás, mnohdy velmi pochybně prodej vody ovládl.

Převezměte prodej vody a zisky z vody zpět do vodáren v rukou města.

Dáme vám důkazy, že vodu si umí prodávat města sama a korporace ani překupníky k tomu u našich studní nepotřebují. Doložíme vám lži, které uslyšíte od očekávat od mnohdy zkorumpovaných politiků a lidí, často skrytě pracujících pro soukromé subjekty, kteří vám budou tvrdit , že to nejde a proto vám budou lhát: 

  • Bez koncernu přijdete město o příjem z nájmu. Nájemné přitom ve skutečnosti splácí občané ve vodném a stočném a budou ho dál platit ve vodném a stočném, jen v jiné kolonce. 
  • Dotace čerpáme. Ano, ale pouze v řádu desítek mil. korun a od státu ČR (opět z peněz občanů). Stamiliónové dotace z EU na investice do infrastruktury, v řadě regionů ČR nemůžou města čerpat, právě díky protiprávnímu jednání politiků, kteří nekale uzavírali smlouvy s Veolií.
  • V řízení hodnotící komise vybrala „nejvhodnější“ nabídku. To ano, ale co vám neřekli, to je fakt, že neposoudili variantu provozu majetku města přímo městem. Zeptejte se jich. Kdo se stará o svůj majetek lépe vlastník nebo překupník?

Proč toto tito lidé dělají? Za nás toto mnohé vysvětluje.

 

Smlouva s Veolií končí v Příbrami v únoru roku 2024 a od roku 2025 již bude vodu v Příbrami prodávat městská vodárna.

Po zvážení a diskusích mezi zastupiteli došlo k zrušení „koncesního“ řízení. Hlavní důvod? Snaha města získat kontrolu nad svým vodohospodářským majetkem a přímý vliv na jeho správu. Toto rozhodnutí odráží přání občanů města o nezávislost a efektivněji řízení správy vody ve prospěch obyvatel Příbrami. Proto se stalo:

Po více než dvouhodinovém jednání zastupitelé Příbrami rozhodli o zrušení koncesního řízení s tím, že město si bude svůj vodohospodářský majetek provozovat samo.

 „Nebudeme prvním městem, které se ubírá tímto směrem. Věřím, že toto rozhodnutí bude pro město přínosem. Nyní tedy budou následovat kroky, při kterých je třeba zajistit provozování vodohospodářské infrastruktury do 31. prosince 2024 a řešit přechod na vlastnický model s tím, že od ledna 2025 bude město provozovat vodohospodářský majetek samo,“ dodal starosta Konvalinka.

Jsme rádi, že jsme nápravě v Příbrami mohli pomoct

Ale bez rozumných a odvážných politiků a občanů z města Příbram, by náprava prosadit nešla. Stačí se podívat na Ostravu. Zde pochybné  jednání některých zastupitelů (rada města schválili prodloužení smlouvy koncernu o deset let za 48 sekund) a lži bývalého primátora Macury prokazují, že není politik, jako politik. Prostě ne každý politik pracuje pro město.

O to více nás těší, že se náprava v Příbrami podařila za občany ČR zastupitelům Příbrami děkujeme.

Děkujeme i za toto poděkování občanovi Příbrami, který se do obrany vody a nápravy, osobně zapojil.

Zastupitelé, hájí zájmy obyvatel města hlasovali a rozhodli o ukončení stávající smlouvy s Veolií

Udělali vše potřebné k zajištění spravedlivého a efektivního řízení vodohospodářských zdrojů v souladu s potřebami občanů Příbrami. Zastupitelé schválili návrh – v tomto případě zástupců SPD – aby město koncesní řízení ukončilo. Dle zastupitele Jiřího Novotného se během řízení vyskytly „důvody hodné zvláštního zřetele včetně důvodů ekonomických“, proto nelze po zadavateli požadovat, aby v něm pokračoval. Navíc podle Jiřího Novotného by město mělo mít plnou kontrolu nad správou vody, což znamená musí ji mít v rukou.

Zisk z toho bude investován zpátky do vodohospodářské infrastruktury a nebude odcházet do zahraničí.
Nejpozději od ledna 2025 by mělo město svůj vodohospodářský majetek provozovat samo, zřejmě kvůli tomu založí novou příspěvkovou organizaci.
 

Co mohou zastupitelé očekávat?

Hodně práce a nepříjemné zjištění. Stav infrastruktury nejspíš nebude v perfektním stavu. Proč? Protože 20 let nebyl cíl správy vody koncernem reinvestovat peníze lidí do obnovy infrastruktury. Cíl byl dolovat zisk a ten poslat na účet majitelů korporace do ciziny. Lze proto očekávat, že se bude muset hodně investovat, ale v tom pomůžou dotační zdroje z EU a peníze občanů, které místo do ciziny potečou do investic. 

Vlk vlka nežere

Doporučujeme zjistít, kdo je za smlouvu s Veolií a za současný stav odpovědný. Podívejte se na složení zastupitelstva v roce 2002-2006 a tyto lidi žeňte k odpovědnosti. 
 
Předpokládáme, že tím také  pochopíte, proč politici v Senátu ČR v roce 2021 zkusili zamést pod koberec požadavek cca 31.000 občanů na nápravu pochybného systému správy vody v ČR přes koncerny. Když hlasovali PROTI petici VODA JE ŽIVOT , která mimo jiné požaduje – Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. 
 
Nepomohli si. Ukázalo se, kdo je kdo, dnes je pod peticí podepsáno přes 62.000 občanů a počet lidí požadujících nápravu dál roste. 
 
PŘIDEJTE SE
 

ZÁVĚR: První důležitý krok k nápravě v Příbrami byl realizován. Bude třeba hodně  investovat, ale konečně máte jistotu, že to, co za vodu zaplatíte, to skončí v investicích a ne v cizině. Máte jistotu, že prioritou správy vody bude občan a ne soukromý účet lidí, které nezajímá nic jiného než vlastní prospěch.

Odkazy na důkazy

  • PETICE VODA JE ŽIVOT – ZDE
  • Politici města Ostravy prodlužují pochybně smlouvu s koncernem o deset let – ZDE  
  • Starostovi Vsetína donesli na radnici kufřík s deseti miliony, aby prodal akcie vodárny – ZDE 


Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je sdílejte a podpořte projekty nadace.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

anebo


Fandíte-li více soudům a rozsudkům, pak podpořte přímo mě.
Soudy na obranu vodáren financuji ze svého přes 20 let.

Převodem na můj účet u ČSOB
151441719/0300

děkuji

Podobné články