Proč na mne podala Veolie žalobu a co její cíl? Vysát mne!

Proč je na mne podána žaloba Veolie a Moravské vodárenské?   

  • Je to BOJ PENĚZ proti PRAVDĚ, ne právní boj. Jde o ekonomický útok na mne, protože dokládám, že žádné koncerny, Trautenberky  ani překupníky pro prodej české vody ČR nepotřebujeme. Českou vodu si umíme prodávat sami. Veolie nepočítá, že uspěje v meritu věci, ale počítá s tím, že mne finančně i časově vyčerpá. Příprava žaloby stála Veolii stovky hodin času právníků. Veolie ví, že příprava obrany bude stejně časově i finančně náročná. Žádný advokát nemá v hlavě 17 let zkušeností jako Žalovaný. Každý si bude potřebovat vše vyslechnout, přečíst, vidět videa, důkazy, znát soudní spisy VAK Zlín, VKM, Vak Prostějov. Samotný spis bez příloh má již nyní přes 3 000 stran. No a pak přijde čas vše konzultovat, psát, vše hlídat a jezdit na soud.
  • Veolie počítá s tím, že pokud si vezmu profesionální právní zastoupení, tak to neustojím nákladově nebo mne to vysaje finančně a časově. Budu muset platit stovky hodin advokátům nebo sám trávit stovky hodin práce na své obraně. Může jít o stovky tisíc ročně. Hned na počátku jsem musel obětovat 38 dnů svého života, denně 8-10 hodin času tomu abych připravil Vyjádření pro soud, které právníci nyní učešou. Od 27.9 do 2.11. jsem prošel archiv, důkazy, usnesení soudů, materiály měst a nájezdníků i institucí a to i ty, které jsem sehnal v ZAHRANIČÍ a připravil jsem soudu Vyjádření, které dokládá skutečné jméno Veolie a to rozhodně dobré není. Materiál, který jsem z důkazů vytvořil dokládá, jak koncern skutečně jedná a to po celém světě. Byla to úmorná práce, ale jestli jsem rozuměl tomu, co se děje v některých okresech ČR, tak nyní rozumím co se děje po celé ČR i v ZAHRANIČÍ.
  • Jen v prvním kroku – sepsání vyjádření soudu –  jsem strávil 342 hodin prací, kterou jsem musel udělat v reakci na žalobu. Nemohl jsem dělat nic jiného a nikdy tento čas nedostanu zaplacený. Mohl jsem se věnovat něčemu jinému. Kdyby totéž dělal právník, tak to bude dělat min. jednou tak dlouho, protože nemůže mít v hlavě to, co za 15 let vím já. Pak bych (při přátelské hodinové sazbě 1000 Kč/ hod.) zaplatil právníkům cca 684.000 tis. Kč. Přesně k tomu žaloba Veolie slouží – saje můj čas a peníze.
  • Nakonec vyhraji, ale protože jde o žalobu z osobnostních práv, tak náhrada nákladů právního zastoupení za jeden úkon je pouhých 2 500,- Kč. Což je směšné, protože na jeden úkon připadnou desítky hodin práce. Poplatky z vyhraného soudu mi nenahradí vlastně nic z toho, co musím dělat sám nebo co zaplatím právníkům. Jde o zneužití práva. Jde také o snahu mne zastrašit, protože podávám žaloby proti protiprávnímu jednání organizované skupiny osob a úspěšně brání sebe, svou rodinu, městské vodárny a vodu.[1] Jde o pokus zachovat co nejdéle stav, kdy vodárenství nefunguje jako veřejná služba, ale jako kšeft.  Jde o pokus mne umlčet, protože veřejně dokládám, že priorita koncernů je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty do ciziny a ne lidem pomáhat.[2]
  • Je to pokus zabránit doložit veřejnosti nekalé jednání anti-politiků, jenž vede k dobývání renty nadnárodních skupin a snahu udržet tok zisků z vody do ciziny. Jen v roce 2016 šlo o 2,1 miliard korun v dividendách z vodného a stočného. Jde o projev strachu z dnes již i soudy odhalených praktik o provázanosti anti-politiků a koncernu. Osoby v koutě, přepnuly do agresivního režimu.[4] Jde o snahu znevěrohodnit projekt PRAVDA O VODĚ[5], protože spouští převzetí hospodaření s vodou zpět do rukou měst a obcí, obdobně jako ve Francii nebo v Německu. Jde o další zásadní důvod, proč je třeba koncerny odsunout od české vody, stejně jako armádu SSSR. Žádné zájmy, priority, praktiky a žaloby koncernu na politiky, stát a občany nemusíme řešit, pokud u našich studní koncerny nebudou.
  • Jde o pokus zachovat co nejdéle stav, kdy vodárenství nefunguje jako veřejná služba, ale jako kšeft.  O snahu zabránit co nejdéle vrácení hospodaření s vodou do rukou měst a obcí a nabýt kontrolu nad peněžními toky a nad zisky z vody, veřejnoprávním sektorem.  Jde o další zásadní důvod, proč je třeba všechny koncerny odsunout z České republiky stejně jako armádu SSSR. Nepřichází k nám s internacionální pomocí, naopak jde jim moc a peníze. Žádné zájmy, priority, praktiky a žaloby koncernu na politiky, stát a jeho občany nebudeme muset řešit, pokud u našich studní koncerny nebudou.

1] Jak jsme se stali kolonií, Ilona Švihlíková, nakl. Rybla Publisher, 2015,  str. 178 „ČR je v pozici kolonie – prezentovali jsme hodně čísel, tabulek, tendencí  a ekonomicko-sociálních souvislostí, které to dokládají.“

[2] Nezisková organizace PUBLIC CITIZN, Veolia Environnment  A Corporat Profile

[3] Jak jsme se stali kolonií, Ilona Švihlíková,   nakl. Rybla Publisher, 2015,  str. 154  „Zajetí státu je situace, kdy veřejný zájem jako kategorie mizí a stát se ocitá v rukou zájmových skupin. Jde o vysoký stupeň systémové korupce, ve které si zástupci soukromých zájmů vytváří pravidla takříkajíc na míru. „Slabší“ verzí zajetí státu je tzv. dobývání renty. Stručně řečeno jde o využívání zdrojů z veřejných rozpočtů či opatření hospodářské politiky ve prospěch určitých skupin na úkor daňových poplatníků“

[4] Odhalte lháře Podle bývalých důstojníku CIA, P.Houston, M.Floyd, S.Carnicerová, Don Tennant, nakl, PRÁH 2013, str. 52

[5] https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B  

 

Voda je život a náš život, ani život našich dětí do rukou zahraničních koncernů ani různých překupníků rozhodně nepatří. Proto požaduji vrátit vodu a vše co s ní souvisí do rukou samospráv nebo státu.“ – Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Howg

Kdo souhlasí nechť se přidá

petice

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100-300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

 

 

Veolia na mne podala „žalobu“. OK. Převzal jsem obsílku a rovnou Veolii VEŘEJNĚ odpovídám!

https://pravdaovode.cz/novinky/vs-protipravni-komplot-ve-zline/

Podobné články