Vedení Vaku Zlín hodlá ignorovat pravomocný rozsudek? Pro koho pracují, kolik berou a čí příkazy plní?

Místo převzetí podniku se prý vedení Vaku Zlín hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu

Již dvakrát, letech 2010 a 2014, rozhodl Krajský soud v Brně (KS) o neplatnosti valné hromady vodárny, kde bylo protiprávně schváleno uzavření smluv s Veolií, znamenající zavedení tzv. provozního modelu. První verdikt vrátil Vrchní soud v Olomouci (VS), druhý ovšem již potvrdil jako správný, dne 22.11.2016.

Právní názor soudců, že jde o levárnu, jednoznačně potvrzují i reálná ekonomická čísla – cena vody, zisky, dotace. Stačí se podívat na dělení zisku z vody mezi Vak Zlín a Veolií a budete mít chuť některé „politiky“ napíchnout na vidle.  Je z toho evidentní, pro koho je systém vazalských smluv nastaven.

SROVNÁNÍ CEN VODY VODÁREN 01 - 04 -16Je to lumpárna neskutečného rozsahu. Podívejte se na srovnání cen vody vodáren ve Zlínském v kraji.  Podívejte se, jaké odměny nastavilo město Zlín svým lidem ve vedení vodárny. Je vám jasné, jak a pro koho je provozní model „výhodný“ a pro koho „vedení“ vodárny a města Zlín pracuje?

Březík a jeho parta se nejen odvolal proti rozsudku KS. On současně šíří strach a polopravdy a manipuluje se starosty přes INFO KAPKU (vtipně starosty přejmenovanou na INFO KAPAVKU). Intrikuje, zastrašuje, vyhrožuje trestním oznámením těm, co informace požadují nebo je šíří. Když má své kapavkové informace na valných hromadách Vaku Zlín obhájit  a právě zde je k tomu  ze zákona povinován, tak to odmítá udělat. Jeho nejčastější věta na valné hromadě je:

„Odpovídat nebudu, otázka se netýká předmětu valné hromady. Přeloženo do češtiny „Navalte mi 100 tisíc do kapsy, ale jinak si polibte, nic vysvětlovat a dokládat nebudu, přečtěte si kapavky“.   Zaměstnanec, hodnotí otázky majitele firmy (vesměs starostů) a neodpoví mu, pošle ho do …?

Nyní se prý rozhodl ignorovat PRAVOMOCNÉ rozhodnutí VS.

Bez toho, že by ho četl a znal důvody, které vedly soudce k jejich závěru a rozsudku, Březík údajně rovnou prohlásil:

„Rozhodnutí soudu nepřináší potřebnou právní jistotu.“

Březík

Kdyby chodil na soudní jednání tak by to věděl a věděl by i toto Státní zástupce souhlasí s žalobami na ukončení tunelu vodárny Zlín.

P. Březík, s armádou právníků, kterým Vak Zlín zaplatil již cca 40 mil. Kč (vlastně ne Vak, ale vy, lidé, v ceně vody) za to, že udržují právními kličkami Smlouvy s koncernem, rozsudek nečetl, nezná důvody soudců a už těď „hlásá“, že se bude dovolávat k Nejvyššímu soudu? Dle mého názoru to je přímý důkaz, že nepracuje pro vodárnu Zlín a pro lidi ze Zlínska.

Má to p. Adámek (STAN) chytře vymyšlené nebo je naivka?

Předpokládám, že se mnou souhlasíte, že pan Adámek (STAN), není idiot. Na naivku bych proto nesázel. Za pokračování jednání na úkor lidí a Vaku Zlín stojí na první pohled Březík a jeho parta, ale dle mého názoru, je p. Březík prodloužená ruka p. Adámka a budoucí oběť. Až půjde do tuhého, tak bude obětován.

adamek-stan-vak Pan Adámek, primátor města Zlín, mohl drancování peněženek lidí zastavit již koncem roku 2010, kdy nastoupil do pozice primátora. Dostal od mé společnosti Compas Capital Consult (CCC) a od města Fryšták a Otrokovice dárek, v podobě rozsudku KS v Brně rušícího tunelování Vaku Zlín. Kdyby se Vak Zlín proti usnesení soudu neodvolal, mohla být již voda a hospodaření s ní i rozhodování o ceně vody,  již zpět v rukou vodárny Zlín a koncern mohl být od vody odsunut, stejně jako vojska CCCP z České republiky.

