Náprava Soudci a soudy Zisky z vody

Ministerstvu zemědělství došla trpělivost se situací a politiky Zlína

Ministerstvu zemědělství došla trpělivost se situací a politiky Zlína

Hadi ve Zlíně léta pracují v zájmu cizinců a dělají vše, aby voda i zisky z ní zůstaly v rukou cizinců

Soudci Vrchního soudu v Olomouci pravomocně potvrdili, že anti-politici Zlína léta jednají v zájmu Veolie. Poslední vývoj potvrzuje, že toto jednání pokračuje. Najednou se upravuje neplatná smlouva a rychle se snižují zisky Veolii i symbolicky cena vody. Nepřichází žádné právní kroky na obranu vodárny, lidí, ani zájmy měst od vedení města Zlín a Vaku Zlín a to 15 let. Vedení vodárny Zlín přitom vyhodilo 50 mil. Kč za právníky, kteří popírali protiprávní jednání.

Ze strany vodárny nepřišly žádné logické kroky k obraně vodárny a nejde jen o podání žalob. Jde o neuplatnění náhrad škod, či prosazení vrácení hospodaření s vodou zpět do rukou měst. Nově dokonce i lidé na Krajském úřadě ve Zlíně odmítli bránit zájmy lidí a ukončit protiprávní stav. 

Na Ministerstvu zemědělství již pochopili, o co ve Zlíně jde a došla jim s “politiky” trpělivost

Mze proto vydalo PŘÍKAZ.

“Ministerstvo zemědělství jako příslušný nadřízený správní orgán přikazuje Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto příkazu zahájil řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

Ministerstvo zemědělství PŘÍKAZUJE Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto příkazu zahájil řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..”

Jsme o krok blíže vrácení vody do rukou měst a obcí nebo se z ČR bude dál stávat větší a větší kolonie?

Na každém z nás záleží, zda vodu budeme mít v našich rukou nebo bude v rukou koncernu

VRÁCENÍ VODY

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE