Boj o vodu ve Slaném, aneb starosta podepsal bez vědomí rady a …

Vývoj kolem instalace koncernu do pozice monopolního správce vody v městě Slaný je v podstatě ukázkový a klasický příklad, jak Hadi na radnici bez vědomí zastupitelů a občanů jednají na úkor města a občanů.

Najdete zde všechny atributy v podstatě jako přes kopírák realizovaného komplotu, který provází porušování zákonů i zneužití postavení veřejných činitelů. Je jasné, že žádný krok, který byl učiněn, rozhodně nebyl činěn náhodně, bez přípravy a koordinace s dalšími lidi mimo město a to za účelem, který soukromým subjektům přináší desítky miliónů korun ročně a města a občané to platí. Velmi podobný proces probíhal v letech 1996 (ve stejnou dobu jako ve Slaném), také  ve městě Plzeň a i v této kauze opět figurují anti-politici ze stejné strany jako ve Slaném. Více na Plzeň: Jak a kdo krmí stranické zvíře? Kauza “politici” a VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Jak vlastně v Slaném proběhla instalace cizinců k monopolu vody?

V roce 1996 uzavřelo město Slaný smlouvu se slánskou společností SLAVOS s.r.o. (původní IČ: 49549014), která měla zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v našem městě. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Tato smlouva umožňovala městu Slaný smlouvu kdykoliv vypovědět a ukončit během jednoho kalendářního roku. 

Město Slaný sice nemělo v této společnosti žádný majetkový podíl a nemělo proto žádnou možnost ovlivňovat, ani přímo kontrolovat chod této soukromé společnosti, přesto mohlo říci rychle a jasně kdykoliv DOST, protože mělo v rukou bič pro případ nekalého jednání.

Jak dostat tento bič z rukou města? To vymyslel a zrealizoval v roce 2005 – světe div se – starosta města Slaný a to způsobem, který byl dle všeho protiprávní.

Na úkor města a občanů v rozporu se zákonem starosta Rubík (ODS), změnil smlouvu v neprospěch města. Bez schválení radou města , jak ukládal zákon, podepsal 28.6.2005 dodatek č.2 k této smlouvě a změnil trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12.2019. Městu nepřineslo vůbec nic, jen problémy a postavení platící loutky.

Jeden protiprávní podpis a fuč je rozhodující postavení města i stamilióny z dotací

V roce 2003 vydalo Ministerstvo životního prostředí Směrnici 10/2003, kde jasně stanovilo, že subjekty, které nedrží města v rukou a provozují vodovody a kanalizace nejsou oprávněným žadatelem o dotace. V roce 2005 panu Rubíkovi muselo být známo, že pokud uzavře podobnou smlouvu, tak připraví město o dotace z EU do roku 2019.

Šuškanda o tom, že SLAVOS kupuje koncern Veolie přitom nešla neslyšet. Koho starosti a zájmy řešil svým podpisem pan „starosta“? Každému člověku je jasné, že hodnota soukromého Slavosu se smlouvou s městem do roku 2019, je daleko vyšší, než v případě, kdy má pouze smlouvu s roční výpovědní lhůtou.

Ejhle, koncern má vše na talíři?

Za 5 měsíců po uzavření dodatku č.2 , dne 2.11.2005 byla bez jakéhokoliv vlivu města společnost SLAVOS s.r.o. prodána  do rukou francouzské firmy Veolia Water, resp. Středočeských vodáren a.s.(dále jen SVAS). Rok předtím anti-politici,opět z ODS, vyvedli na tuto společnost na základě lživých informací zisková aktiva sousední městské Vodárny Kladno-Mělník , a.s. !

V plné nahotě se velmi brzo ukázalo, jak pokoutné bylo jednání některých lidí z vedení města Slaný, kdy většina zastupitelů ani netušila, co Hadi na radnici skutečně páchají a jaké to bude mít dopady pro město.

Vzhledem k tomu, že město nemělo ve SLAVOSu žádný majetkový podíl a nemělo předkupní právo, nemohlo s transakcí vůbec nic dělat. Ale to podstatné do somopodpisu pana „starosty“ ovlivnit mohli – délku smlouvu o nájmu a provozování  a její ukončení.

Město Slaný nemůže čerpat dotace na rekonstrukci ČOV? Proč?

Fatální problém nastal, když město Slaný chtělo provést rekonstrukci ČOV a toto financovat s pomocí dotací z EU. Něco takového není možné, protože by se jednalo o tzv. nedovolenou veřejnou podporu soukromého subjektu – město by stavělo z dotací investice z kterých potom zisky inkasuje soukromý subjekt, který vodohospodářskou infrastrukturu provozuje. Proč by to dělalo, že?

  • V prvním případě přišlo město v roce 2009 kvůli provozní smlouvě se SVAS o dotaci přes 120 mil. Kč
  • Ve druhém případě o 90 mil. Kč v roce 2012.

Aby bylo možné při rekonstrukci využít dotace, proběhly různé pokusy o uzavření dodatků smlouvy se SVAS, které měly tento problém vyřešit, ale nikdy nevedly k úspěchu, protože se v nich zároveň ukládaly městu podmínky, které byly prakticky nesplnitelné.

Jedním z těchto pokusů byl i dodatek č.11,  kdy zastupitelé města schválili jednorázové zaplacení 15.893.000,- Kč SVAS (Veolii) jako kompenzaci za ušlý zisk za předčasné ukončení smlouvy (Napadá vás otázka: Jakou cenu má – míti svého Rubíka?). Ale ani k tomu nedošlo a tak utrpení pokračovalo.

Podmínkou dalšího pokusu o získání dotace v roce 2014 bylo, aby tehdejší starosta města Mgr.Martin Hrabánek (ODS) dohodl narovnání provozní smlouvy se SVAS tak, aby nezakládala na nedovolenou veřejnou podporu a dojednal předčasné ukončení nájemní smlouvy do 31.12.2015. Tento úkol nesplnil.

Zajímá vás pokračování?

Tak to pro vás připravujeme v dalším článku, společně s některými rozumnými politiky …

Podobné články