Březík, ani p. Adámek, léta nedělají nic ke zpětnému převzetí vody

Naopak, dělají vše, aby zisky z vody, které platí lidé v ceně vody, dál tekly do ciziny! Březíka do Vaku Zlín dosadil právě p. Adámek. Pověřil ho, aby udělal vše, aby žalující stáhli žaloby. Pokud bychom to udělali pak bychom se stali spolupachatelé tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí a vše by pokračovalo dál. Vzniklé škody by nebyly lidem, vodárně, ani městům nikdy uhrazeny. Voda, rep. zisky z ní  by zůstala v rukou koncernu a z Vaku by by byla jen formální slupka fungující jako trafika pro 13 „politiků“.

Jednání vedení vodárny  p. Šebíka a poté p. Březíka znamená, že některé škody již jsou promlčeny, protože čas plyne. Pan Adámek (S/a/TAN) to ví a ví, co Březík dělá. Adámek se účastní valných hromad Vak Zlín a zná výstupy ze zákulisních jednání. S Březíkem sedí i v orgánech hokejového klubu HC Zlín. Pokud Březík neudělá, co se mu řekne, tak se může s 108 tis. Kč/měsíčně rozloučit.  Když udělá něco, s čím např. p. Adámek nesouhlasí, tak ho kdykoliv z pozice odvolají.  O takové odměně se Březíkovi, původně zaměstnanci firmy prodávající tiskárny, ani nesnilo. Primátor města Zlín, Adámek, který mu tuto odměnu odhlasoval, sám bere „pouhých“ cca 70 tis.Kč. 

Tunel pokračuje a Březíka nikdo za neukončení protipráního stavu neodvolává a nežene k odpovědnosti. Adámek mu naopak zvedl odměny! Už chápete, kdo ve skutečnosti nese plnou odpovědnost za to, co se děje ve Vaku Zlín, za drahou vodu, za nemožnost čerpat dotace …

Březík podepisuje, ale fakticky nerozhoduje, ovšem je to on, kdo nese škodní i trestně právní odpovědnost za trvání nezákonného stavu ve Vaku Zlín. Po pravomocném rozsudku si p. Adámek již vytváří pozici, aby se mohl od Březíka okamžitě distancovat. V médiích prohlašuje: „Ideální vize je, že vodárny přejdou na města a obce. Nakolik je ale reálná, musejí říct naši právníci po prostudování odůvodnění.“

TIPNĚTE SI:

Když se to „posesouvá“, bude Březík okamžitě obětován a Adámek se od něj distancuje nebo se za Březíka postaví, protože to byl on, který ho do vedení vodárny dosadil a Březík dělá jen to, co chce Adámek?

Co si myslet o Adámkovi?

To nechám na vás. Za 6 let primátorování zná závěry soudců, zní čísla a ví, že pravomocné rozhodnutí VS – „naplňuje ideální vizi k vrácení vodárny zpět městům a obcím.“ On nemusí žádat o názor právníků, on má PRAVOMOCNÝ NÁZOR SOUDCŮ.

Adámek nikdy nic neudělal, aby nastala jak dnes prohlašuje IDEÁLNÍ VIZE = stav, že se vodárna a zisky z vody vrátily zpět do rukou obcí. Nikdy nepodal žaloby na ukončení tunelování vodárny, na zneplatnění smluv s Veolií, na úhradu škod. Nikdy se ani neveřejně nepřidal k těm, kteří vodárnu, vodu a lidi léta brání. Po vynesení rozsudku VS v novinách hlásá ideální vize, že vodárny přejdou na města a obce, ale sám k naplnění této vize nejen že nic nedělá, ale ve skutečnosti jejímu naplnění brání.

Naopak p. Adámek (STAN) velmi dobře ví, že:

  • Provozní tunel je pro města a obce, vodárnu a občany nevýhodný. Sám to napsal Radě města 23.3.2015:

NEVÝHODNOST

  • Že vedení města Zlín nese odpovědnost za stamiliónové škody a hrozí povinnost náhrady těchto škod

ŠKODY

Co lze očekávat?

