„LOLÍK“ – lže, pomlouvá spoléhá na to, že lidé věci neověřují, při konfrontaci dělá mrtvého brouka anebo odpoví na něco jiného

Kdo je a co má za cíl?

Lolík je v internetovém slangu – troll. Ne vždy, ale většinou anonymní nebo schovaný za falešný profil. Je to účastník on-line/off-line diskusí, který publikuje záměrně urážlivé, pomlouvačné nebo irelevantní příspěvky jen náznakem související s tématem. Hlavním smyslem jeho činnosti je odvést pozornost od tématu. Proto provokuje ostatní uživatele k emotivní odezvě, narušuje věcnou diskusi anebo k tomu navíc šíří pomluvy.

Informovanými nelze manipulovat

Proto při obraně vody věnuje Nadační fond PRAVDA O VODĚ (dále jen „NFPOV“) tolik času, práce i financí osvětě. Informovanost občanů roste, proto roste strach darebáků, že praskne, co spáchali a obávají se, že za to ponesou odpovědnost. Informovaní lidé jsou pro potentáty problém. Do založení NFPOV věděli, že jedinec proti nim nemá šanci, protože nemá dost informací a na jedince se jim snadno útočí. NFPOV vznikl i proto, aby:

 • se lidé nemuseli bát sebe a vodu bránit
 • měli informace,
 • si v případě útoku lidé vzájemně pomohli
 • pomohl lidem, na které útočil koncern

Kdo chápe, že vodu potřebujeme všichni a ubránit si ji musíme sami, se dle svých možností přidává a tak roste počet lidí, co s námi vodu brání.

„Po(b)litikům“ a Hadům v oblecích se to nelíbí

Jak roste tlak veřejnosti na politiky, aby prosadili nápravu, tak se poslední dobou s „Lolíky roztrhl pytel“ i s žalobními útoky koncernu, tzv. SLAPP.

Cíl Lolíků je, aby lidé nečetli fakta, která poskytujeme. Jejich výskyt je ovšem důkaz, že naše informace mají pro občany hodnotu.

Činnost Lolíků 

Je důkaz, že pachatelé neví, jak ustát fakta a odhalování leváren, kterým jsme se postavili.


V článku „Působení Trolů v diskusích, v článcích o vodě a jejich taktika“ jsem rozebral 6 typů trolů, na které narážíme při publikování dat o tom, co se kolem vodáren páchá a kdo to páchá.

 • Pravda neexistuje
 • Sladká žena
 • Hodný a zlý
 • Pěšák
 • Útočník

Rozbor jejich jednání najdete ZDE. Jejich taktika je stále stejná. Místo argumentů začnou pomlouvat autory a nálepkují je frází, která vyvolává u lidí negativní emoce. Tím, že zpochybní autory, manipulativně ovlivní neznalé čtenáře a snaží se je odvést od záměru informace číst. V diskusích šíří pomluvy samostatně nebo své aktivity kombinují ve skupině. Pokud lidé chápou, že jde o troly, není jejich působení v diskusích na škodu.

V diskusích kolem vody jsme v roce 2020 – 2002 objevili nové druhy Lolíků

a) Politik – pomlouvačný Tomáš Macura

b) Lolík – pomlouvačný


 

ad a) Tomáš Macura

Primátor Ostravy, p. Macura o mě lže zastupitelům a pomlouvá mě na veřejném jednání zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 10.11.2021 před cca 54 zastupiteli města, tj. před zástupci cca 290.000 občanů.

 

Jeho vyjádření se týká mě a senátu. Informace, kde mohl ověřit pravdu, jsou tedy na stránkách senátu, mých nebo nadace pravda o vodě. Na těchto stránkách jsou důkazy a z nich jasně plyne, že petice byla projednávána senátem ČR, 1.7.2021 a já se na toto jednání dostavil a v senátu jsem vystoupil. Pan Macura si tedy musí si být tedy vědom, že veřejně o mě šíří nepravdivé informace a činí tak v úmyslu přímém. Tvrzení p. Macury, že jsem se na projednávání petice nedostavil – je lživé a jde o pomluvu.[1]

Závažnost pomluvy je vysoká, neboť vzhledem k tomu, kdo ji šíří, má obrovský a trvalý dosah. 

Pan Macura, není neznámá osoba „v hospodě trousící nesmysly“. Je vysokoškolsky vzdělaný, má titul Ing. a MBA, působí léta ve vysokých veřejných funkcích. Jeho pomlouvačná tvrzení na veřejném jednání zastupitelstva Statutárního města Ostravy (třetí největší město v ČR), tzn. mají obrovský dosah. Ovlivňuje nejen 54 zastupitelů Ostravy a občany na severu Moravy. Přenáší se dál i do vedení politických stran.

