Tisková zpráva 5.12.2016: Co dál po vydání rozsudku ukončujícího tunelování vodárny?

Lidé se ptají. Co dál po vydání rozsudku?  Tento dopis na to odpovídá.

Informuje o tom, co dál. Zaslal jsem ho zastupitelům velkých měst a obcí na Zlínsku, aby věděli, co rozhodl soud v kauze ukončení tunelování městské společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín) a co to znamená. Aby věděli v jaké pozici je voda, hospodaření s ní a také vodárna a co z toho plyne pro občany okresu a měst a obcí. Samozřejmě tyto informace poskytuji nejen zastupitelům, ale také veřejnosti a médiím.

Věc: Informace zastupitelům města/obcí o rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v kauze protiprávného tunelování Vak Zlín a stavu, který nyní nastal. Rovněž o tom, co lze očekávat, že udělají lidé jednající skrytě pro koncern.

Vážení zastupitelé a vážený pane starosto/ paní starostko,

jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  (Vak Zlín) vás informuji o obrovském úspěchu, který vrací hospodaření s vodou do rukou obcí a ukončuje protiprávní stav, na který léta doplácí občané Zlínska. Naše vytrvalá práce vedla k PRAVOMOCNÉMU ROZSUDKU a k vrácení vody do rukou obcí. Soudci potvrdili to, co říkám od počátku:

„Správa vody na Zlínsku nikdy do rukou cizinců zákonnou cestou nepřešla, systém obohacování se třetích osob na úkor občanů, Vaku Zlín je nezákonný.“

Vrchní soud OlomoucDne 22.11.2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil protiprávnost jednání vedoucího k uzavření vazalských smluv s cizinci a nezákonného vyvedení správy „vody“ do jejich rukou. Vrchní soud v Olomouci celý nemravný tunel od počátku zrušil. Končí vyvádění zisku z vody do zahraničí, tyto peníze vybrané od lidí mohou znovu končit v obnově trubek ve Zlínském regionu nebo může zlevnit voda. Kdo tvrdí opak, ten lže.

Co rozhodnutí soudu lidem a městům přináší?

 1. Lidem může zlevnit voda nebo bude více peněz na rozvoj trubek, min. o zisky, které dnes tečou do ciziny.
 2. Vak Zlín má zpět právo inkasovat zisk cca 60-80 mil. Kč/ročně z vodného a stočného.
 3. Do Vaku Zlín se vrátí cca 760 mil. Kč. To, co by Vak inkasoval, kdyby nebyl nemravně vytunelován. Vak Zlín vrátí Veolii cca 80 mil. Kč za provozní část.
 4. Vak Zlín se stává oprávněným žadatelem o dotace z EU cca 600 mil. Kč.

Za vše výše uvedené jsem od roku 2002 tvrdě bojoval a přidali se ke mně i starostové, lidé a rozumní zastupitelé. Tímto zde chci veřejně poděkovat všem, kteří za vodu a za lidi bojovali a bojují, zejména těmto čtyřem:

panu Mgr. Doleželovi, starostovi města Fryštákdoleželovi

panu MVDr. Stanislavu Mišákovi, starostovi Otrokovic a bývalému hejtmanovi Zlínského kraje mišák

paní Matuzskové, starostce OtrokovicMatuszková

panu Budkovi, starostovi Otrokovic, Budek

Přidali se ke mně, protože pochopili, že mám PRAVDU O VODĚ VE ZLÍNĚ. Pochopili co je to tzv. Provozní model – tunel, nikoliv příchod strategického investora. Postavili jsme se společně velmi dobře organizovaným darebákům, mezi které patří i někteří místní „politici“ a lidé z vedení Vak Zlín. Vydrželi jsme, nenechali jsme rozdělit, zastrašit ani zkorumpovat.

PROTO NYNÍ PŘIŠEL ROZSUDEK, KTERÝ UKONČUJE DRANCOVÁNÍ PENĚŽENEK LIDÍ A VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ.

Co nyní nastane?

Nezbytný krok k tomu, aby se voda vrátila zpět do rukou obcí, je splněn. Nyní záleží, zda vedení vodárny Zlín a městu Zlín, budou pracovat v zájmu občanů nebo koncernů. Na obě varianty jsem připraven = spolupráce nebo další boj.  Vyhrál jsem boj o ukončení tunelu, jsem připraven vyhrát boj s darebáky, kteří ho chtějí udržet, a brání vrácení správy vody do rukou lidí a obcí.

had na radniciManipulace a lži, posloucháme léta. U části vedení Vaku Zlín a města Zlín počítejte s tím, že budou dál dělat vše ve prospěch koncernu. Ukončení tunelu totiž končí jejich účinkování ve vrcholných pozicích a hrozí jim, že ti, co po nich přijdou noví lidé, kteří je poženou k odpovědnosti za škody, které dosáhly řádu stovek miliónů. Proto tito lidé budou zastupitelé a občané obdobným manipulacím a podvodům, jako v době, kdy se realizoval tunel Vaku Zlín.

Toto již jede. Pan Březík nedávno „informoval“ veřejnost a zastupitele o tom, že soud údajně rozhodl pouze o smlouvě o prodeji části podniku. Velmi dobře přitom ví, že Smlouva o prodeji byla v době, o které rozhodoval soud (r. 2004), vázaná se Smlouvou o nájmu a provozování a neplatnost jedné smlouvy vede k neplatnosti druhé.

Pro prodej české vody žádné cizince nepotřebujeme

Můj projekt PRAVDA O VODĚ informuje a koordinuji obranu vodáren, spojuje obce, rozumné zastupitele a občany, kteří chtějí vrátit vodu a hospodaření s ní do rukou obcí po celé České republice, přes konzultace INICIATIVU VODA 300 a data www.PRAVDAOVODE.CZ . Nejde mi jen o ukončení dalšího tunelování jedné vodárny. Jde mi systémový krok, znamenající odsun koncernů z vody v ČR.

