Je čas říct PROTO

Toto je ukázka jednání řady „politiků“, která se týká mnoha okresů ČR a to nejen v otázkách vody.

Dne 10.5.2017 zveřejnil primátor města Zlín, p. Adámek (STAN), který odpovídá za protiprávní stav s vodou na Zlínsku, údajně „odpověď“ občanům Zlína, kteří ho vyzvali k jednání směřujícímu k vrácení vody do rukou měst a obcí.

Jeho „odpověď“ prý byla určená občanům, kteří ho a vedení města Zlín vyzvali k převzetí vody zpět od rukou měst a obcí z rukou cizinců. Ale odpověď je vyvěšena na úřední desce města, takže je to odpověď všem občanům a beru ji jako vztak občanům – NIC PO NÁS NECHTĚJTE A UŽ VŮBEC PO NÁS NIC NEPOŽADUJTE.  Je to odpověď nebo plivanec do obličeje? To si musí rozebrat každý sám, proto na konci tohoto mého příspěvku zveřejňuji to, co p. Adámek (STAN) lidem vzkázal.

Dle mého názoru jde o další důkaz, že pan Adámek (STAN),  ani vedení radnice Zlína, pro lidi na Zlínsku léta nepracují. Pokud nevíte, co dělalo vedení Zlína, pak chvíli může obsah odpovědi připadat i  částečně rozumný. Pokud všem víte, co vedení Zlína léta páchá, pak je jeho odpověď, jen další důkaz, co je pan Adámek zač a obsah odpovědi je pro mne další důkaz, že ve Zlíně nejde „politikům“ o lidi, o město a o vodu. Jde o koryta a to bez ohledu na negativní dopady pro lidi a celý region. Demokracie je vláda volených zástupců ve prospěch občanů. Vedení města Zlín ve prospěch občanů nepracuje. Ve Zlíně (a také v mnoha dalších regionech) bohužel žádná demokracie není.

Pan Adámek se snaží lidem namluvit, že situace ve Zlíně je složitá a patová

lin- nedelal analyzyNení. Nic není složité, nepřehledné ani patové. Naopak. Protiprávné stav i jeho důsledky jsou jasné, stejně jako to, kdo za něj odpovídá a kdo na to doplácí – lidé.

Stav ve Zlíně je stejný jaký, známe z pohádky: Jak Trautenberk prodával vodu?

Rozdíl je v tom, že Kuba, Anče a hajnej evidentně pracují pro Trautenberka. Vedení města Zlín předalo nemravným a protiprávním způsobem monopol a zisky z vody koncernu a toto za každou cenu udržuje v chodu. „Politici“ Zlína postavili v roce 2004 mezi lidi a vodu hráz a k ní postavili „cizince“, kteří lidem prodávají  vodu a inkasují zisky, pardon „podnikají“.

V roce 2010 přišel nový Kuba, Anča i hajnej, (p.Adámek a jeho STAN), ale on v tomto nejen pokračuje, ale on dokonce brání ukončení protiprávního stavu.

 

Pan Adámek se snaží lidem nakukat, že neměl 6 let možnost vše zastavit a systém „Trautenberk“ napravit

To je stejná pravda jako to, že nás vojska SSSR přišla v roce 1968 osvobodit. Evidentně spoléhá na to, že občané neznají PRAVDU O VODĚ VE ZLÍNĚ, nemají v rukou rozsudky, neznají názory soudců a zapomněli pravdu o internacionální pomoci Sovětského svazu. Právě proto místo rozsudků soudů a cenových kalkulací, kde jsou doloženy mamipulace, komplot a mnoha MILIÓNOVÉ ZISKY CIZINCŮ, které 13 let draze platí lidé na Zlínsku v ceně vody, „rozesílá“ přes vedení Vaku Zlín (dosazené městem Zlín) zastupitelům, veřejnosti a zástupcům médií propagandistický a bezobsažný plátek „INFOKAPAVKA“, ale fakta, dokumenty a suktečné rozbory a rozsudky lidé nikde nenajdou a anti-politici je tají.

Pan Adámek 6 let KONÁ. Ne, že nekoná. Koná přesně naopak než byste od politika jednajícího ve prospěch občanů čekali. Dělá vše proto, aby systém Tarutenberk u vody zůstal a to bez ohledu na negativní dopady. Co je ve vedení města, tak město Zlín, ani vedení Vaku Zlín, nikdy nepodali žalobu na ukončení protiprávního a nevýhodného stavu a nepožadují vrácení vody a hospodaření s ní do rukou města a obcí. Neobrátili se na policii, neznemožnili promlčení stamiliónových škod a nepožadují vrátit neoprávněné obohacení, nechtějí čerpat stamilióny z dotací.

Rozhodnutí soudu ve věci protiprávní valné hromady 30.4.04 byla vždy stejná.

Již v roce 2010 vydal Krajské soud v Brně poprvé usnesení, o neplatnosti usnesení valné hromady, kterým finančně motivované město Zlín a předem koupení akcionáři z některých měst, schválili systém Trautenberk. Právě z důvodu protiprávnosti jednání města Zlín a dalších osob. Každé další rozhodnutí soudu v této věci obsahuje stejný závěr.