V případě, že bych konal, jak tvrdí p. Macura, tak by mi hrozil postih trestní i profesní a společenský. Totéž platí pro nadační fond PRAVDA O VODĚ. Kdybychom já a pan Chromec (člen správní rady nadace) nevystoupili na plénu v senátu, tak by projekty, na které vybíráme podporu od občanů, (resp. naše jednání), bylo možné kvalifikovat jako trestnou činnost.

Projekt nadace PRAVDA O VODĚ k „severní Moravě“ podpořila i Nadace OSF a ta by v případě, že bychom mařili realizaci projektu, od podpory odstoupila – ČÍMŽ BYCHOM zbůsobili nadaci pravda o vodě škodu velkého rozsahu. Nadace OSF by spolupráci ukončila a po nadaci pravda o vodě by požadovala kompenzace za podporu, kterou poskytlo v podobě úhrady nákladů na mentory.

Závažnost jednání p. Macury odráží i naplnění páchání pomluvy na veřejném jednání – přímo na zastupitelstvu města a to s plným vědomím, že se pomluva bude šířit, protože je z jednání pořizován záznam, který je dostupný velké skupině občanů a následně je prakticky na vždy volně šiřitelný přes sociální sítě, což jako poškozený, ani nezjistím a proto se nemohu nařčení bránit.

DŮKAZY: [1] menu PETICE –  10 jednotlivých odkazů dokládající průběh petice www.pravdaovode.cz Senát 1.7.2021 – stenozáznam www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6766&D=01.07.2021#b22256


 

ad b – Patrik Janda

      Novotný si z peněz nadace postavil vilu, jen tomou šmejdovi plaťte

Pan Patrik Janda nebo osoba, která na FB pod tímto jménem vystupuje, na stránkách nadačního fondu PRAVDA O VODĚ lživě tvrdí, že si Radek Novotný z peněz nadace postavil vilu na ulici Na Drahách 247, 739 25, Sviadnov a že je šmejd.

 

Pan Janda se dopouští úmyslně pomluvy s cílem poškodit mě i činnost nadace a to závažným způsobem.V podstatě mě označil za pachtele trestné činnosti, který zpronevěřil peníze nadace. V případě, že bych konal nekalosti, kterou tvrdí p. Janda, tak by mi hrozilo trestní stíhání a profesní i společenská likvidace.

Pravda je tato. Rodinný dům jsem koupil v roce 2002.

Nadační fond Pravda o vodě vznikl o 16 let později 7.3.2018.

Z peněz nadace jsem si žádnou vilu nepostavil.

DŮKAZ:  ZDE

Tvrzení pana Jandy je vědomá pomluva. Pan Janda lží ohrozil mou vážnost u spoluobčanů a poškozuje mé jméno. Pomluva je závažná, týká se mého nejbližšího soukromí a dotýká se i mého ústavního práva vlastnit majetek. Tvrzení je štvavé. Jde o pomluvu mé osoby i Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ směrem k politikům (senátorům, poslancům, zastupitelům i čelním představitelům stran a hnutí), s nimiž ohledně nápravy stavu ve vodárenství jednám. Samozřejmě jde i o pomluvu směrem k podporovatelům a přispěvatelům a mým známým.

Pan Janda tuto „prasárnu“ publikoval na FB stránkách Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a to v době, kdy nadace spustila sbírku na projekt Prodej vody má být v rukou městských vodáren, naše peníze za vodu mají téct do vodárenství a ne na účty cizích korporací. Jeho cíl byl tedy přes pomlucu negativně ovlivnit ochotu číst naše informace a ochotu nadaci podpořit a to u stávajících i nových podporovatelů. Škody způsobené pomluvou mohou dosáhnou řádu statisíců a to znesnadní nápravu ve vodárenství, protože ani já ani nadace nedostáváme na obranu vody žádné příspěvky od státu nebo EU.


      2. Jste bolševici, soudruzi, znárodňovači nebo žiďák

 • bolševik
 • vy jste komunisti
 • soudruhu Novotný
 • Fond pravda o vodě je bolševická mafie
 • židovský názor a web
 • Komunistický blábol, někdo se zase snaží znárodňovat a ohlupovat lidi lhaním a přiživit se na tom.

 

 Dan Spal

Milan Nert

 

       3. Šmejd kapitalistickej

 

       4. Jste korupčníci, voda je váš kšeft, chcete ovládnout vodu

 • Média toho člověka natočila, jak si říká o výpalné a přesto ho pořád citují
 • Mám dojem, že tady má zájem o ty vodárny někdo jiný.
 • Chtějí ovládnout vodu
 • Stránky pravdaovode.cz jsou výmysly jednoho zhrzeného pána, který si myslel, že na vodě vydělá, a…nestalo se.

