Ministerstvu zemědělství došla trpělivost se situací a politiky Zlína

Hadi ve Zlíně léta pracují v zájmu cizinců a dělají vše, aby voda i zisky z ní zůstaly v rukou cizinců

Soudci Vrchního soudu v Olomouci pravomocně potvrdili, že anti-politici Zlína léta jednají v zájmu Veolie. Poslední vývoj potvrzuje, že toto jednání pokračuje. Najednou se upravuje neplatná smlouva a rychle se snižují zisky Veolii i symbolicky cena vody. Nepřichází žádné právní kroky na obranu vodárny, lidí, ani zájmy měst od vedení města Zlín a Vaku Zlín a to 15 let. Vedení vodárny Zlín přitom vyhodilo 50 mil. Kč za právníky, kteří popírali protiprávní jednání.

Ze strany vodárny nepřišly žádné logické kroky k obraně vodárny a nejde jen o podání žalob. Jde o neuplatnění náhrad škod, či prosazení vrácení hospodaření s vodou zpět do rukou měst. Nově dokonce i lidé na Krajském úřadě ve Zlíně odmítli bránit zájmy lidí a ukončit protiprávní stav. 

Na Ministerstvu zemědělství již pochopili, o co ve Zlíně jde a došla jim s „politiky“ trpělivost

Mze proto vydalo PŘÍKAZ.

„Ministerstvo zemědělství jako příslušný nadřízený správní orgán přikazuje Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto příkazu zahájil řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

Ministerstvo zemědělství PŘÍKAZUJE Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto příkazu zahájil řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..“

Jsme o krok blíže vrácení vody do rukou měst a obcí nebo se z ČR bude dál stávat větší a větší kolonie?

Na každém z nás záleží, zda vodu budeme mít v našich rukou nebo bude v rukou koncernu

VRÁCENÍ VODY

Podobné články