Pokud bude p. Adámek a město Zlín jednat v zájmu občanů, vodárny a měst, pak Březík a jeho parta, ihned po nabytí právní moci rozsudku začně provozovat svou infrastrukturu a převezme svůj provozní majetek. Vyčíslí a uplatní náhrady vzniklých škod, podá žaloby na vrácení neoprávněného obohacení a trestní oznámení na pachatele pokoutného tunelu. Vyvedou odpovědnost vůči osobám, které umožnily promlčet řadu škod – bývalé vedení Vaku Zlín např. Šebík a jeho parta.

Vše k tomu mají řádně zajištěno a připraveno, protože i na tuto variantu rozhodnutí VS se za 6 let museli s péčí řádného hospodáře řádně připravit.

Hrozí korupce, odkup akcií, či úplatky za stažení žalob?

prifit koncernu a vodárnyPokud se Vak Zlín bude dovolávat a nezajistí převzetí vody do správy Vak Zlín, pak se dá očekávat, že organizovaná skupina, která Vak Zlín vytunelovala a někteří lidé z města Zlín do ní patří, se pokusí „zlomit=namotivovat“ zástupce Otrokovic a Fryštáku. Cílem bude zbavit tato města aktivní legitimace k podávání žalob anebo k pokračování v žalobách. Platí:

  • Nemáte akcie? Pak už nemůžete tunel, ani naše protiprávní jednání dál žalovat, nemůžete žádat náhradu škod, ani vrácení Vaku Zlín do původního stavu.
  • Stáhli jste žaloby?  Pak již nemůžete valnou hromadu zavádějící tunel do vodárny Zlín v roce 2004 nikdy znovu žalovat.

Velmi pravděpodobná je zákulisní nabídka odkoupení akcií Vaku Zlín,  učiněná Otrokovicím a Fryštáku, např. městem Zlín.

Vyšperkovaná „neodolatelnými bonusy“ některým místním „politikům“. Další možnost je pokus zástupce měst zkorumpovat přes investice. Před rozsudkem VS byla projednávána nabídka na investování do infrastruktury v Otrokovicích za cca 80 mil. Kč. Byla ovšem podmíněná stažením žalob, které Otrokovice podaly již v roce 2004. Upozorňuji, že prodej Vak Zlín byl v roce 2004 schválen za pouhých 60 mil. Kč. Hejtman Zlínského kraje a bývalý starosta  Otrokovic p. Mišák, tuto „nabídku“ rozšrouboval a ukázal lidem její skutečná cíl a kroupční potenciál.

Nyní může přijít do Otrokovic nabídka i ve výši 200 mil. Kč. Klidně je nabídnou, protože vše bude vymyšleno tak, aby tyto „motivační“ investice zaplatili lidé ve vodném a stočném.

Věřím, že se p. Budek a p. Doležel zkorumpovat nedají

U nich jsem si jistý, že pokud se podobné „nabídky“ objeví, tak se obrátí na hospodářskou kriminálku. Cílem korupčního jednání ovšem nemusí být starostové. Mohou jím být někteří zastupitelé, kteří se v kauze tolik neorientují, případně jsou stranicky provázaní s pachateli této nemravné a protiprávní kauzy. Začne se s nimi vyjednávat např. kupčením s pozicí na kandidátce, vždyť se volby již blíží.

penize ve vodě

Březík a jeho parta jsou finančně zainteresováni na pokračování tunelu? Rozhodně ano.

srovnání odměn VakuKonec provozního modelu, s velkou pravděpodobností, znamená konec účinkování Březíka a jeho party ve vedení Vak Zlín. To se mnohým z nich určitě nelíbí, protože odměny narostly do závratných výšin a ti co přijdou po nich, je mohou hnát k odpovědnosti.

Nehoráznost, za kterou odpovídá vedení Statutárního města Zlín.

Zde máte srovnání, co platí lidé „členům orgánů“ vytunelované vodárny Zlín a srovnání, co platí lidé členům okolních okresních vodáren, které zůstaly v rukou měst a obcí.

Ani součet odměn Vak Kroměříž, Vsetín a Uh. Hradiště nedosahuje výše „odměn“ které Adámek a spol. schválili vedení Vaku Zlín, které dohlíží na to, aby zisky z vody tekly do Francie.

 

Konkrétní dělení „odměn politikům“ v celkové výši  4.747.644 Kč/rok

představenstvo

dr vak zlín

SOUV.ČLÁNKY

Státní zástupce souhlasí s žalobci a oprávněném požadavku na ukončení tunelu vodárny Zlín

statni zastupce

prazdny - div j

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články