Aktivita občanů H2O děsí „politiky“: Požaduje vratit vodu zpět do rukou městské vodárny

Občanská aktivita H2O 

Lidé evidentně mají dost darebáků na radnicích, kteří léta protiprávně a na úkor lidí hájí zájmy zahraničního koncernu a na lidi kašlou. Nespokojenost lidí s jednáním anti-politiků a „vedení“ vodárny, přešla ze stavu nadávání u piva k občanské aktivitě H2O. Vzkaz lidí politikům je jasný:  Voda do rukou cizinců nepatří, žádné cizince pro prodej naši vody nepotřebujeme a nechceme. Přestaňte kolaborovat, napravte, co jste spáchali. Ukončete protiprávní tunel a vraťte vodu do rukou samospráv.  Na počátku několik lidí za sebe písemně napsalo vedení radnice nesouhlas s existencí protiprávného soukromého penězovodu instalovaného mezi vodu a lidi. Postupně se k této výzvě zaslané politikům přidává stále více naštvaných lidí.

Lidé jasně vzkazují „politikům“:

„Vodu jste nemravě a protiprávně předali do rukou cizinců, takže to ukončete a napravte. Zajistěte převzetí vody zpět do rukou městské vodárny.“

Iniciativa H2O přináší to, že kolaborující politici již nemají klid na to jednat skrytě v zájmu cizinců a přitom spokojeně chrochtat u koryt. Naopak, mají obrovský strach, že u koryt již brzo nebudou. Z toho jsou vystresovaní, protože vlastně nic než „přerozdělovat“ veřejný majetek do soukromých rukou neumí a léta z toho žijí.

Anti-politikům aktivita lidí v H2O evidentně vadí 

Někteří díky H2P evidentně ztrácí tvář. Nesou velmi těžce, že jejich letitá kolaborace je středem pozornosti občanů. Mají důvodný strach, že to ovlivní jejich další působení na radnicích a volby se blíží. Nervy ztrácí zejména „politici“ bez vzdělání a ti s diagnózou Hada na radnici. Někteří proto dokonce přešli do protiútoku, kdy lidi uráží, útočí na ně slovně na jednání zastupitelstev, pokouší se s nimi opět manipulovat přes občasníky, které lidé trefně nazývají INFOKAPAVKAmi. Stěžují si na přímou kontrolu občanů, nelíbí se jim, že po nich občané požadují informace a jasné kroky vedoucí k nápravě. Dokonce je uráží, že musí lidem své jednání vysvětlovat anebo na něco odpovídat.

Lidé z H2O mi zaslali text dopisu politikům s prosbou o jeho zveřejnění

Já ho tímto rád všem lidem, kteří znají můj projekt PRAVDA O VODĚ zpřístupňuji. Pokud chcete vrátit vodu do rukou městské vodárny a ukončit působení cizinců u monopolu vody u vás, tak se k aktivitě H2O můžete přidat. Pošlete politikům za sebe stejný požadavek na převzetí vody zpět do rukou městské vodárny.

prazdny - div j

K rukám všem zastupitelům                                                                                          Statutárního města Zlín

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

Vážení zastupitelé,

již léta pozorně sleduji Vaše podivné konání týkající se strategické a životně důležité suroviny pro nás všechny- vody. Díky usnesení Vrchního soudu v Olomouci (dále jen VS) vím, že cizinci z koncernu protiprávně ovládají monopol vody u nás na Zlínsku. Inkasují stamiliónové zisky, které neinvestují zpět do obnovy trubek, ale posílají si je do zahraničí. Díky soudcům již vím, že za nemravný a protiprávní stav nesete odpovědnost Vy, politici Zlína, a vedení „naší“ vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen Vak Zlín).

Proto Vás tímto vyzývám, abyste okamžitě přestali jednat v zájmu koncernu a začali jednat v zájmu nás, občanů Zlína a měst Zlínska. Soudci VS potvrdili správnost názoru osob, které nás občany, vodu a Vak Zlín, léta bránily proti tomuto Vašemu protiprávnímu jednání. Díky nim máme pravomocné usnesení soudců, které říká:

  1. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady Vak Zlín ze dne 30. 4. 2004 přijaté pod bodem 4 v pořadu jednání, kterým valná hromada schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. společnosti Zlínská vodárenská, a.s.
  2. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady Vak Zlín konané dne 30. 4. 2004 přijaté pod bodem 4 v pořadu jednání, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti účastníka řízení uzavřít smlouvu o prodeji části podniku se společností Zlínská vodárenská, a.s.

Situace je jasná a prostá.
Ve Zlíně máme protiprávní stav, na který léta doplácíme. Soudní rozhodnutí jednoznačně říká, že nebyla splněna zákonem stanovená podmínka, aby Smlouvy s koncernem Veolia, mohly být platně uzavřeny a Vy pro nápravu doposud nic neděláte.

Přitom město Zlín má ve Vaku Zlín největší vlastnický podíl a jste to tedy Vy, kdo rozhodujete o tom, kdo v jeho vedení sedí. Vedení města Zlín a vedení Vaku Zlín nepodali žádné žaloby a nepodnikli žádné kroky k zabránění stávající situace.

Umožňujete promlčení škod i odpovědnosti osob, které mají tento stav na svědomí a udržujete tak v chodu protiprávní systém, který nám všem škodí.


 

Chci vědět, pro koho jednáte. Pro nás nebo pro koncern a místní oligarchy? Jako občan(ka) města Zlína Vás proto vyzývám:

 

  1. Zajistěte podání žalob na určení neplatnosti smluv s Veolií a žalob na škody, obdobně jako města Otrokovice a Fryšták. Podejte žalobu na Veolii na vydání neoprávněného obohacení, abychom nemuseli léta čekat na jeho vrácení. 
  2. Vyměňte vedení VaK Zlín a ujistěte se, že také podalo výše uvedené žaloby a začalo vymáhat škody po těch, kteří udržují protiprávní systém v chodu. 
  3. Zajistěte, že mezi námi a vodou nebudou žádní překupníci a hospodaření s vodou bude výhradně v rukou vodárny Zlín. 
  4. Postarejte se o to, aby peníze inkasované od nás za vodu Vak Zlín byly prioritně využívány k pokrytí nákladů na provoz a k financování obnovy infrastruktury. 
  5. Zajistěte potrestání osob, které tento stav zavinily.

 

Žádám Vás, abyste mi každý sám za sebe, do 30 dnů odpověděli a sdělili svá stanoviska k našim žádostem – žádostem Vašich voličů.

 

Očekávám Vaši zprávu

 

Jméno, příjmení: ………………………………………

 

Bydliště:              ………………………………………

………………………………………..

 

 

 

 

 

Datum……………………….                                   Podpis……………………..

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí. NFPoV informace přináší a náklady na jejich zveřejnění jako nzisková organizace financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázově, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

SOUV.ČLÁNKY

Chcete platit za vodu je to, co skutečně musíte?

Soudem prokázaná kolaborace místních politiků

zast.23.3.17 h2o vacl

konce tahanice o vodu

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články