Další rána pro Veolii. Zlínský kraj musí začít řešit ukončení licence

Francouzská Veolia skončila s provozováním vodáren v bývalém Severočeském kraji, teď jí hrozí konec v dalším regionu. Ministerstvo zemědělství nařídilo zlínskému krajskému úřadu, aby zahájil řízení, kterým zruší povolení k provozování vodovodů a kanalizací společnosti Moravská vodárenská. Ta patří Veolii a provozuje vodohospodářskou síť na Zlínsku.

Stalo se tak poté, co soud po 13 letech zrušil platnost valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která otevřela Veolii cestu ke zlínské vodě. Veolia ji provozuje, síť patří VaK Zlín.

„Pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení platnosti usnesení valné hromady z roku 2004 představuje pro krajský úřad velmi vážný důvod pro zahájení řízení o zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu z moci úřední,“ potvrdila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Kraj se ke zrušení licence nemá, první dva pokusy odmítl. I kdyby rozhodl o odebrání licence, neznamená to však konec zásobování vodou, musel by nejprve vyhlásit stav nouze a nechat obhospodařovat síť stávajícího provozovatele.

Podle Radka Novotného, který proti vstupu Veolie do zlínského vodárenství bojuje přes deset let, rozsudky umožnily, aby Veolia odešla. I proto podal návrh na zrušení povolení nejprve na krajský úřad, poté na ministerstvo.

„Místní politici se k tomu však nemají. Ani poté, co se ukázalo, že jde o tunelování, nepodali žádné žaloby, nechávají promlčet stamilionové škody a vyhazují desítky milionů za právníky, kteří mají kamuflovat léta prováděné protiprávní jednání města Zlín,“ řekl Novotný. Veolia na dotazy do uzávěrky neodpověděla.

Město Zlín jako největší akcionář chce ještě počkat na další soud, který řeší platnost smluv o nájmu a provozu vodáren. Z nich vycházel při prvním zkoumání i krajský úřad, když žádost o zrušení povolení k provozu odmítl.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/veolia-vak-zlin-vodood-kanalizace-moravska-vodarenska-ppb-/ekonomika.aspx?c=A170526_220454_ekonomika_amu

POZN: Pravda o Zlíně

Slova „CHCE JEŠTĚ POČKAT“ ve skutečnosti znamenají: Pod tlakem veřejného mínění a prohraných žalob se tunel upraví, aby vše nebylo tak okaté. Koncern si sníží zisk a bohužel, část z něho dostane Vak Zlín. Lidem zkusíme vymýt mozek a proto s fanfárami ohlásíme zlevnění ceny vody o korunu. Vypustíme mediální smog, aby si co nejméně lidí všimlo, že neděláme to podstatné:

  1. kroky k vrácení vody do rukou měst,
  2. vymáhání škod a bezdůvodné obohacení
  3. žaloby na neplatnost smluv s Veolií
  4. žádná policie

JEŠTĚ CHVÍLI POČKÁME! Mezi tím se vše promlčí a pak vzhůru do voleb s hleslem levná voda z náruče milovaného koncernu.

SOUV.ČLÁNKY

Zdrzený hejtman a oloupeni akcionáři i občané Zlína?

Jak jsme se stali kolonií  

 

Uložit

Podobné články