Co dělat pro nápravu? Je třeba oddělit zrno od plev a vyvodit odpovědnost.

Náprava je možná – vyměňte Hady na radnici za rozumné politiky

Pravomocné rozhodnutí soudu, potvrdilo mé závěry ze samého počátku, pokoutného procesu vytunelování vodárny Zlín, že vedení Statutárního města Zlína, léta pracuje v zájmu fr. koncenru na místo občanů Zlínska. Přes městem dosazené vedení vodárny instalovalo vedení města Zlín mezi lidi a vodu protiprávně soukromý penězovod a bezostyšně nechává drancovat peněženky lidí i vodárnu a rozpočty měst a obcí. Za předání vody cizincům, za posílání stamiliónů z našich peněz do zahraničí i za tunelování vodárny a nemožnpost čerpání dotací zcela odpovídají „politici“ města Zlín a vedení vodárny Zlín. Konkréní odpovědnost za škody nesou konkrétní lidé.

Chcete znát závěry soudců?

Rozsudky, kde soudci hodnotí jednání pachatelů, kteří protirpávně vyvedli zisková aktiva z Vaku Zlín na zahraničřní koncern již existují. Jsou všem k dispozici, stejně jako informace popisující co a jak vlastně bylo ve Vaku Zlín a občanům léta pácháno.  Po doručení ze soudu jsem  je všem ZDARMA zpřístupnil. Více ZDE – ROZSUDKY  Na základě jakách důkazů soudci rozhodovali a jaké infromace hodnotlili zjistíte ZDE – PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Co můžete udělat jako občan Zlínska?

Začněte každý sám za sebe oddělovat zrno od plev

Požadujte od zastupitelů Zlína a případně i dalších měst a obcí, jasné osobní vyjádření, jak se každý z nich sám za sebe staví k vodě a k tomu, co se stalo. Co dosud dělal a co nyní dělá k nápravě a k vyvození odpovědnosti, náhradě způsobených škod a k vrácení vody zpět do rukou obecní vodárny. Když neodpoví nebo odpoví v rozporu se závěry soudců, tak budete vědět, zda jede o člověka, který hájí vaše zájmy nebo nejde o HADA NA RADNICI, který pracuje pro koncern.

 

prazdny - div j

Návrh textu dopisu na zastupitele s požadavkem o jasné osobní stanovisko zastupitele a návrh řešení

Návrh textu je níže, samozřejmě si ho upravte dle vlastní svobodné vůle. Pokud budete chtít, mohu odpovědi politiků, které dostanete zveřejnit lidem na www.pravdaovode.cz a na FB www.facebook.cz/vodalidem a tím se ještě více lidí dozví co sedí na radnici a koho volit či nevolit.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

K rukám všech zastupitelům

Statutárního města Zlín

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

 

Vážení zastupitelé,

obracím se na Vás jako na své zastupitele, jako občanka města Zlína. Zastupitele, kteří byli zvoleni do své funkce na základě voleb do zastupitelstva města s tím, že budete hájit zájmy občanů a města.

Dne 22 . 11. 2016, Vrchní soud v Olomouci (VS) konečně potvrdil správnost názoru osob[1], které nás občany a společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  (dále jen Vak Zlín), bránily neskutečných 13 letech, před protiprávním jednáním u soudů a také soudce JUDr. Weinštuka z Krajského soudu v Brně (KS), který zní:

  1. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady Vak Zlín ze dne 30. 4. 2004 přijaté pod bodem 4 v pořadu jednání, kterým valná hromada schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. společnosti Zlínská vodárenská, a.s.
  2. Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady Vak Zlín konané dne 30. 4. 2004 přijaté pod bodem 4 v pořadu jednání, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti účastníka řízení uzavřít smlouvu o prodeji části podniku se společností Zlínská vodárenská, a.s.

Soudní rozhodnutí znamená, že Smlouvy s koncernem Veolia, nikdy nebyly platně uzavřeny.  

Vážení zastupitelé, máte soudci VS potvrzeno, že předání hospodaření s vodou do rukou cizinců, došlo protiprávní cestou. VS svým rozhodnutím zrušil nemravný a protiprávní systém, znamenající pro občany léta nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji, nemožnost čerpání dotací z EU pro vodárnu Zlín i pro města a také drancování peněženek nás občanů celého Zlínského regionu.

Žádám Vás, abyste se jako zastupitel(ka) občanů zasadil(a) o nápravu chybných a protiprávných rozhodnutí minulých i stávajících zastupitelů. Požaduji, abyste hospodaření s vodou ve Zlíně vrátili zpět do rukou okresní vodárny Vak Zlín a již nikdy nebylo umožněno, předat vodu a hospodaření s ní do rukou cizinců.  Požaduji, aby prostředky získané od občanů za platby za vodné a stočné, byly kumulovány výhradně v okresní vodárně Vak Zlín a ta, aby byla ve vlastnictví měst a obcí. Požaduji, aby peníze inkasované od nás spotřebitelů za vodu Vak Zlín prioritně využíval k pokrytí nákladů na provoz a k financování obnovy infrastruktury v našem regionu. Nesouhlasím s tím, že mé peníze končily v cizině na účtech zahraničních firem, kde žádné vodárenské trubky nemám. Požaduji po vás jednání v zájmu občanů a ne cizích koncernů.

Naše voda do rukou cizinců nepatří a nesmí být prostředkem obohacování se zahraničních firem!

Požaduji, abyste převzali vodu a hospodaření zpět do společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která bude výhradně v rukou měst a obcí a nikoliv cizinců. Předat vodu do rukou cizinců, jste byli v roce 2004 schopni za 30 dnů. Očekávám proto, že po 6 letech, kdy bylo poprvé vydáno usnesení soudu o protiprávnosti smluv s cizinci, jste řádně připraveni a máte vše přichystáno k převzetí vody zpět do rukou měst a obcí a naši vodárny Vak Zlín a to nejdéle v termínu 30 dnů od doručení pravomocného usnesení VS.

Jako volič a občan Zlínska vás žádám, abyste mi každý sám za sebe, do 14 dnů odpověděli a sdělili své stanovisko a datum, dokdy bude provozování vodovodů a kanalizací zpět v rukou Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s..

Žádám vás, abyste v odpovědi předložili také seznam kroků, které jste udělal(a) pro návrat vody do rukou vodárny Zlín, pro ukončení drancování našich peněženek, veřejných rozpočtů měst a obcí a čerpání dotací.

 

S pozdravem

Jméno:

Bydliště:

Datum narození:

 

[1] Akcionáři společnosti město Otrokovice, město Fryšták a společnost Compas Capital Consult, s.r.o., v čele s autorem projektu www.PRAVDAOVODE.cz

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články