TZ 2.5.2017 Slevníme vodu a vymyjeme lidem mozek

Město Zlín nikdy nepodalo žalobu na obranu občanů ani Vaku Zlín

Ani neudělalo nic na ukončení protiprávního stavu a nevýhodného tunelu, který léta drancuje peněženky lidí. Naopak, oni protiprávní stav udržují a odvolávají se vůči rozsudkům, které umožňovaly okamžitě ukončit absurdní a pro lidi nevýhodný systém, znamenající privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Nové vedení města Zlín a Vaku Zlín společně umožnili promlčení stamiliónových škod, které vznikly zavedením tunelu do Vaku Zlín,  jenž protiprávně prosadili předchůdci dnes STANU + ANO. Je přitom prokázáno, že měli vlastní analýzu dokazující, že jde o tunel a věděli, že jejich předchůdci přijali úplatu cca 30 mil. Kč, jejíž výplata byla podmíněna prosazením Veolie do pozice správce monopolu na místo Vaku Zlín na pravomocně protiprávně provedené valné hromadě 30.4.2004.

Lidé, kteří stáli u vytunelování Vaku Zlín a spolupodílí se léta na celospolečensky závažném protiprávním jednání, během posledních 5 měsíců vytvořili zásadní důkazy o důvodnost podezření z páchání o rozsáhlé protiprávní činnosti.

Co nyní dělají koncenro-milové a co to dokazuje?

  1. Zlín je první region, který se stal novodobou kolonií, ve které „politici“ určují vlastní „zákony“, které jsou v rozporu se zákony oficiálními.
  2. Zákony ČR jsou ve Zlíně zbytečné. Pravomocné soudní rozhodnutí je cár papíru, se kterým si politici vytírají zadnici, stejně jako se zájmy občanů i obcí. Pravomocné rozhodnutí, soudců Vrchního soudu v Olomouci a vlastně celý soudní systém je Hadům na radnici k smíchu.
  3. Hadi na radnici 800 mil. tunel řeší tak, že o něm nemluví a upravují neexistující smlouvy, které nemohly a nebyly nikdy platně uzavřeny, protože nebyla splněna zákonná podmínka nezbytná k jejich uzavření.
  4. Ano, pod tlakem rozsudků nyní Hadi mění podmínky tzv. provozního modelu. Pan Bernard, nyní hlava Veolie, který je domlouval v roce 2004 jako hlava Vak Zlín, tvrdí, že je připraven jednat o změnách neplatné smlouvy? Jak to, že výhodné podmínky nevyjednal, když byl členem představenstva Vaku Zlín?

Co nyní Hadi na radnici provádí občanům? Dle mého názoru je to klasické vymývání mozků:

  1. Změnili neexistující smlouvy
  2. Zkrátili zisk Veolii
  3. Slíbili obcím dotace z EU

Bez nás, kteří jsme se obrátili na soudy, by nebyly žádné rozsudky, ani nic z výše uvedeného by se nedělo. Takže, co to znamená, že se dnes krátí zisky Veolie a že se mění smlouvy? Jde o přímý důkaz, že lidé na Zlínsku byli léta okrádáni? Jak to, že vedení města Zlína a Vaku Zlín připustili, že koncern inkasoval od lidí  800 mil. Kč zisku a politici jak vidno přitom měli prostředky i sílu toto neumožnit?

Korupce? Porušování povinnosti při správě cizího majetku? Zneužití postavení veřejných činitelů? To se ukáže.

Co to ve skutečnosti znamená?

Smlouva s Veolií nebyla řádně nastavena od samého počátku. Máme rozsudky odhalující protiprávní tunel. To, že Veolia najednou má nižší zisky neznamená nic jiného než, nemusela od lidí inkasovat stamilióny, kdyby politici a vedení Vaku Zlín pracovali pro lidi a města.

 

REALITA, KTEROU LIDÉ PLATÍ V CENĚ VODY

SKUTEČNÝ ZISK VEOLIE SKUTEČNÝ ZISK VAK ZLÍN
Zisky Veolie z položek výpočtu V/S dle cenových předpisů – pro Zlín ověřeno z výkazu zisků a ztrát
Skutečné zisky kalkulované Veolií do ceny vodného a stočného lidem na Zlínsku Skutečné zisky, které dosahuje Vak Zlín po podpisu smluv s Veolií
rok tis. Kč tis. Kč
2015 58 734 9 149
2014 72 673 11 167
2013 91 724 7 304
2012 89 501 5 732
2011 87 605 -12 623
2010 83 107 6 435
2009 76 376 6 748
2008 56 590 6 153
2007 34 076 9 123
2006 38 478 8 039
2005 27 089 4 624
2004 30 310 4 435
Celkem 746 263 66 286
Vak Zlín díky smlouvám s Veolií dosahuje jen 9% zisku, který dosahuje Veolia, ale financuje jen 9% investic 

 

Co udělá v horizontu příštích dnů nebo 4 týdnů město Zlín a vedení Vaku Zlín?

Z populistických a mozek vymývajících gest, které může radnice Zlína a vedení Vaku Zlín, kterému diktují lidé ze Zlína co má dělat, schází pouze zázračné a urychlené snížení ceny vody. Jsem přesvědčen, že již brzo bude pan Březík stát na stupínku na zastupitelstvu Zlína, bušit se do do hrudi a prohlašovat

BUDEME MÍT LEVNĚŠÍ VODU, ROZSUDKY UŽ NEPOTŘEBUJEME ŘEŠIT.

Březík Vak zlín

O kolik se sníží cena vody? Aby to mělo efekt a zavřelo to alespoň některým lidem pusu a mozek a současně to mělo volební efekt pro KDU-STAN (Křesťanské – Satánky) očekávám, že nyní cena vody půjde zázračně snížit tak o korun. (Halíře by lidi neumlčely a dvě koruny, to už se nelíbí vlastníkům Veolie).

Tipovací soutěž nejen pro občany Zlínska

  1. Přijdou Hadi na radnici se slevou vody a cena vody bude snížená o cca korunu?
  2. Vedení vodárny udělá vše proto, aby tunel byl ukončen a cena časem klesla o 5-6 korun?

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články