3. Voda, protiprávní činnost organizované skupiny, soudci a policie

Rozporné závěry policie a soudců

Jednání resp. nejednání police v rámci vodárenských kauz jsem začal více zabývat až v roce 2017, když se v kauze tunelovaného Vaku Zlín na scéně objevil nový policista, který během cca tří měsíců odložil případ, který jeho kolegové šetřili dva roky. S nadsázkou lze říct: „Soudruhu majore, za mé služby se s vodou a zisky z vody nic zvláštního nestalo“.

V ČR je úplně normální protiprávně ovládnout městskou vodárnu, poté z veřejné služby udělat kšeft nastavený ve prospěch koncernu, na který lidé doplácí např. léta nejdražší cenou vody v kraji a městská vodárna, mimo jiné, ztrátou postavení oprávněného žadatele o dotace z EU?

prifit koncernu a vodárny

Už samotné „hlášení“ nebudí důvěru, ale ono tady toho „nehraje“ daleko více. Krátce předtím totiž soudci Vrchního soudu v Olomouci pravomocně prohlásili pravý opak. Opět s nadsázkou: „Boha jeho, oni mi tady jebů“.  Patnáct let rozkrývali soudci obrovský a velmi fundovaně maskovaný protiprávní komplot organizované skupiny, který vedl nejprve k protiprávnímu ovládnutí městské vodárny Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín) soukromým subjektem a poté byl z vodárny Zlín přes lži, manipulace a finančí motivace zainteresovaných prodána nebo dokonce bezúplatně vyvedena veškerá zisky tvořící aktiva a zbylá byla koncernu pronajata.

Podrobněji názor soudců najdete zde:

  1. Důsledky obcházení zákona – In fraudem legis dál pokračují a škody rostou
  2. Závěry soudců

Shrnuto:  Soudci souhlasí s mým názorem

Z Vaku Zlín, původně plně funkční firmy spravující vodárenský monopol, disponujícím vším potřebným pro dodávku a čištění vody lidem, se díky nemravnému komplotu stala formální slupka s jedním zaměstnancem a 13 „politiky“ pobírající každoročně mnohamiliónové odměny. Vše, co vydělává má díky tomu jednání v rukou koncern a to do čeho se musí investovat, zůstalo vodárně, resp. městům. Na koncern bylo bezúplatně vyvedeno právo inkasovat ziskovou marži a stamilióny z vodného a stočného proto končí v zahraničí, nikoliv v obnově majetku Vaku Zlín.

Dokumentování práce policie

Protiprávní jednání organizované skupiny dosáhlo takového rozsahu, že se na policii nejprve obrátili akcionáři z řad měst z regionu, poté Transparenci international a údajně i Andrej Babiš.  Poté, co jsem byl policii v roce 2014 požádán o vysvětlení k některým skutečnostem, jsem podal trestní oznámení také já.

Postup různých i policejních složek:

Šok pro občany Zlínska, města a obce a akcionáře okresní vodárny

Města mají ve svém majetku akcie Vaku Zlín. Jsou znehodnocené, resp. vlastně bezcenné. Jejich znehodnocení proběhlo protiprávním jednáním organizované skupiny, která vytunelovala Vak Zlín. Dle státní zástupkyně pokud je poškozena společnost, pak akcionáři poškozeni nejsou. To mi opravdu hlava nebere. Již prostá znalost metod ocenění hodnoty akcií uvádí, že existují dva pohledy na hodnotu společností a akcií – majetkový a výnosový. Vždy záleží na tom, jak je majetek spravován a jaký generuje zisk. V tomto případě byla mnohá aktiva vyvedena ze společnosti bez protiplnění a zisková marže z vodného a stočného byla vyvedena na 30 let kompletně bez jakékoliv náhrady.

To znamená hodnota akcií je minimální a znehodnotilo je protiprávní jednání.

Závěr, že akcionáři nejsou přímo poškození a proto nejsou oprávnění podat Stížnost, proti Vyjádření policisty, který tvrdí, že se nic nestalo, je velmi podivný. Navíc existují důvody se domnívat a ty byly státní zástupkyni předloženy, že policista minimálně pochybil!

Státní zástupkyně, která dozoruje kauzu Vaku Zlín od samého počátku, odmítla mou Stížnosti s tím, že údajně jsem osobou NEOPRÁVNĚNOU protože NEJSEM POŠKOZENÝ. Jde o stejnou státní zástupkyni, která postup policie dozorovala cca 2-3 roky  a která velmi dobře ví, že mne sama policie označila za POŠKOZENÉHO již v roce 2014 a koncem roku 2016 mi právě jako POŠKOZENÉMU umožnila nahlédnut do celého trestního spisu. Díky tomu jsem vyšetřovatelům doložil, kde jim někteří lidé lhali.

Stejná státní zástupkyně dostala také mou Stížnost, ve které je doloženo, že závěr policisty je s velkou jistotou nesprávný, a nejde k němu dojít, pokud byly důkazy řádně zohledněny. Navíc byla upozorněna na to, že jeho závěry jsou v rozporu s pravomocnými závěry soudců atd.. Stížností se odmítla zabývat, přitom sama popisuje absurdní  „zaokrouhlování“ údajných ekonomických přínosů prodeje provozní čísti podniku v rozptylu, který není akceptovatelný ani u žáků třetí třídy základní školy.

Ekonomické přínosy prodeje provozní části podniku jsou vyčísleny po „zaokrouhlení“ 40 až 280 mil. Kč !!!

Myslím, že kdyby šlo o výplatu státní zástupkyně, kterou by po zaokrouhlení měla dostat, tzn.  400 Kč až 28.000 Kč, tak by se rozhodně s tímto „zaokrouhlením“ nespokojila.

Níže uvádím z jejího Usnesení hlavní části. V České republice jsou bohužel zákony nastaveny podivně a tak nemohu zveřejnit celé usnesení.

sz- zamítám - nejste oprávnněí podat 1

sz- zamítám - nejste oprávnněí podat 2

Státní zástupkyně vyvodila zajímavé závěry.

sz- zamítám - nejste oprávnněí podat 4

….

Chápu to dobře?

Státní zástupkyně říká, že pokud společnosti vznikne škoda, tak se to netýká akcionářů a nedochází k přímému znehodnocení jejich akcií a tudíž majetku akcionářů? V tomto případě jde z 90% o města a obce!

sz- zamítám - nejste oprávnněí podat

 

Ptáte se:  Takže vše je „vyřešeno“ a tunel jede dál?

Rozhodně ne. Obrátil jsem se mimo jiné na Nejvyšší státní zastupitelství a požádal jsem nadřízené a kontrolní složky o prošetření jednání policie a státní zástupkyně.

Dále:

  • Připravují další důkazy o podivném jednání policie
  • Právníci  řeší otázku, zda v případě, že státní zástupce má podnět upozorňující na minimálně chybný závěr policisty je povinná prošetřit jednání policisty
  • Zda je, či není argumentace státní zástupkyně správná či ne

Jedním ze zásadních důkazů je komentář samotného hejtmana Zlínského kraje a současně senátora ČR, pana Čunka ve veřejnoprávní televizi o korupci při privatizaci vodáren:

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články