Moc bezmocných a voda

Mohou se občané bránit, když díky rozhodnutí politiků platí za vodu víc, než kdyby nebyly uzavřeny pochybné smlouvy s koncerny?

Tuto otázku si kladu léta a přibývá počet lidí, kteří si ji kladou také. Občané tuší, ale neví, že se v ČR spustil nemravný proces, kterým místní komunální politici rozjeli organizovaný proces vedoucí předání vody do rukou cizinců a poté za vlastní finanční profit prosadili v řadě okresů protiprávní cestou uzavření dle mých znalostí post-koloniálních smluv, díky kterým hospodaření s vodou a zisky z ní přešly do rukou cizinců, za podmínek které občany poškozují. Každý občan okresu a také každá firma, zemědělec nebo instituce v takovém okresu, kde toto bylo realizováno, byli vlastními zastupiteli zotročeni a stali se rukojmí.

To vše bylo realizováno s velmi sofistikovaným know-how, kdy žádný krok nebyl nahodily, každé jednání a každé vystoupení osob z organizované skupiny fyzických a právnických osob směřoval k cíli vyvést zisky z vody na zahraniční koncern. Toto jednání provázely rozsáhlé  manipulace se zastupiteli, institucemi i s veřejností. Provázela ho také rozsáhlá korupce. Lidé, města, obce a stát na toto jednání Hadů na radnicích léta doplácí.

Škody finanční vzniklé občanům dosahují  u jednoho okresu za 10 let chodu tohoto systému, řádu jedné miliardy korun, přitom pochybný systémy byly nastaven na dobu 30 let.

Kromě škod finančních, vznikly dalekosáhlé škody morální.

Díky politiky protiprávně zavedenu systému, posílají lidé 100 % platby za vodu na účty soukromé firmy. Ta z nich následně svých cca 20% a toto jako zisky odešle do zahraničí, kde lidé žádné trubky ani vodu nemají. Hadi na radnicích nastavili vazalský systém dokonce tak, že umožňoval, aby si cizinci vyplatili v daném roce větší zisk, než kolik zaplatili městské vodárně v daném roce za nájem vodárenské infrastruktury.

Hadi v oblecích x občané

Nedávno obdobnou položila také reportérka Českého rozhlasu, tiskovému mluvčímu města, jehož odpověď byla okamžitá: NEMOHOU.

Já jsem se bránit začal již na samém počátku před 15 léty a říkám: MOHOU.

Nesu všem o tom důkaz na talíři soudní precedens, že náprav možná je Soudci rozhodli ve prospěch lidí.

Podobné články