Kuba, Anče i hajnej to velmi dobře ví a jdou proti lidem. Pan Adámek se v odpovědi lidem o tom kupodivu nezmínil a nezmínil se ani o tom, že v rámci kauzy vodárny Zlín, kde se léta protiprávního jednání léta dopouští vedení města Zlín, vyplynula na povrch tato hrůza. Vedení města Zlín schválilo prodej monopolu vody Veolii za pouhých 60 mil. Kč a jen za „PRÁVNÍKY“, kteří protiprávní jednání vedení města Zlín a Vaku Zlín u soudů kamuflují, zaplatil Vak Zlín již 50 mil. Kč!

Kuba, Anče a hajnej, si za své jednání nechávají neskutečně platit a odměny jim nastavil pan Adámek, resp. město Zlín. Odměny jako Březík a spol., nemají ani v součtu tři okolní okresní vodárny !

srovnání odměn Vaku

Kdo za to nese odpovědnost, pane Adámku? Kdo dosazuje vedení Vaku Zlín, kdo je oprávněn ho dovolat? Kdo navrhl a kdo kontroluje Březíka a spol.? VY.

P. Adámek v odpovědi lidem v podstatě uvádí, že 6 let vedení města nic nedělalo 

Tvrdí, že: od okamžiku nabytí právní moci rozsudku je snahou města zlepšování podmínek provozování.

Vedení města Zlín tedy nedělalo nic pro nápravu evidentně celých 13 let a bylo přitom pachatelem protiprávního stavu. Pan Adámek a vedení města Zlín se přitom aktivně podíleli na stavu Vaku Zlín. Koncern díky nim inkasoval od lidí  800 mil. Kč v zisku? Proč?

Vývoj a dnešní jednání města Zlín a Veolie dokládá, že pod tlakem rozsudků lze smlouvy změnit a nastavit ve prospěch občanů. Pan Adámek a p. Bernard až poté, co přišly rozsudky, dojednávají změny neplatné smlouvy? Veolii jde krátit zisky? Ono to jde? Evidentně nemalá část z toho mohla končit v obnově trubek ve Zlínském regionu. Po vynesení rozsudků jsou změny podmínek možné? Super. Pak zde máme všichni přímý důkaz, že při uzavírání smluv s koncernem v roce 2004, šlo o komplot a vedení vodárny Zlín nedojednalo pro Vak Zlín a lidi nejlepší podmínky a komplot pokračuje každý rok dál.

Pan Adámek se buší v hruď, jak najednou snížil lidem cenu vody (možná v roce 2018!)

Jde o trapný pokus zblbnout lidi a další důkaz o kooperaci Veolie a vedení města Zlín? Dle  mého názoru jde o „populistický kalkul“ a pokus oblafnout neinformované lidi. Snížil cenu vody o pouhou korunu a lidé přitom platí léta nejdražší vodu ve Zlínském kraji a oproti sousední Kroměříži, kde je voda v rukou městské vodárny je cena vody ve Zlíně léta dražší téměř o 15 korun/m3.

Spoléhá na to, že lidé neví, jaké ceny jsou v sousedních vodárnách, které nebyly tunelizovány, ale zůstaly v rukou měst a obcí – Kroměříž, Uh. Hradiště, Vsetín, Přerov. Koruna má lidem vymýt mozek? Kuba, Anča a hajnej spoléhají na to, že se lidé nebudou zajímat, informovat, že budou slepě věřit.

Stejně jako na to spoléhá vedení našeho státu, jak ukazuje kauza Miloš-Babiš-Sobotka.

Pan Adámek, spoléhá na to, že lidé neví, jak vedení Vaku Zlín manipulovalo se starosty na valných hromadách Vaku Zlín. Spoléhá na to, že lidé neví, jak vedení vodárny ztrapňovalo starosty. Zástupci Zlína seděli na valných hromadách vodárny, poslouchaly vytáčky Březíka a jeho party a nic nedělali. Vyvodili z tohoto jednání nějaké sankce nebo se o přestávce plácali s Březíkem a spol. po ramenou a v zákulisí s ním pojídali chlebíčky?

Je to jinak? Tak, jak to, že jste dopustil toto, pane Adámku? 

Chcete to vědět koho volit

Březík

 

Co dnes dělá vedení města a Vaku Zlín?

Reálný fakt je, že vedení města a Vaku Zlín:

  1. Nerespektují pravomocné rozhodnutí soudu a dál pracují a jednají ve prospěch Veolie.
  2. Odpovídají za stamiliónové škody. Nechtějí je uhradit a snaží se vyhnout odpovědnosti za léta páchanou protiprávní činnost.
  3. Nečiní kroky, aby spolupachatelé protiprávního jednání vrátili vodu a majetku zpět do Vaku Zlín.
  4. Udržují v chodu protiprávní penězovod instalovaný mezi lidi a vodu, kterým tečou zisky z vody na účty cizinců!

Realizuje propagandu a právní kroky, aby Veolii udrželi u zisků z vody a sebe u koryt? Plyne to z této odpovědi?  Odpověď občanům -Adámek

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články