17 let čekání na spravedlnost a vrácení vody lidem v Kladně pokračuje

Soudkyně odročila jednání o ukončení protiprávního tunelu vodárny

Soud měl proběhnout 27.10. Soudkyně zrušila jednání 24.10.2020. To znamená, nechala žalobce, aby se na soud připravoval s právníky, tvořil vyjádření, studoval opět všechny materiály dokládající protiprávní jednání pachatelů a předchozí jednání soudkyně, kompletoval důkazy a argumentaci. Aby tomu všemu musel věnovat čas, práci, úsilí i finance, kdy  na jednání soudu pozvat i advokátku a současně senátorku za Kladno – Adélu Šípovou.

Soudkyně těsně před nařízeným jednáním jednání zrušila

Soud v této věci přitom trvá 17 let. Týká se cca 100.000 lidí a stamiliónů korun, které tečou do zahraničí místo do obnovy trubek!

Odvolání jednání prý z důvodu vyhlášení nouzového stavu, dle mě neobstojí.

 • Jednání bylo nařízeno na 27.10.2020 
 • Přísnější opatření, která omezují pohyb osob jsou vyhlášená s platností od 28.10.2020.
 • Opatření nařízena do doby jednání soudu projednání kauzy neznemožňovala.

Co to znamená?

 • Žalobce opět přichází o čas, peníze a jeho práce přichází vniveč… jako za 17 let již nespočetně krát.
 • Občané Kladenska dál přichází každý měsíc o část svých peněz a čistější vodu
 • Městská vodárna a města a obce dál přichází o stamiliónové dotace z EU na obnovu o infrastruktury.

A soudní systém ČR 17 let umožňuje pokračování protiprávně zavedeného tunelu a právo a spravedlnost dál dostává na frak.

 O co vlastně jde v kauze tunelu VKM?

V roce 2004 proběhl na Kladensko-Mělnicku v městské vodárně Kladno Mělník (VKM) obdobně nemravný a protiprávní komplot jako cca 6 měsíců předtím ve Zlíně. Týkal se protiprávní instalace koncernu Veolia do pozice prodejce vody na místo městské vodárny. Tento proces provázela zrada, manipulace, činnost Trojských koňů, greenmailing, lži a protiprávní jednání organizované skupin nájezdníků.

Šlo o řízení proces, kde každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Jeho cílem bylo vytunelovat VKM a vše, co generuje zisk a pozici monopolního prodejce vody vyvést do rukou zahraničního koncernu. V důsledku toho jednání bylo z městské společnosti VKM bezúplatně vyvedeno do rukou soukromé společnosti:

 • celé portfolio zákazníků VKM, které společnost více než 10 let budovala
 • právo ovládat peněžní toky z vodného a  stočného a inkasovat ziskovou marži kalkulovanou lidem do ceny vody
 • v oboru vodárenství vzdělaný management
 • prakticky téměř všichni zaměstnanci
 • monopolní postavení správce regionálního prodejce vody
 • dochází k pochybnému dělení zisků z vody

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

 

Rozhodnutí valné hromady ve Zlíně, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné(viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Závěr soudce Weinštuka z Krajského soudu v Brně.

rozsudek

Soudkyně Městského soud v Praze o stejném procesu, vedoucímu ke stejným negativním důsledkům, 17 let tvrdí, že zákon sice porušen byl, ale nepodstatným způsobem!   

Kauza tunelu VKM se týká zásobování vodou cca 100 tis. obyvatel

Týká se ovšem také:

Protiprávního ovládnutí peněžních toků z vodného a stočného. Nemožnosti čerpat dotace z EU na obnovu infrastruktury v celém regionu. Nemravného vytunelování městské vodárny, postupem porušujícím zákony ČR. A škody dnes již přesahují řád stovek miliónů korun a každý rok dál rostou.

