Světový den vody 2019

Světový den vody je mezinárodní den, který oslavíme 22. března 2019 a připomeneme si důležitost pitné vody, nutnost jejího šetrného nakládání a také skutečnost, že pro miliardu lidí je pitná voda nedostatek. V České republice máme vody dostatek, a tak často zapomínáme jakou roli hraje v našich životech.

Kolik vody spotřebujeme každý den

Podle statistiky ČSÚ z května 2018 spotřeboval v roce 2017 každý Čech v průměru 88,7 litrů vody. Zajímavé jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji. Největší objem vody spotřebovali lidé v Praze (109 litrů na osobu za den), naopak nejnižší číslo najdeme ve Zlínském kraji (76 litru na osobu za den). Podívat se můžete také na cenovou mapu vody a zjistit, jak drahá voda dnes je.

Žijeme v té „lepší“ části světa, kde o vodě moc nepřemýšlíme a jednoduše ji bez většího rozmyslu konzumujeme. Také na to poukazuje Světový den vody. Fakt, že pitná voda, která teče z kohoutku, je pro nás v České republice samozřejmostí. Není to tak ale ve všech zemích a další generace by mohly pocítit nedostatek i ve střední Evropě.

Význam vody pro další generace

Voda je základ života na Zemi. Význam vody je nedocenitelný. Lidé jsou na ni doslova závislí. Její existencí je podmíněna naše existence. Ale právě my jako lidstvo přispíváme ze všech živých bytostí nejvíce k jejímu úbytku. Také proto se zásoby vody rok od roku zmenšují a nedostatek vody je dnes ve stavu, který mnohé organizace označují za jeden z největších globálních problémů 21. století.

Globální oteplování ovlivňuje vodu na Zemi

Globální oteplování jde ruku v ruce s úbytkem vody na Zemi i její ztížené regulace a distribuce. Přestože najdeme ty, kteří globální oteplování popírají, většina předních odborníků se přiklání k názoru, že se jedná o skutečný problém, který bychom měli co nejdříve řešit. Tuto skutečnost si uvědomuje také mezinárodní politika.

Doposud největší akcí za boj proti globálnímu oteplování byla konference OSN o změně klimatu 2015, kde se členské státy dohodly na snižování dopadů klimatických změn. Stoupající teplota klimatického systému také otepluje vodní toky, způsobuje tání ledovců a zvyšování hladin moří a oceánů. To má za následek další ekonomické a sociální problémy.

Současný stav můžeme změnit, každý z nás je činitelem a může pomoci planetě k lepší budoucnosti.

Také voda potřebuje pomoci

Problémem není jen sucho a mizení vody krajině, ale i její znečištění a plýtvaní. Jak tedy zamezit úbytku vody a přispět k její kvalitě?

Řešení nabízí udržitelný způsob života. Na internetu lze u řady organizací, hnutí a proudů najít množství aktivit, návodů a tipů, jak neplýtvat vodou a přispět k lepšímu ovzduší, a tím současně minimalizovat globální oteplování.

Světový den vody aneb voda má narozeniny

Je skvělé, když se podaří do běžného života zařadit nějaká opatření, která mohou plýtvaní vody a zhoršení její kvality pomoci.

Jednou za rok bychom si na vodu mohli speciálně vzpomenout, má totiž své narozeniny. World water day neboli Světový den vody můžeme oslavit v pátek 22. 3. 2019.

Na řadě míst v ČR se v tento narozeninový den vody připravují zajímavé akce. Například Český hydrometeorologický ústav pořádá při této příležitosti den otevřených dveří. Nevšední události v tyto dny nabízí návštěva přehrad a vodáren. Množství z nich pořádá různé přednášky a exkurze, kde se dozvíte nejen o tom, jak hospodařit s vodou, ale na některých místech nabízejí i mini rozbory vody zdarma.

Světový den vody a den země

Nezapomínejte na vodu. Připomenout si ji můžete znovu v Den země 22. dubna, který apeluje na ekologické aktivity a mezinárodně připomíná nutnost ochrany životního prostředí.

Světový den vody přímo vybízí k tomu udělat dobrý skutek. Svůj nápad vyfoťte a sdílejte s projektem @DarujDobro. Každý dobrý skutek se počítá a inspirovat se můžete na #darujdobro.

Jak bude vypadat rok 2020 totiž záleží i na vás!

Vendula Klimentová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

 

 

podpořte nás

Transparentní účet
966 665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?, i moře se skládá z kapek?. Děkujeme

Podobné články