Žijeme v právním státě? Otevřeli jsme téma (ne)vymahatelnosti práva v ČR ve sněmovně

Zde je to nejdůležitějšího, co jsem řekl o justici a policii v Poslanecké sněmovně na semináři

„Žijeme v právním státě?“ 

 

 

Spolupráce NFPOV a Institutu Aleny Vitáskové, začala 15. 8. 2019, když jsme stvrdili spolupráci při obraně zájmů a priorit občanů České republiky v justici, energetice a vodárenství ČR. Spolupráce s ní a s dalšími nevládními organizacemi, vedla k prvnímu viditelnému kroku.  K semináři v Poslanecké sněmovně na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva“

Mé vystoupení bylo o nefunkčnosti soudů při vymáhání práva při obraně vody, lidí a vodáren a nečinnosti policie, která jde proti soudům.

Protože se řada lidí poslední dobou ptá, tak tímto veřejně odpovídám říkám, že do politiky vstupovat nehodlám. Pro nápravu věcí kolem vody jsem užitečnější jako nezávislý odborník, který spojuje rozumné lidi a politiky napříč politikou a prosazuje nápravu jako svobodný člověk a zástupce občanů.

K nápravě je třeba úprava ústavy a tudíž 2/3 většina a toto lze prosadit pouze spoluprací napříč politickými stranami. I proto do žádné strany nehodlám vstoupit a odmítám nabídky za někoho kandidovat. Určitě si stejně jako já, nedovedete představit, že bych podával ruku a jednal s lidmi, kteří dle mě patří za mříže, protože realizovali protiprávní kroky vedoucí k instalacím cizinců k našim studnám s tunelům městských vodáren. Proto věřím, že tento můj pohled na věc chápete.  
Rozumní politici se mnou komunikují a vodu konzultují. Jsou v každé straně, stejně jako v nich jsou darebáci, kteří se mnou mají velký problém, protože rozkrývám, co páchají. Na jejich vyhrůžky, či pokusy mě uplatit, či zkorumpovat třeba funkcí, reaguji 20 let stejné – nemám zájem.
Pokud bych o tom uvažoval, tak do senátu a to pouze v případě, kdyby bylo vše, co pro vrácení zájmu lidí do správy vody veřejně politickými stranami akceptováno jako úzus a pak by šlo o to, navrhnout správně zákony a to stávajících reprezentatnů politiké scény čekávat nelze.

Semináře se zúčastnilo cca 150 návštěvníků. Promluvilo cca 20 řečníků z různých oblastí podnikání i práva, kteří hodnotili stav české justice, policie a především z vlastní letité zkušenosti. Byly zmíněny konkrétní kauzy, soudní případy a odhalila se často pochybná práce soudců, státních zástupců, znalců, policie i zastupitelů, některých zákonodárců i ministerstev.

Seminář se věnoval i rodině a tak činnosti státních institucí a pro stát strategickým odvětvím – energetice, vodárenství a správě vody, organizovanému trestní činnosti, praktikám „šmejdům“ a „produktivitě“ soudních znalců, kdy existuje soudní znalec, který za rok vydal/vypracoval více „znaleckých posudků“, než je počet dnů v roce a přitom má i jinou práci.

Na semináři jsme upozornili, že Česká republika má vážný problém s justicí, policí a se státními zástupci. V Evropě je ČR jedna z posledních zemí, kde je u soudu nastaveno pravidlo, že o obnově procesu rozhoduje soudce, který kauzu rozhodoval, tzn. soudce, který by to tlakem nových důkazů měl kauzu otevřít, přezkoumat a případně uznat, že se mýlil.

Většina vystupujících, včetně mě, jsme signatáři MANIFESTU IAV, který požaduje „právo a spravedlnost, nápravu Státního zastupitelství“ a další konkrétní změny.

Podpořilo ho již přes 24 tisíc občanů České republiky

Poté, co zažívám 20 let při obraně vody, jsem se kromě práce kolem obrany vody a lidí stal signatář MANIFESTU IAV, protože řádná práce justice a policie vede k rozsudkům a k nápravě věcí nejen kolem vody.

Manifest požaduje, aby byly provedeny transparentní změny v systému, které přispějí k nápravě činnosti a fungování Státního zastupitelství v České republice.

  1. Byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně“.
  2. Speciální orgán BYL „postaven pod dohled veřejnosti“ a aby byl zřízen lidový tribunál, který by měl formu malé poroty (12 osob) nebo velké poroty (24 osob).

Pokud vám to dává smysl, přidejte i vy svůj podpis

 

 

 

Informování lidí i politiků a obrnau vody a lidí financujeme pouze z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články