———————————————————————————————————————————————————-

Josef Fantozzi

 

Poté, co jsem ho veřejně vyzval, aby doložil pravdivost pomluvy – pomluvu smazal

—————————————————————————————————————————————————————

Josef Schneider

 

Poté, co jsem ho veřejně vyzval, aby doložil pravdivost pomluvy – mlčí a dělá mrtvého brouka

„Homo Lolík Pomlouvač“ má malou hlavu a velká prsa – pěkný FB profil 🙂


Veruna Jáglů

 

      5. Toto není důvěryhodné

 • pochybná stránka
 • toto není důvěryhodné
 • nedoporučuji
 • jestli bude cena vody o 2 Kč dražší to je mě a zrovna tak dalším  70.000 obyvatelům města šumák
 • už ten název pravda o vodě mluví za vše

      6. Díky bohu za zájem Francouzů o naši vodu. Voda má *i díky Veolii* konečně svou reálnou cenu a hlavně odpovídající kvalitu!

 

Kvalitu vody upravují normy a ty platí jak pro vodárny v rukou měst, tak v rukou koncernů. Politici vyvedli na koncerny vodárenský management často protiprávně a bezúplatně právě z městských vodáren. Do ČR nenapochodovalo 30.000 francouzských vodařů.

 

Pan Billy na otázku kolik napochodovalo do našich vodáren francouzských vodařů – neodpověděl. „Odpovídá“  na to kolik „frantíků“ bylo ve vedení VEOLIE /a nechtě přiznal, že tam jsou dnes především Češi/. Ano a jde často o lidi, kteří jsou odpovědní za vytunelování městských vodáren (př. Bernard bývalý ředitel Vak Zlín, je dnes GŘ Veolie).  Na druhou část otázky ani neodpověděl.

Jeho FB profil vypovídá o mnohém

 

To se mu moc nelíbilo. Přešel k osočování a postupně k vulgarismům:

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Úkol Lolíka

Když „lolíkovi“ doložíte rozsudky, fakta a důkazy vesměs nereaguje nebo reaguje na něco zcela jiného. Když ho vyzvete, aby doložil pravdivost svého tvrzení (pomluvy), tak napíše něco jako – chce se mi z vás a z té vaší vody zvracet... anebo místo doložení pravdivosti pomluvy, mlčí, případně začne být arogantní a sprostý.

Ví, že nikdo nemůže sledovat diskusi na FB 24 hodin, takže napíše pomluvu do diskuse k příspěvku a on tam zapáchá. Když zjistí, že byl odhalen, tak příspěvek smaže, ale v diskusi po něm smrad zůstane. A to je cíl. Pokud příspěvek nesmaže, pak  při delší komunikaci, jde odhalit, že jde o Lolíka a když to lidé pochopí, pak to, co dělá funguje naopak a jeho jednání přivede k tématu větší pozornost.

————————————————————————————————————————————————-

Podoba Lolíka

Lolík má často FB profil založený v den, kdy začne psát pomluvy a profil je bez přátel, bez fotek i historie nebo v zahraničí. Není hloupý. Ví, že pokud pomluvy nedoloží, tak lidé pochopí, že je Trol, protože jim dojde, že mu nejde o diskusi a fakta. Proto v určité chvíli všechny své příspěvky smaže, často i včetně svého FB profilu. Ukázka takového jednání:

 1. Založení prázdného FB profilu cca 6-8 hodin před akcí:

 

3. Vložil příspěvek, který 7 hod. otravoval v diskusi vzduch. Začal jsem na něj reagovat fakty a to se mu nehodilo

4. Píše o 2 korunách. Zlín má přitom léta nejdražší cenu vody v kraji a slib inflačního růstu ceny vody na 30 let byl podvodný a díky němu se koncern dostal k ziskům z vody. Poté, co jsem to doložil vše smazal a pokusil se zmizet. Vymazal své příspěvky, které na FB vložil, ale smazal i svůj profil z FB. Protože praktiky lolíků znám, tak jsem jeho profil hned zálohoval a až pak jsem ho začal odhalovat. 🙂

5. V diskusi po něm zůstal jeho smrad. Ale pozor, to že jde o smrad lolíka pochopila část lidí, až když jsem začal reagovat a ukazovat jeho taktiku.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Doporučujeme

NFNFPOV: doporučuje přečíst

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

 

Děkujeme

Podobné články