Musíte si vybrat. Zájmy občanů nebo zájmy koncernu. Nic mezi tím není.

Dnes je doba, kdy pokud neuděláte nic, tak pomáháte systému, ve kterém jsou prokazatelně poškozování občané i města. V případě Vaku Zlín máte soudem potvrzeno, že vaše vodárna je léta protiprávně tunelována a vedení vodárny Zlín tento protiprávní stav léta udržuje a kamufluje.  Díky tomu končí peníze od lidí v řádu stovek miliónů v zahraničí a celý region je bez dotací.

Nabízím spolupráci, data, právníky a ve výsledku vodu v rukou obcí a možnost čerpání dotací. Můžete se k nám přidat, tel. 774 774 680, RN@CCCFM.CZ.

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, DO RUKOU KONCENRŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

S pokorou k vodě

COMPAS CAPITAL CONSULT, s.r.o.

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ a www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem staňte se fanouškem a šiřte informace o vodě lidem.

SOUV.ČLÁNKY

Co lze očekávat kolem Vaku Zlín?  Jsou pouze dvě možnosti.

První je pozitivní. Vak Zlín převezme zpět provozování ve Zlínském regionu.

Vedení Vak Zlín začne jednat v zájmu občanů Zlínska, vodárny Zlín a měst v regionu.  Voda se vrátí do rukou měst, stejně jako v Berlíně, Paříži nebo v Plzni. Skončí bezdůvodné obohacování se na úkor občanů.

Vaku Zlín to přinese:

 • Každý rok přinese cca 70 mil. Kč/rok zisku z vody.
 • Dotace z EU cca 600 mil. Kč
 • Po zápočtu pohledávek a vrácení neoprávněné obohacení cca 500 mil. Kč.

 Celkem pro Vak Zlín 1,1 miliardy Kč jednorázově a 70 mil. Kč / každý rok

ČOV

mohou téct do rozvoje trubek, nebo se lidem zlevní voda

Za to stojí zaplatit právníky, vyrovnat účty s darebáky a vrátit peníze občanů do obnovy trubek v regionu. Vedení vodárny Zlín musí být připraveno na vrácení vody do rukou Vak Zlín již od roku 2010. Soud tehdy poprvé rozhodl, že jde o protiprávní stav a nemravný tunel a 6 let pánové Šebík, Adámek, Březík připravují s řádnou péčí převzetí vody zpět.

 

Druhá možnost je negativní. Vedení vodárny bude dál jednat v zájmu cizinců.

Konec provozního tunelu znamená s velkou jistotou, konec účinkování p. Březíka a spol. ve vedení Vak Zlín. To se jim nemusí líbit, protože jejich odměny narostly do závratných výšin. Existuje proto velká pravděpodobnost, že nezajistí převzetí vody do správy Vak Zlín a budou dál jednat v zájmu koncernu.

představenstvo

Lze očekávat, že se někdo pokusí zkorumpovat zástupce Otrokovic a Fryštáku. Objeví se:

 • různé korupční jednání anebo nabídky na odkup akcií.
 • nabídky úplatku za hlasování zastupitelů v podobě místa na kandidátce apod.
 • korupční nabídky přednostního investování do infrastruktury za stažení žalob.

Cílem bude zachovat tok zisků z vody do ciziny a „koryta“ těm, kteří tunel udržují.

Věřím, že se p. Budek a p. Doležel zkorumpovat nedají.

Voda bez koncernůCílem korupce ovšem mohou být nejen tito starostové. Cílem s velkou pravděpodobností budou spíše ostatní zastupitelé, protože se v kauze neorientují a někteří jsou stranicky provázaní s těmi, kdo protiprávní tok peněz lidí do zahraničí chtějí udržet (místní STAN, KDU, ODS, KSČM). V případě pana Budka a pana Doležela jsem si jistý, že se obrátí na policii. Pokud přijde podobná nabídka někomu jinému, doporučuji, udělejte totéž.

Závěr

Musíte si vybrat. Zájmy občanů nebo koncernu. Nic mezi tím není. 

Dnes je stav, kdy pokud neuděláte nic, tak pomáháte systému, ve kterém jsou prokazatelně poškozování občané i města. V případě Vaku Zlín máte soudem potvrzeno, že vaše vodárna je léta protiprávně tunelována a vedení vodárny Zlín má povinnost tento nezákonný stav okamžitě ukončit. Navíc je evidentní, že peníze od lidí v řádu stovek miliónů končí v zahraničí a celý region je bez dotací a toto lze napravit. Než se rozhodnete, co uděláte, tak vás prosím seznamte se s:

 1. ROZHODNUTÍ SOUDU:
 2. PROJEKTEM PRAVDA O VODĚ
 3. PRAVDOU O VODĚ VE ZLÍNĚ
 4. INICIATIVOU VODA 300
 5. CO JE TO PROVOZNÍ MODEL / TUNEL
 6. SROVNÁNÍ CEN VODY V ČR

Zvažte, zda souhlasíte s tímto:  

Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou koncernu rozhodně nepatří!

Pokud ano, pak Vám nabízím spolupráci, data, své poradenství a právníky. Ve výsledku vodu v rukou obcí a možnost čerpání dotací. Pokud mi chcete pomoci a jste ochotni vodu bránit, tak mi zavolejte na tel. 774 774 680 nebo napište na RN@CCCFM.CZ.

S úctou

Ing. Radek Novotný

prazdny - div j

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články