Potěš tě pán Bůh, pokud existuje soudce, který má za to, že porušení zákona bylo nepodstatné

K výše uvedenému došlo protiprávně, na základě lží, manipulací a jednání, které nese řadu znaků skutkové podstaty podvodu. Tímto nemravným jednáním byl mezi lidi a vodu nainstalován koncern, který díky tomu již druhé desetiletí inkasuje z peněženek lidí neskutečné zisky, přitom:

 • Lidem neskutečně zdražuje voda, i když jim byl slibován pouze inflační růst ceny, bude-li uzavřena smlouva s Veolií.
 • Městské vodárně VKM i některým obcím v regionu schází zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury.
 • Vodárna i obce a města v regionu díky smlouvám s Veolií přišly o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu trubek.
 • Prodej proběhl na základě lži, kdy bylo starostům tvrzeno, že VKM prodejem podniku Veolii dosáhne zisk 167 mil. Kč, realita prokázala, že VKM prodal nejlukrativnější část podniku se ztrátou -110 mil. Kč.
 • Rozdíl, resp. „prošustrovaných“ cca 280 mil. Kč nikomu z politiků napříč politickým spektrem na Kladensko-Mělnicku téměř 20 let nevadí.
 • VKM podpisem smluv s Veolií přišel o postavení oprávněného žadatele o dotace z EU – vedení vodárny VKM přitom starostům tvrdilo pravý opak, že smlouvy s Veolií dotace neohrožuje.

 

Obrana vody a lidí na Kladensku přes soudy

Zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, výše uvedené odhalil, zdokumentoval a již na valné hromadě 15.9.2004 rozkryl, že jde o komplot, na který lidé a města doplatí a realizují h různě motivovaní zástupci měst, kooperující se soukromými nájezdníky. Proto se v domnění, že žije v právním státě, obrátil (stejně jako ve Zlíně) okamžitě na soud a žádal ukončení tunelu, dodržování zákonů ČR a spravedlnost.

Soudkyně Městského soudu v Praze v kauze tunelu VKM jedná léta „nekompetentně“

 

 

Jedná obdobně jako soudkyně Klimešová z Krajského soudu v Brně v kauze tunelu Vak Zlín. U obou soudkyň již vyšší soudy opakovaně potvrdily, že dělají neskutečné v posuzování důkazů, v postupu dokazování a v závěrech dělají neskutečné chyby. Potvrzují, že odvolání se proti jejich usnesením, jsou důvodná. Totéž potvrzuje i názor státního zastupitelství v Praze, které vstoupilo do řízení o tunelu VKM dne 25.6.2010.

Jsem toho názoru, že opakovaná chyba již není chyba, ale záměr!

 • Soudkyně Miková opakovaně a druhé desetiletí nevede řízení jako nesporné, tzn. vyšetřovací, vyhledávací, kdy soud musí být sám aktivní a jednat tak, aby bylo dosaženo účelu řízení a byl naplněn věřený zájem.
 • Nepravdivě a v rozporu s důkazy tvrdí, že došlo do zásahu práv jen určité minoritní skupiny akcionářů, což vylučují důkazy i názor Vrchního soudu v Praze.
 • Tvrdí, že porušením zákonného práva na poskytnutí informací, není důvodem k prohlášení neplatnosti valné hromady, protože by informace nemohly ovlivnit hlasování. Cože nesmysl.
 • Soudkyně se odmítá zákonnou cestou vypořádat s důkazy, které byly předloženy, provedeny a tím, co bylo doloženo a tvrzeno.
 • Soudkyně odmítá zajistit zásadní důkaz. Bylo jí přitom vysvětleno, že daný důkaz České spořitelna žalobci odmítla poskytnout v kauze Vak Zlín a jediný, kdo ho může od spořitelny zajistit je právě soud.
 • Soudkyně na posledním jednání, po 17 letech sporu, si v klidu prohlásí, že vyšší soudy zrušily její rozhodnutí – Takže jsme na začátku, jo!
 • Soudkyně spoluodpovědná za neskutečnou délku soudu se dokonce ptá, jestli pořád v roce 2020 trvám na tom, že chci, aby protiprávní jednání v roce 2004 prohlásil soud za protiprávní!
 • Soudkyně tvrdí, že zákon porušen byl, ale ne podstatným způsobem. Přitom všichni ostatní, tzn. žalobce, vyšší soudy i státní zástupce v důkazech doložili, že zákon byl porušen a to velmi podstatným způsobem.

Ukázky jak probíhá jednání soudu v ČR v tak zásadní věci jako je voda 18.9.2020

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

 

Soud měl proběhnout 27.10. 2020. Neproběhl, takže na spravedlnost musí 100 občanů Kladenska a Mělnicka počkat a my musíme bránit vodu a lidi dál, protože to ti, co nás májí bránit nedělají, naopak.

 

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsem nikdy nedostal ani korunu pomoci V případě Kladna soudy trvají 17 let!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články