Převod vodáren na Veolii neplatí, Zlín má šanci na levější vodu, ale vedení vodárny Zlín chce tunel udržet

Valná hromada Vodovodů a kanalizací Zlín, na níž se v roce 2004 prodala část majetku vodáren koncernu Veolia Water, je podle soudu neplatná. Může to mít dopad i na budoucí cenu vody ve Zlíně, která je velmi vysoká.

Málo peněz na opravu potrubí, odliv velkých zisků do ciziny, extrémně vysoká cena vody a hlavně vytunelovaná okresní vodárna fungující jako trafika

Vak Zlín je prázdná slupka, zcela závislá na koncernu a funguje jako trafika koncernu nakloněným „politikům“, kteří za to udržují tok zisků z vody do zahraničí. To jsou podle kritiků důsledky fungování takzvaného provozního modelu Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK).  Ty v krajském městě a jeho okolí sice vlastní infrastrukturu, ale pronajatou ji má soukromá firma a zisky z vodného a stočného plynou Moravské vodárenské, která je součástí nadnárodního koncernu Veolia.

Vrchní soud v Olomouci teď pravomocně rozhodl, že valná hromada vodáren v dubnu 2004, na níž se položily základy k tomuto „modelu“, je neplatná. To podle některých starostů znamená zásadní zprávu: Vodárny mají svůj majetek, hospodaření s ním a s vodou zpět. Mají a mohou okamžitě začít s provozováním vodovodů a kanalizací na Zlínsku. Navíc neoprávněné inkasované zisky se budou muset vracet.

Pozor politici již jednou hodili lidi na Zlínsku přes palubu

odměnyV minulých letech vyhrálo spor o neplatnost procesu vedoucí k vytunelování Vaku Zlín také město Slavičín. Vedení vodárny se domluvilo s novým vedením města a Vak Zlín zde začal přednostně investovat. Město Slavičín žalobu stáhlo a politik z vedení města, p. Kozáček (ODS), za nemalé odměny a naskočil do orgánů tunelovaného Vaku Zlín.

Kolem starostů Fryštáku a Otrokovic pluje již nějakou dobu všimné

Pan starosta Budek i Doležel jsou velmi slušní a odvážní lidé – brání občany, vodu i vodárnu a proto se postavili koncernu. Dobře ví, že Vaku Zlín a občané na tunel doplácí, vznikly škody přesahující 1 miliardu korun a úprava tunelu neřeší náhradu škod. Proto v žalobách vytrvali a ví, že jakákoliv úprava nezákonného tunelu je právní nesmysl, morální kolaps a podvod na lidi.

Březík a jeho parta se je již několik let pokouší dostat Otrokovice a Fryšták do stejné pozice jako Slavičín.

Znění nabídek, které městům pan Březík udělal se nedá ani citovat…  Co je prokazatelné je to, že obě města dostala klasickou „neodolatelnou nabídku“,  kterou by zaplatili lidé v ceně vody, že se i u nich bude přednostně investovat, když stáhnou žaloby.

Bráníme vodu a lidi 15 let, stojíme si za svým, zkorumpovat se nadáme

Zájem lidí, měst a vodárny Zlín hájí léta přes soudy 3 akcionáři Vaku Zlín. Město Fryšták, město Otrokovice a poradenská firma Compas Capital Consult, s.r.o.

Starosta Fryštáku Lubomír Doležel po vynesení rozsudku řekl: „Je to průlomový rozsudek. Vznikl prostor, aby se vodárny vrátily do stavu před rokem 2004, kdy byly soběstačné. Takového strategického partnera, jako je Veolia, nepotřebujeme.“

Otrokovický starosta Jaroslav Budek: „Je to pro nás zadostiučinění. Budeme teď muset najít řešení, které umožní, abychom měli dost peněz na obnovu zastaralé infrastruktury.“ 

Autor projektu PRAVDA O VODĚ a makroekonom, Ing. Radek Novotný z CCC,  který 15 let pomáhá obcím bránit českou vodu a vodárny, proti nájezdům po celé České republice konstatuje:  „Je to pravomocný precedens pro celou Českou republiku. U vedení vodárny Zlín se do měsíce ukáže, zda jedná v zájmu občanů a vodárny Zlín nebo kolaboruje s koncernem,“ konstatoval.

Co je důležité? Může zlevnit voda a to o cca 15-20%

Když Vak Zlín převezme zpět provozování své infrastruktury, tak bude nejen sám určovat cenu vody, ale stane se zpět subjektem oprávněným inkasovat zisk z vodného a stočného. A bude záležet jen na potřebách a prioritách Vaku Zlín. Může okamžitě to, co teklo do ciziny reinvestovat do obnovy trubek anebo zlevnit vodu. Otázkou je, zda vodu zlevní hned, nebo až za pár let. Záleží jen na prioritách města a obcí, žádný cizinec do toho nemá co mluvit.

Úlehla ODS: Bylo to tehdy nejlepší možné řešení

„Nikdo neuvažoval o tom, že by nastaly nějaké problémy,“ říká dnes k prodeji podniku tehdejší zlínský primátor Tomáš Úlehla, který vedl radnici za ODS. Od té doby ale výrazně vzrostla cena vody, takže její kubík dnes na Zlínsku stojí téměř 87 korun. Někdo ovšem naopak uvažoval, celý pokoutný proces organizoval, manipuloval a podváděl, to vše s cílem se na úkor občanů, vodárny a měst obohatit.

V jiných okresech Zlínského kraje je cena vody o více než deset korun levnější. A zlínské vodárny kvůli tomu nedosáhly na evropské dotace na opravu a výstavbu čističek, takže si musely vzít úvěr 600 milionů korun.

Valná hromada v roce 2004 rozhodla, že část majetku vodáren (prakticky vše, co je potřeba k jejich provozu) bude bez výběrového řízení prodána Veolii. Na tuto smlouvu pak byla vázaná smlouva o pronájmu infrastruktury a zavedení provozního modelu. Město Zlín, které je se 47 procenty největším akcionářem VaKu, na valné hromadě převedlo hlasovací práva na Českou spořitelnu. Což bylo protiprávní a došlo tím k zásadnímu porušení stanov, za čímž stáli lidé z vedení města a Vaku.

Názor soudce Krajského soudu

„Soubor smluv uzavřených skupinou měst a obcí (včetně města Zlín) soud vyhodnotil jako závazkové vztahy obcházející zákon, tudíž za vztahy ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku za neplatné. Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné. Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti. (…) Některá jednání dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy,“ konstatoval soudce Krajského soudu v Brně, JUDr. Miroslav Weintštuk.

Zdroj: http://zlin.idnes.cz/ a www.pravdaovode.cz/zlin

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

nfpov-j

Není lepší se s Veolií domluvit, než bojovat? Má odpověď je …

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články